Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0176/2019

Ingivna texter :

B8-0176/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0216

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.14. Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (omröstning)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola och Emil Radev, för PPE-gruppen, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel och Ana Gomes, för S&D-gruppen, Petr Ježek och Nils Torvalds, för ALDE-gruppen, Judith Sargentini och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0216)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy