Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2615(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0165/2019

Debatten :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0219

Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg

11.18. Situatie in Nicaragua (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 en B8-0170/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0165/2019

(ter vervanging van B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 en B8-0170/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria en Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Mireille D’Ornano, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0219)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid