Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2582(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0195/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0217

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.15. Klimatförändringar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 och B8-0203/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0195/2019

(ersätter B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 och B8-0203/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Peter Liese och Christian Ehler, för PPE-gruppen;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland och Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Nils Torvalds och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen;

—   Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou och Cornelia Ernst, för GUE/NGL-gruppen;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0217)

(Resolutionsförslagen B8-0184/2019, B8-0188/2019 och B8-0201/2019 bortföll.)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy