Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0195/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0217

Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург

11.15. Изменение на климата (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 и B8-0203/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0195/2019

(за замяна на B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 и B8-0203/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Peter Liese и Christian Ehler, от името на групата PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland и Miriam Dalli, от името на групата S&D;

—   Nils Torvalds и Fredrick Federley, от името на групата ALDE;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0217)

(Предложенията за резолюции B8-0184/2019, B8-0188/2019 и B8-0201/2019 отпадат.)

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност