Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Framställningar
 4.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (ingivna resolutionsförslag)
 5.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (ingivna resolutionsförslag)
 6.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (debatt)
 7.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan
  8.2.Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare
  8.3.Människorättssituationen i Guatemala
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Välkomsthälsning
 11.Omröstning
  11.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kazakstan (omröstning)
  11.2.Iran, särskilt fallet med människorättsförsvarare (omröstning)
  11.3.Människorättssituationen i Guatemala (omröstning)
  11.4.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  11.5.Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet (omröstning)
  11.6.Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (omröstning)
  11.7.Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (omröstning)
  11.8.Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (omröstning)
  11.9.Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (omröstning)
  11.10.Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning)
  11.11.Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken * (omröstning)
  11.12.Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande (omröstning)
  11.13.En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna (omröstning)
  11.14.Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet (omröstning)
  11.15.Klimatförändringar (omröstning)
  11.16.Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (omröstning)
  11.17.Inrättande av Europeiska valutafonden (omröstning)
  11.18.Situationen i Nicaragua (omröstning)
  11.19.Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Djurskyddsregler inom vattenbruket (debatt)
 17.Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst (debatt)
 18.Beslut om vissa dokument
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
 Bilaga 2 - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Bilaga 3 - Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande
Protokoll (217 kb)
13/06/2019 12:28
  Närvarolista (57 kb)
14/05/2019 16:34
  Bilaga 1 (6 kb)
13/06/2019 12:28
  Bilaga 2 (6 kb)
13/06/2019 12:28
  Bilaga 3 (6 kb)
13/06/2019 12:28
 
Protokoll (88 kb)
13/06/2019 12:28
  Närvarolista (11 kb)
14/05/2019 16:34
  Omröstningsresultat (57 kb)
13/06/2019 12:12
  Omröstningar med namnupprop (181 kb)
13/06/2019 12:22
 
Protokoll (339 kb)
13/06/2019 12:28
  Närvarolista (69 kb)
14/05/2019 16:34
  Omröstningsresultat (183 kb)
13/06/2019 12:12
  Omröstningar med namnupprop (1099 kb)
13/06/2019 12:22
Senaste uppdatering: 13 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy