Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (indgivne beslutningsforslag)
 5.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag)
 6.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)
 7.Gennemførelse af GSP-forordningen (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  
8.2.Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere
  
8.3.Menneskerettighedssituationen i Guatemala
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Velkomstord
 11.Afstemningstid
  
11.1.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)
  
11.2.Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  
11.3.Menneskerettighedssituationen i Guatemala (afstemning)
  
11.4.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (afstemning)
  
11.5.Gennemførelse af GSP-forordningen (afstemning)
  
11.6.Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)
  
11.7.Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (afstemning)
  
11.8.Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (afstemning)
  
11.9.Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (afstemning)
  
11.10.Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)
  
11.11.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)
  
11.12.Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)
  
11.13.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)
  
11.14.Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)
  
11.15.Klimaændringer (afstemning)
  
11.16.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (afstemning)
  
11.17.Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (afstemning)
  
11.18.Situationen i Nicaragua (afstemning)
  
11.19.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (forhandling)
 17.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
 Bilag 3 - Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Protokol (214 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) Afstemningsresultater (218 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5056 kb) Bilag 1 (6 kb) Bilag 2 (6 kb) 
 
            Bilag 3 (6 kb) 
 
Protokol (88 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (59 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (177 kb)    
 
Protokol (342 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Afstemningsresultater (186 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1101 kb)    
Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik