Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0195/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0217

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg

11.15. Schimbările climatice (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 și B8-0203/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0195/2019

(care înlocuiește B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 și B8-0203/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Peter Liese și Christian Ehler, în numele Grupului PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D;

—   Nils Torvalds și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE;

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou și Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0217)

(Propunerile de rezoluții B8-0184/2019, B8-0188/2019 și B8-0201/2019 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate