Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0333R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0087/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0087/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0218

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.17. Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου [2017/0333R(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Pedro Silva Pereira και Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία κατατέθηκε από την Ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία κατατέθηκε από τις επιτροπές BUDG και ECON)

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0218)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου