Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)
 7.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Mensenrechtensituatie in Kazachstan
  8.2.Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten
  8.3.Mensenrechtensituatie in Guatemala
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Welkomstwoord
 11.Stemmingen
  11.1.Mensenrechtensituatie in Kazachstan (stemming)
  11.2.Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (stemming)
  11.3.Mensenrechtensituatie in Guatemala (stemming)
  11.4.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (stemming)
  11.5.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (stemming)
  11.6.Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)
  11.7.Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (stemming)
  11.8.Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (stemming)
  11.9.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (stemming)
  11.10.Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  11.11.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank * (stemming)
  11.12.Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (stemming)
  11.13.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (stemming)
  11.14.Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (stemming)
  11.15.Klimaatverandering (stemming)
  11.16.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (stemming)
  11.17.Instelling van het Europees Monetair Fonds (stemming)
  11.18.Situatie in Nicaragua (stemming)
  11.19.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur (debat)
 17.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
 Bijlage 3 - Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit
Notulen (216 kb) Presentielijst (57 kb) Uitslag van de stemming (220 kb) Hoofdelijke stemming (5056 kb) Bijlage 1 (6 kb) Bijlage 2 (6 kb) 
 
            Bijlage 3 (6 kb) 
 
Notulen (88 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (56 kb) Hoofdelijke stemming (177 kb)    
 
Notulen (343 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de stemming (183 kb) Hoofdelijke stemming (1099 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid