Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (predložené návrhy uznesení)
 5.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (predložené návrhy uznesení)
 6.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)
 7.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  8.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
  8.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie
  11.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)
  11.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  11.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale (hlasovanie)
  11.4.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (hlasovanie)
  11.5.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (hlasovanie)
  11.6.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)
  11.7.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (hlasovanie)
  11.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III (hlasovanie)
  11.9.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (hlasovanie)
  11.10.Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (hlasovanie)
  11.11.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky * (hlasovanie)
  11.12.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (hlasovanie)
  11.13.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (hlasovanie)
  11.14.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (hlasovanie)
  11.15.Zmena klímy (hlasovanie)
  11.16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  11.17.Zriadenie Európskeho menového fondu (hlasovanie)
  11.18.Situácia v Nicarague (hlasovanie)
  11.19.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (rozprava)
 17.Základné práva osôb afrického pôvodu (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 – Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
 Príloha 3 – Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
Zápisnica (215 kb)
13/06/2019 12:27
  Prezenčná listina (57 kb)
14/05/2019 16:34
  Príloha 1 (6 kb)
13/06/2019 12:27
  Príloha 2 (6 kb)
13/06/2019 12:27
  Príloha 3 (6 kb)
13/06/2019 12:27
 
Zápisnica (89 kb)
13/06/2019 12:27
  Prezenčná listina (11 kb)
14/05/2019 16:34
  Výsledky hlasovaní (58 kb)
13/06/2019 12:12
  Hlasovania podľa mien (180 kb)
13/06/2019 12:22
 
Zápisnica (344 kb)
13/06/2019 12:27
  Prezenčná listina (69 kb)
14/05/2019 16:34
  Výsledky hlasovaní (193 kb)
13/06/2019 12:12
  Hlasovania podľa mien (1098 kb)
13/06/2019 12:22
Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia