Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg

11. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


11.1. Situația drepturilor omului în Kazahstan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 și B8-0209/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0204/2019

(care înlocuiește B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 și B8-0209/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Adam Szejnfeld, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 și B8-0194/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0186/2019

(care înlocuiește B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 și B8-0194/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein și Wajid Khan, în numele Grupului S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga și Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan și Marie Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0204)


11.3. Situația drepturilor omului în Guatemala (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 și B8-0197/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0182/2019

(care înlocuiește B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 și B8-0197/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE;

—   Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0205)


11.4. Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

O primă dezbatere a avut loc la 17 ianuarie 2018 (punctul 19 din anexă 1 al PV din 17.1.2018), urmată de votul care a avut loc la 18 ianuarie 2018 (punctul 6.5 al PV din 18.1.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0206)


11.5. Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP [2018/2107(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0207)


11.6. Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Esther de Lange și Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale va avea loc la 13 decembrie 2018 (punctul 9.1 al PV din 13.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

Au intervenit Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca amendamentele să fie supuse votului înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și Roberto Gualtieri (raportor), împotriva solicitării.

Prin AN (149 pentru, 431 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0208)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.7. Protecția concurenței în domeniul transportului aerian ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0209)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


11.8. Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III – Comisia [2019/2001(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0210)


11.9. Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 și B8-0175/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0171/2019

(care înlocuiește B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 și B8-0174/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Markus Ferber și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE;

—   Pervenche Berès și Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D;

—   Kay Swinburne, în numele Grupului ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld și Jean Arthuis, în numele Grupului ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0211)

(Propunerea de rezoluție B8-0175/2019 a devenit caducă.)


11.10. Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție (vot)

Raport referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 14.3.2019)

Au intervenit Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita ca, în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, amânarea votului privind cele două rapoarte A8-0148/2019 și A8-0144/2019 și Roberto Gualtieri (raportor), împotriva solicitării.

Prin AN (190 pentru, 338 împotrivă, 30 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0212)


11.11. Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (vot)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 14.3.2019)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0213)


11.12. Numirea președintelui Autorității Bancare Europene (vot)

Raport referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 al PV din 14.3.2019)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0214)


11.13. Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 și B8-0181/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0177/2019

(care înlocuiește B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 și B8-0181/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina și Fernando Ruas, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2019)0215)


11.14. Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola și Emil Radev, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Petr Ježek și Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la caracterul urgent al întocmirii unei liste negre a UE cuprinzând țări terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0216)


11.15. Schimbările climatice (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 și B8-0203/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0195/2019

(care înlocuiește B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 și B8-0203/2019):

depusă de următorii deputați:

—   Peter Liese și Christian Ehler, în numele Grupului PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland și Miriam Dalli, în numele Grupului S&D;

—   Nils Torvalds și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE;

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou și Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0217)

(Propunerile de rezoluții B8-0184/2019, B8-0188/2019 și B8-0201/2019 au devenit caduce.)


11.16. Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (vot)

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bernd Lange, în numele Comisia pentru comerț internațional referitoare la recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Intervenție

France Jamet, înaintea votului.


11.17. Înființarea Fondului Monetar European (vot)

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European [2017/0333R(APP)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Pedro Silva Pereira și Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul EFDD)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de comisiile BUDG și ECON)

Adoptat (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situația în Nicaragua (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 și B8-0170/2019

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0165/2019

(care înlocuiește B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 și B8-0170/2019):

depusă de următorii deputați:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria și Gabriel Mato, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao și Mireille D’Ornano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2019)0219)


11.19. Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (vot)

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) [2018/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportori: Eleni Theocharous și Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0220)

Ultima actualizare: 13 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate