Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0165/2019

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0219

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg

11.18. Situația în Nicaragua (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 și B8-0170/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0165/2019

(care înlocuiește B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 și B8-0170/2019):

depusă de următorii deputați:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria și Gabriel Mato, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Mireille D’Ornano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0219)

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate