Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Αναφορές
 4.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (συζήτηση)
 7.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
  8.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  8.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Υποδοχή
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)
  11.2.Ιράν, και ιδιαίτερα η υπόθεση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  11.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  11.4.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (ψηφοφορία)
  11.5.Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) (ψηφοφορία)
  11.6.Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ***I (ψηφοφορία)
  11.7.Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  11.9.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (ψηφοφορία)
  11.10.Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
  11.11.Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)
  11.12.Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ψηφοφορία)
  11.13.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  11.14.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ψηφοφορία)
  11.15.Κλιματική αλλαγή (ψηφοφορία)
  11.16.Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ψηφοφορία)
  11.17.Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ψηφοφορία)
  11.18.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  11.19.Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια (συζήτηση)
 17.Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (συζήτηση)
 18.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb)
13/06/2019 12:18
  Κατάσταση παρόντων (57 kb)
14/05/2019 16:26
  Παράρτημα 1 (6 kb)
13/06/2019 12:18
  Παράρτημα 2 (6 kb)
13/06/2019 12:18
  Παράρτημα 3 (6 kb)
13/06/2019 12:18
 
Συνοπτικά πρακτικά (96 kb)
13/06/2019 12:18
  Κατάσταση παρόντων (11 kb)
14/05/2019 16:26
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (71 kb)
13/06/2019 12:08
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (179 kb)
13/06/2019 12:20
 
Συνοπτικά πρακτικά (373 kb)
13/06/2019 12:18
  Κατάσταση παρόντων (78 kb)
14/05/2019 16:26
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (219 kb)
13/06/2019 12:08
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (1116 kb)
13/06/2019 12:20
Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου