Показалец 
Протокол
PDF 375kWORD 93k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 5.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (внесени предложения за резолюция)
 6.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)
 7.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Положението с правата на човека в Казахстан
  
8.2.Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека
  
8.3.Положението с правата на човека в Гватемала
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Приветствие с добре дошли
 11.Време за гласуване
  
11.1.Положението с правата на човека в Казахстан (гласуване)
  
11.2.Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека (гласуване)
  
11.3.Положението с правата на човека в Гватемала (гласуване)
  
11.4.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (гласуване)
  
11.5.Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (гласуване)
  
11.6.Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)
  
11.7.Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (гласуване)
  
11.8.Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (гласуване)
  
11.9.Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (гласуване)
  
11.10.Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (гласуване)
  
11.11.Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка * (гласуване)
  
11.12.Hазначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган (гласуване)
  
11.13.Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (гласуване)
  
11.14.Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (гласуване)
  
11.15.Изменение на климата (гласуване)
  
11.16.Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (гласуване)
  
11.17.Учредяване на Европейския паричен фонд (гласуване)
  
11.18.Положението в Никарагуа (гласуване)
  
11.19.Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (гласуване)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите (разискване)
 17.Основни права на хората от африкански произход (разискване)
 18.Решения относно някои документи
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране
 Приложение 2 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
 Приложение 3 - Hазначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките на заетост на държавите членки (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

2) от членовете на ЕП

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подслаждането на виното със захар като форма на нарушаване на конкуренцията (B8-0081/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно безработицата в Европейския съюз и липсата в пленарна зала на досиета по този въпрос (B8-0091/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно академичната свобода и свободата на изразяване в Европейския съюз (B8-0092/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция за насърчаване на агроекологията и агролесовъдството (B8-0093/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно технологията на блок-веригата (B8-0094/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно свободата на медиите като условие за демократични избори (B8-0095/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: LIBE

- Innocenzo Leontini. Предложение за резолюция относно прилагането на европейска стратегия за насърчаване на общата идентичност и европейската култура чрез кино и телевизионни сериали (B8-0134/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Stefano Maullu. Предложение за резолюция относно създаването на програма за обмен за децата на молдовски мигранти, останали в държавата си на произход (B8-0135/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на произведените в Италия лешници и относно риска от внос на лешници от Турция, които са вредни за здравето (B8-0136/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно премахването на семейните надбавки при наличието на връзки с тероризма (B8-0137/2019)
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE


3. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

7 март 2019 г.

(*) (№ 1201/2018); (*) (№ 1202/2018); (*) (№ 1203/2018); (*) (№ 1204/2018); (*) (№ 1205/2018); (*) (№ 1206/2018); (*) (№ 1207/2018); József Kovács (№ 1208/2018); (*) (№ 1209/2018); (*) (№ 1210/2018); (*) (№ 1211/2018); (*) (№ 1212/2018); (*) (№ 1213/2018); (*) (№ 1214/2018); (*) (№ 1215/2018); Alberto Cirio (№ 0073/2019); Florin Dobrişan (№ 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (№ 0075/2019); Manuela Giacomini (№ 0076/2019); (*) (№ 0077/2019); (*) (№ 0078/2019); (*) (№ 0079/2019); (*) (№ 0080/2019); (*) (№ 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (№ 0082/2019); Jürgen Sachansky (№ 0083/2019); (*) (№ 0084/2019); Wolfgang Molinari (№ 0085/2019); (*) (№ 0086/2019); (*) (№ 0087/2019); (*) (№ 0088/2019); (*) (№ 0089/2019); (*) (№ 0090/2019); (*) (№ 0091/2019); (*) (№ 0092/2019); (*) (№ 0093/2019); (*) (№ 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (№ 0095/2019); Arnau Domènech Romero (№ 0096/2019); Ian Stock (№ 0097/2019); (*) (№ 0098/2019); (*) (№ 0099/2019); Emanuel Delia (№ 0100/2019); (*) (№ 0101/2019); (*) (№ 0102/2019); (*) (№ 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (№ 0104/2019); (*) (№ 0105/2019); (*) (№ 0106/2019); (*) (№ 0107/2019); (*) (№ 0108/2019); Giampiero Tola (№ 0109/2019); Markus Krammer (№ 0110/2019); Sotirios Giannakakis (№ 0111/2019); Florin Băncilă (№ 0112/2019); Martin Viedenz (№ 0113/2019); (*) (№ 0114/2019); (*) (№ 0115/2019); (*) (№ 0116/2019); (*) (№ 0117/2019); Markus Krammer (№ 0118/2019); Tobias Kopf (№ 0119/2019); Sylvia Mirek (№ 0120/2019); Augustin Hagiu (№ 0121/2019); Leif Lundgren (№ 0122/2019); (*) (№ 0123/2019); (*) (№ 0124/2019); Martin Moore (№ 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (№ 0126/2019); (*) (№ 0127/2019); Boyko Nikiforov (№ 0128/2019); (*) (№ 0129/2019); (*) (№ 0130/2019); (*) (№ 0131/2019); (*) (№ 0132/2019); (*) (№ 0133/2019); (*) (№ 0134/2019); Matias Kiviniemi (№ 0135/2019); (*) (№ 0136/2019); (*) (№ 0137/2019); (*) (№ 0138/2019); France Beorchia (№ 0139/2019); (*) (№ 0140/2019); René Kaltschmidt (№ 0141/2019); (*) (№ 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (№ 0143/2019); (*) (№ 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (№ 0145/2019); (*) (№ 0146/2019); (*) (№ 0147/2019).

(*) име с поверителен характер

Председателят съобщи, че на 7 март 2019 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


4. Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP))

Разискването се състоя на 12 март 2019 г. (точка 6 от протокола от 12.3.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Markus Ferber и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès и Mercedes Bresso, от името на групата S&D, относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld и Jean Arthuis, от името на групата ALDE, относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 14.3.2019 г.


5. Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (2019/2580(RSP))

Разискването се състоя на 12 март 2019 г. (точка 15 от протокола от 12.3.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero и Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina и Fernando Ruas, от името на групата PPE, относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 14.3.2019 г.


6. Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) [2018/2279(INI)] - Комисия по развитие - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Eleni Theocharous и Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous и Francesc Gambús представиха доклада.

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Alojz Peterle, от името на групата PPE, Elly Schlein, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се Frans Timmermans, Eleni Theocharous и Francesc Gambús.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.19 от протокола от 14.3.2019 г.


7. Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) [2018/2107(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се Brando Benifei (докладчик по становището на комисията AFET), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, William (The Earl of) Dartmouth и Danilo Oscar Lancini.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се Neven Mimica и Christofer Fjellner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.5 от протокола от 14.3.2019 г.


8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 13.3.2019 г.)


8.1. Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюция B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 и B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes и Bogdan Andrzej Zdrojewski представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се Julie Ward, от името на групата S&D, и Nathan Gill, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Seán Kelly.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 14.3.2019 г.


8.2. Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 и B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock и Tunne Kelam представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Bas Belder, от името на групата ECR, Jaromír Štětina и Anders Primdahl Vistisen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 14.3.2019 г.


8.3. Положението с правата на човека в Гватемала

Предложения за резолюция B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 и B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Miranda и който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, от името на групата S&D, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Krzysztof Hetman и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.3 от протокола от 14.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.47 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.


10. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Парламента на Канада, водена от Scott Simms, които заеха място на официалната трибуна.

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията от украински парламентаристи, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказаха се Philippe Lamberts относно някои изявления, направени от председателя Antonio Tajani по италианското радио, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Esteban González Pons, от името на групата PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE (председателят отбеляза неговите думи).


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


11.1. Положението с правата на човека в Казахстан (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 и B8-0209/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0204/2019

(за замяна на B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 и B8-0209/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Adam Szejnfeld, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0203)


11.2. Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 и B8-0194/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0186/2019

(за замяна на B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 и B8-0194/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein и Wajid Khan, от името на групата S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga и Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan и Marie Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0204)


11.3. Положението с правата на човека в Гватемала (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 и B8-0197/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0182/2019

(за замяна на B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 и B8-0197/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Андрей Ковачев, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić и Jana Žitňanská, от името на групата ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans и Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE;

—   Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0205)


11.4. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Едно първоначално разискване беше проведено на 17 януари 2018 г. (точка 19 от приложение 1 от протокола от 17.1.2018 г.), което беше последвано от гласуване на 18 януари 2018 г. (точка 6.5 от протокола от 18.1.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0206)


11.5. Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (гласуване)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) [2018/2107(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0207)


11.6. Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Esther de Lange и Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 13 декември 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 13.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

Изказаха се Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, и Roberto Gualtieri (докладчик) против искането.

С поименно гласуване (149 гласа „за“, 431 гласа „против“, 14 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0208)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.7. Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0209)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


11.8. Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (гласуване)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия [2019/2001(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0210)


11.9. Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 и B8-0175/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0171/2019

(за замяна на B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 и B8-0174/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Markus Ferber и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, от името на групата PPE;

—   Pervenche Berès и Mercedes Bresso, от името на групата S&D;

—   Kay Swinburne, от името на групата ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld и Jean Arthuis, от името на групата ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0211)

(Предложението за резолюция B8-0175/2019 отпада.)


11.10. Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (гласуване)

Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)
Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 14.3.2019 г.)

Изказаха се Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, в съответствие с член 190 от Правилника за дейността, отлагането на двата доклада A8-0148/2019 и A8-0144/2019, и Roberto Gualtieri (докладчик), против искането.

С поименно гласуване (190 гласа „за“, 338 гласа „против“, 30 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0212)


11.11. Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка * (гласуване)

Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)
Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 14.3.2019 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0213)


11.12. Hазначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган (гласуване)

Доклад относно назначаването на председателя на Европейския банков орган [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)
Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 14.3.2019 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2019)0214)


11.13. Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 и B8-0181/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0177/2019

(за замяна на B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 и B8-0181/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina и Fernando Ruas, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri и Ana Gomes, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2019)0215)


11.14. Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola и Емил Радев, от името на групата PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel и Ana Gomes, от името на групата S&D, Petr Ježek и Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Judith Sargentini и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно неотложната необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0216)


11.15. Изменение на климата (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 и B8-0203/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0195/2019

(за замяна на B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 и B8-0203/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Peter Liese и Christian Ehler, от името на групата PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland и Miriam Dalli, от името на групата S&D;

—   Nils Torvalds и Fredrick Federley, от името на групата ALDE;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0217)

(Предложенията за резолюции B8-0184/2019, B8-0188/2019 и B8-0201/2019 отпадат.)


11.16. Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange, от името на комисията по международна търговия относно препоръките относно започването на преговори между ЕС и САЩ (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Изказване

France Jamet, преди гласуването.


11.17. Учредяване на Европейския паричен фонд (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд [2017/0333R(APP)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Pedro Silva Pereira и Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFDD)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисиите BUDG и ECON)

Приема се (P8_TA(2019)0218)


11.18. Положението в Никарагуа (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 и B8-0170/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0165/2019

(за замяна на B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 и B8-0170/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria и Gabriel Mato, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao и Mireille D’Ornano, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2019)0219)


11.19. Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (гласуване)

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) [2018/2279(INI)] - Комисия по развитие - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Eleni Theocharous и Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0220)


12. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 13 март 2019 г.)

Доклад Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Доклад Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz и Branislav Škripek

Доклад Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Време за гласуване от четвъртък, 14 март 2019 г.)

Доклад Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová и Julie Ward

Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri и Mirosław Piotrowski

Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Изменение на климата - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward и José Inácio Faria

Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Положението в Никарагуа - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Доклад Eleni Theocharous и Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer и Julie Ward.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.44 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000001/2019), зададен от John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Георги Пирински, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas и Dominique Bilde, към Комисията: Хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите (B8-0015/2019)

Eleonora Evi разви въпроса.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, Ana Miranda и Anja Hazekamp.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Ангел Джамбазки.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.


17. Основни права на хората от африкански произход (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000022/2019), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Основните права на хората от африкански произход (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge разви въпроса.

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се José Inácio Faria, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jiří Pospíšil и Ангел Джамбазки.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cécile Kashetu Kyenge, и Marie-Christine Vergiat, за да поиска да бъдат проучени думите на Dobromir Sośnierz (председателят отбелязва това).

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


18. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия JURI

- Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (член 39 от Правилника за дейността)


19. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 25 март 2019 г. до 28 март 2019 г.


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.59 ч.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Извинени:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Приложение 1 - Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Приложение 2 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Приложение 3 - Hазначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 13 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност