Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2582(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0195/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0217

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg

11.15. Zmena klímy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 a B8-0203/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0195/2019

(nahrádzajúci B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 a B8-0203/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Peter Liese a Christian Ehler, v mene skupiny PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland a Miriam Dalli, v mene skupiny S&D;

—   Nils Torvalds a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE;

—   Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou a Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0217)

(Návrhy uznesenia B8-0184/2019, B8-0188/2019 a B8-0201/2019 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia