Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg

18. Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

JURI-utskottet

- Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy