Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Petizzjonijiet
 4.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (dibattitu)
 7.Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (dibattitu)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
8.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
  
8.2.L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
  
8.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Merħba
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  
11.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (votazzjoni)
  
11.2.L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
11.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (votazzjoni)
  
11.4.Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (votazzjoni)
  
11.5.Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (votazzjoni)
  
11.6.Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi ***I (votazzjoni)
  
11.7.Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)
  
11.8.Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III (votazzjoni)
  
11.9.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (votazzjoni)
  
11.10.Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (votazzjoni)
  
11.11.Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)
  
11.12.Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea (votazzjoni)
  
11.13.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
11.14.Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (votazzjoni)
  
11.15.It-tibdil fil-klima (votazzjoni)
  
11.16.Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (votazzjoni)
  
11.17.L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (votazzjoni)
  
11.18.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (votazzjoni)
  
11.19.Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali fl-akkwakultura (dibattitu)
 17.Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana fl-Ewropa (dibattitu)
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
 Anness 3 - Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea
Minuti (218 kb) Reġistru tal-attendenza (57 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (221 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5056 kb) L-Anness 1 (6 kb) L-Anness 2 (6 kb) 
 
            L-Anness 3 (6 kb) 
 
Minuti (89 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (58 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (180 kb)    
 
Minuti (350 kb) Reġistru tal-attendenza (69 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (198 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1101 kb)    
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza