Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)
 5.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (předložené návrhy usnesení)
 6.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 7.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
8.1.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
  
8.2.Írán, zejména případ obhájců lidských práv
  
8.3.Situace v oblasti lidských práv v Guatemale
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Přivítání
 11.Hlasování
  
11.1.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (hlasování)
  
11.2.Írán, zejména případ obhájců lidských práv (hlasování)
  
11.3.Situace v oblasti lidských práv v Guatemale (hlasování)
  
11.4.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (hlasování)
  
11.5.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (hlasování)
  
11.6.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (hlasování)
  
11.7.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (hlasování)
  
11.8.Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III (hlasování)
  
11.9.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (hlasování)
  
11.10.Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (hlasování)
  
11.11.Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky * (hlasování)
  
11.12.Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (hlasování)
  
11.13.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (hlasování)
  
11.14.Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (hlasování)
  
11.15.Změna klimatu (hlasování)
  
11.16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (hlasování)
  
11.17.Zřízení Evropského měnového fondu (hlasování)
  
11.18.Situace v Nikaragui (hlasování)
  
11.19.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře (rozprava)
 17.Základní práva osob afrického původu (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
 Příloha 2 – Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
 Příloha 3 – Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví
Zápis (217 kb) Prezenční listina (57 kb) Výsledky hlasování (219 kb) Jmenovitá hlasování (5056 kb) Příloha 1 (6 kb) Příloha 2 (6 kb) 
 
            Příloha 3 (6 kb) 
 
Zápis (89 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (57 kb) Jmenovitá hlasování (178 kb)    
 
Zápis (340 kb) Prezenční listina (69 kb) Výsledky hlasování (198 kb) Jmenovitá hlasování (1111 kb)    
Poslední aktualizace: 13. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí