Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2582(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0195/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0217

Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg

11.15. Kliimamuutused (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0195/2019

(asendades B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Peter Liese ja Christian Ehler fraktsiooni PPE nimel;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ja Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel;

—   Nils Torvalds ja Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel;

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2019)0217).

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0184/2019, B8-0188/2019 ja B8-0201/2019 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika