Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2616(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000001/2019

Ingivna texter :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Debatter :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

16. Djurskyddsregler inom vattenbruket (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000001/2019) från John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas och Dominique Bilde, till kommissionen: Djurskyddsregler inom vattenbruket (B8-0015/2019)

Eleonora Evi utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, Ana Miranda och Anja Hazekamp.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Angel Dzhambazki.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy