Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


11.1. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)

11.2. Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

11.3. Menneskerettighedssituationen i Guatemala (afstemning)

11.4. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (afstemning)

11.5. Gennemførelse af GSP-forordningen (afstemning)

11.6. Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)

11.7. Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (afstemning)

11.8. Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (afstemning)

11.9. Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (afstemning)

11.10. Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)

11.11. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)

11.12. Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)

11.13. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)

11.14. Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)

11.15. Klimaændringer (afstemning)

11.16. Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (afstemning)

11.17. Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (afstemning)

11.18. Situationen i Nicaragua (afstemning)

11.19. Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (afstemning)
Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik