Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 5.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (внесени предложения за резолюция)
 6.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)
 7.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Положението с правата на човека в Казахстан
  
8.2.Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека
  
8.3.Положението с правата на човека в Гватемала
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Време за гласуване
  
11.1.Положението с правата на човека в Казахстан (гласуване)
  
11.2.Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека (гласуване)
  
11.3.Положението с правата на човека в Гватемала (гласуване)
  
11.4.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (гласуване)
  
11.5.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (гласуване)
  
11.6.Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)
  
11.7.Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (гласуване)
  
11.8.Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (гласуване)
  
11.9.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (гласуване)
  
11.10.Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (гласуване)
  
11.11.Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка * (гласуване)
  
11.12.Hазначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган (гласуване)
  
11.13.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (гласуване)
  
11.14.Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (гласуване)
  
11.15.Изменение на климата (гласуване)
  
11.16.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (гласуване)
  
11.17.Учредяване на Европейския паричен фонд (гласуване)
  
11.18.Положението в Никарагуа (гласуване)
  
11.19.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите (разискване)
 17.Основни права на хората от африкански произход (разискване)
 18.Решения относно някои документи
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране
 Приложение 2 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
 Приложение 3 - Hазначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган
Протокол (241 kb) Присъствен списък (57 kb) Резултати от гласувания (237 kb) Резултати от поименно гласуване (5056 kb) Приложение 1 (6 kb) Приложение 2 (6 kb) 
 
            Приложение 3 (6 kb) 
 
Протокол (93 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (60 kb) Резултати от поименно гласуване (183 kb)    
 
Протокол (375 kb) Присъствен списък (78 kb) Резултати от гласувания (208 kb) Резултати от поименно гласуване (1121 kb)    
Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност