Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2615(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0165/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0219

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

11.18. Situationen i Nicaragua (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 och B8-0170/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0165/2019

(ersätter B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 och B8-0170/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria och Gabriel Mato, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo och Francisco Assis, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, för ECR-gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen;

—   Molly Scott Cato, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Mireille D’Ornano, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2019)0219)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy