Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg

11.19. Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (stemming)
Volledige verslagen

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen [2018/2279(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Eleni Theocharous en Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0220)

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid