Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2582(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0195/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0217

Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg

11.15. Klimaatverandering (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 en B8-0203/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0195/2019

(ter vervanging van B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 en B8-0203/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Peter Liese en Christian Ehler, namens de PPE-Fractie;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie;

—   Nils Torvalds en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0217)

(Ontwerpresoluties B8-0184/2019, B8-0188/2019 en B8-0201/2019 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid