Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (złożone projekty rezolucji)
 5.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 6.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (debata)
 7.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
  8.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  8.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oficjalne powitanie
 11.Głosowanie
  11.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (głosowanie)
  11.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  11.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (głosowanie)
  11.4.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)
  11.5.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (głosowanie)
  11.6.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)
  11.7.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (głosowanie)
  11.8.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (głosowanie)
  11.9.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (głosowanie)
  11.10.Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (głosowanie)
  11.11.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego * (głosowanie)
  11.12.Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (głosowanie)
  11.13.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (głosowanie)
  11.14.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (głosowanie)
  11.15.Zmiana klimatu (głosowanie)
  11.16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (głosowanie)
  11.17.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (głosowanie)
  11.18.Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)
  11.19.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (debata)
 17.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
 Załącznik 3 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
Protokół (215 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowania (220 kb) Głosowanie imienne (5056 kb) Załącznik 1 (6 kb) Załącznik 2 (6 kb) 
 
            Załącznik 3 (6 kb) 
 
Protokół (89 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (59 kb) Głosowanie imienne (179 kb)    
 
Protokół (348 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (195 kb) Głosowanie imienne (1100 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności