Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Petitsioonid
 4.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (arutelu)
 7.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Inimõiguste olukord Kasahstanis
  8.2.Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjate juhtum
  8.3.Inimõiguste olukord Guatemalas
 9.Istungi jätkamine
 10.Tervitus
 11.Hääletused
  11.1.Inimõiguste olukord Kasahstanis (hääletus)
  11.2.Iraan ja eelkõige inimõiguste kaitsjad (hääletus)
  11.3.Inimõiguste olukord Guatemalas (hääletus)
  11.4.Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * (hääletus)
  11.5.Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (hääletus)
  11.6.Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (hääletus)
  11.7.Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris ***I (hääletus)
  11.8.2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (hääletus)
  11.9.Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis (hääletus)
  11.10.Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks (hääletus)
  11.11.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine * (hääletus)
  11.12.Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine (hääletus)
  11.13.Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim (hääletus)
  11.14.Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri (hääletus)
  11.15.Kliimamuutused (hääletus)
  11.16.Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (hääletus)
  11.17.Euroopa Valuutafondi loomine (hääletus)
  11.18.Olukord Nicaraguas (hääletus)
  11.19.Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses (arutelu)
 17.Aafrika päritolu inimeste põhiõigused (arutelu)
 18.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 19.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks
 2. lisa - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 3. lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine
Protokoll (212 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) Hääletustulemused (218 kb) Nimelise hääletuse tulemused (5056 kb) 1 lisa (6 kb) 2 lisa (6 kb) 
 
            3 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (88 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (85 kb) Nimelise hääletuse tulemused (181 kb)    
 
Protokoll (336 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Hääletustulemused (185 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1100 kb)    
Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika