Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (keskustelu)
 7.GSP-asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Kazakstanin ihmisoikeustilanne
  8.2.Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
  8.3.Guatemalan ihmisoikeustilanne
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Äänestykset
  11.1.Kazakstanin ihmisoikeustilanne (äänestys)
  11.2.Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)
  11.3.Guatemalan ihmisoikeustilanne (äänestys)
  11.4.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (äänestys)
  11.5.GSP-asetuksen täytäntöönpano (äänestys)
  11.6.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)
  11.7.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (äänestys)
  11.8.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (äänestys)
  11.9.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (äänestys)
  11.10.Sebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (äänestys)
  11.11.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen * (äänestys)
  11.12.Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (äänestys)
  11.13.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (äänestys)
  11.14.Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (äänestys)
  11.15.Ilmastonmuutos (äänestys)
  11.16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (äänestys)
  11.17.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (äänestys)
  11.18.Nicaraguan tilanne (äänestys)
  11.19.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä (keskustelu)
 17.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (keskustelu)
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
 Liite 2 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 Liite 3 - Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (217 kb) Läsnäololista (57 kb) Äänestysten tulokset (220 kb) Nimenhuutoäänestykset (5056 kb) Liite 1 (6 kb) Liite 2 (6 kb) 
 
            Liite 3 (6 kb) 
 
Pöytäkirja (88 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (57 kb) Nimenhuutoäänestykset (181 kb)    
 
Pöytäkirja (338 kb) Läsnäololista (68 kb) Äänestysten tulokset (183 kb) Nimenhuutoäänestykset (1100 kb)    
Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö