Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (predložené návrhy uznesení)
 5.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (predložené návrhy uznesení)
 6.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)
 7.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  
8.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
  
8.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie
  
11.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)
  
11.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  
11.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale (hlasovanie)
  
11.4.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (hlasovanie)
  
11.5.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (hlasovanie)
  
11.6.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)
  
11.7.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (hlasovanie)
  
11.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III (hlasovanie)
  
11.9.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (hlasovanie)
  
11.10.Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (hlasovanie)
  
11.11.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky * (hlasovanie)
  
11.12.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (hlasovanie)
  
11.13.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (hlasovanie)
  
11.14.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (hlasovanie)
  
11.15.Zmena klímy (hlasovanie)
  
11.16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  
11.17.Zriadenie Európskeho menového fondu (hlasovanie)
  
11.18.Situácia v Nicarague (hlasovanie)
  
11.19.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (rozprava)
 17.Základné práva osôb afrického pôvodu (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
 Príloha 3 – Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
Zápisnica (215 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledky hlasovania (220 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5056 kb) Príloha 1 (6 kb) Príloha 2 (6 kb) 
 
            Príloha 3 (6 kb) 
 
Zápisnica (89 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (180 kb)    
 
Zápisnica (344 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovania (193 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1098 kb)    
Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia