Seznam 
Zápis
PDF 340kWORD 89k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)
 5.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (předložené návrhy usnesení)
 6.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 7.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  8.1.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu
  8.2.Írán, zejména případ obhájců lidských práv
  8.3.Situace v oblasti lidských práv v Guatemale
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Přivítání
 11.Hlasování
  11.1.Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (hlasování)
  11.2.Írán, zejména případ obhájců lidských práv (hlasování)
  11.3.Situace v oblasti lidských práv v Guatemale (hlasování)
  11.4.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (hlasování)
  11.5.Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (hlasování)
  11.6.Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (hlasování)
  11.7.Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (hlasování)
  11.8.Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III (hlasování)
  11.9.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (hlasování)
  11.10.Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (hlasování)
  11.11.Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky * (hlasování)
  11.12.Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (hlasování)
  11.13.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (hlasování)
  11.14.Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (hlasování)
  11.15.Změna klimatu (hlasování)
  11.16.Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (hlasování)
  11.17.Zřízení Evropského měnového fondu (hlasování)
  11.18.Situace v Nikaragui (hlasování)
  11.19.Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Pokračování denního zasedání
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře (rozprava)
 17.Základní práva osob afrického původu (rozprava)
 18.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 19.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů
 20.Termín příštího dílčího zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí
 Příloha 2 – Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
 Příloha 3 – Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Částečná obměna členů Účetního dvora – chorvatský kandidát (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

2) poslanci

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o chaptalizaci vína coby způsobu narušování hospodářské soutěže (B8-0081/2019)
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Návrh usnesení o nezaměstnanosti v Evropské unii a skutečnosti, že chybí projednávání této otázky v plénu (B8-0091/2019)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o akademické svobodě a o svobodě projevu v Evropské unii (B8-0092/2019)
předáno příslušnému výboru: CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o podpoře agroekologie a agrolesnictví (B8-0093/2019)
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o technologii blockchain (B8-0094/2019)
předáno příslušnému výboru: INTA

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o svobodě sdělovacích prostředků jako předpokladu demokratických voleb (B8-0095/2019)
předáno příslušnému výboru: CULT
stanovisko: LIBE

- Innocenzo Leontini. Návrh usnesení o realizaci evropské strategie na podporu společné evropské identity a kultury prostřednictvím filmu a televizních seriálů (B8-0134/2019)
předáno příslušnému výboru: CULT

- Stefano Maullu. Návrh usnesení o zavedení výměnného programu pro děti moldavských migrantů, které zůstaly ve své zemi původu (B8-0135/2019)
předáno příslušnému výboru: CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně lískových ořechů Made in Italy a riziku dovozu tureckých lískových ořechů škodlivých pro zdraví (B8-0136/2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zrušení rodinných přídavků v případě vazeb na terorismus (B8-0137/2019)
předáno příslušnému výboru: LIBE


3. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 7. března 2019

(*) (č. 1201/2018); (*) (č. 1202/2018); (*) (č. 1203/2018); (*) (č. 1204/2018); (*) (č. 1205/2018); (*) (č. 1206/2018); (*) (č. 1207/2018); József Kovács (č. 1208/2018); (*) (č. 1209/2018); (*) (č. 1210/2018); (*) (č. 1211/2018); (*) (č. 1212/2018); (*) (č. 1213/2018); (*) (č. 1214/2018); (*) (č. 1215/2018); Alberto Cirio (č. 0073/2019); Florin Dobrişan (č. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (č. 0075/2019); Manuela Giacomini (č. 0076/2019); (*) (č. 0077/2019); (*) (č. 0078/2019); (*) (č. 0079/2019); (*) (č. 0080/2019); (*) (č. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (č. 0082/2019); Jürgen Sachansky (č. 0083/2019); (*) (č. 0084/2019); Wolfgang Molinari (č. 0085/2019); (*) (č. 0086/2019); (*) (č. 0087/2019); (*) (č. 0088/2019); (*) (č. 0089/2019); (*) (č. 0090/2019); (*) (č. 0091/2019); (*) (č. 0092/2019); (*) (č. 0093/2019); (*) (č. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (č. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (č. 0096/2019); Ian Stock (č. 0097/2019); (*) (č. 0098/2019); (*) (č. 0099/2019); Emanuel Delia (č. 0100/2019); (*) (č. 0101/2019); (*) (č. 0102/2019); (*) (č. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (č. 0104/2019); (*) (č. 0105/2019); (*) (č. 0106/2019); (*) (č. 0107/2019); (*) (č. 0108/2019); Giampiero Tola (č. 0109/2019); Markus Krammer (č. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (č. 0111/2019); Florin Băncilă (č. 0112/2019); Martin Viedenz (č. 0113/2019); (*) (č. 0114/2019); (*) (č. 0115/2019); (*) (č. 0116/2019); (*) (č. 0117/2019); Markus Krammer (č. 0118/2019); Tobias Kopf (č. 0119/2019); Sylvia Mirek (č. 0120/2019); Augustin Hagiu (č. 0121/2019); Leif Lundgren (č. 0122/2019); (*) (č. 0123/2019); (*) (č. 0124/2019); Martin Moore (č. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (č. 0126/2019); (*) (č. 0127/2019); Boyko Nikiforov (č. 0128/2019); (*) (č. 0129/2019); (*) (č. 0130/2019); (*) (č. 0131/2019); (*) (č. 0132/2019); (*) (č. 0133/2019); (*) (č. 0134/2019); Matias Kiviniemi (č. 0135/2019); (*) (č. 0136/2019); (*) (č. 0137/2019); (*) (č. 0138/2019); France Beorchia (č. 0139/2019); (*) (č. 0140/2019); René Kaltschmidt (č. 0141/2019); (*) (č. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (č. 0143/2019); (*) (č. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 0145/2019); (*) (č. 0146/2019); (*) (č. 0147/2019).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Předseda zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu dne 7. března 2019 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


4. Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (2019/2614(RSP))

Rozprava se konala dne 12. března 2019 (bod 6 zápisu ze dne 12.3.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Markus Ferber a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE, Kay Swinburne za skupinu ECR o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès a Mercedes Bresso za skupinu S&D o genderové vyváženosti při jmenováních do orgánů EU v hospodářské a měnové oblasti (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld a Jean Arthuis za skupinu ALDE o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold a Monika Vana za skupinu Verts/ALE o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 14.3.2019.


5. Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP))

Rozprava se konala dne 12. března 2019 (bod 15 zápisu ze dne 12.3.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero a Tilly Metz za skupinu Verts/ALE o evropském sankčním režimu proti porušování lidských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina a Fernando Ruas za skupinu PPE o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Hlasování: bod 11.13 zápisu ze dne 14.3.2019.


6. Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (rozprava)

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje [2018/2279(INI)] - Výbor pro rozvoj - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Eleni Theocharous a Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous a Francesc Gambús uvedli zprávu.

Vystoupil Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Alojz Peterle za skupinu PPE, Elly Schlein za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Olaf Stuger za skupinu ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupili: Frans Timmermans, Eleni Theocharous a Francesc Gambús.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.19 zápisu ze dne 14.3.2019.


7. Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (rozprava)

Zpráva k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích [2018/2107(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner uvedl zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Brando Benifei (zpravodaj výboru AFET), Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, William (The Earl of) Dartmouth a Danilo Oscar Lancini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Neven Mimica a Christofer Fjellner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 14.3.2019.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 13.3.2019.)


8.1. Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu

Návrhy usnesení B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes a Bogdan Andrzej Zdrojewski uvedli návrhy usnesení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Julie Ward za skupinu S&D, a Nathan Gill za skupinu EFDD.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Seán Kelly.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 14.3.2019.


8.2. Írán, zejména případ obhájců lidských práv

Návrhy usnesení B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Bas Belder za skupinu ECR, Jaromír Štětina a Anders Primdahl Vistisen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling a Stanislav Polčák.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 14.3.2019.


8.3. Situace v oblasti lidských práv v Guatemale

Návrhy usnesení B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo a Tomáš Zdechovský uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Miranda a který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis za skupinu S&D, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Krzysztof Hetman a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 14.3.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:47 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:00.


10. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítal členy delegace kanadského parlamentu, kterou vede Scott Simms. Členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

Předsedající jménem Parlamentu přivítal delegaci ukrajinských poslanců, kteří usedli na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupili: Philippe Lamberts k určitým výrokům, které předseda Parlamentu Antonio Tajani pronesl v italském rozhlasovém vysílání, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Esteban González Pons za skupinu PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE (předsedající vzal poslancovo vystoupení na vědomí).


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


11.1. Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0204/2019

(nahrazující B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019)

předložen těmito poslanci:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Adam Szejnfeld za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0203)


11.2. Írán, zejména případ obhájců lidských práv (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0186/2019

(nahrazující B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019)

předložen těmito poslanci:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Wajid Khan za skupinu S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan a Marie Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0204)


11.3. Situace v oblasti lidských práv v Guatemale (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0182/2019

(nahrazující B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019)

předložen těmito poslanci:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE;

—   Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0205)


11.4. Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

První rozprava se konala dne 17. ledna 2018 (bod 19 přílohy 1 zápisu ze dne 17.1.2018). V návaznosti na rozpravu se dne 18. ledna 2018 konalo hlasování (bod 6.5 zápisu ze dne 18.1.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0206)


11.5. Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí (hlasování)

Zpráva k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencích [2018/2107(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 13. prosince 2018 (bod 9.1 zápisu ze dne 13.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

Vystoupili: Matt Carthy za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou, a Roberto Gualtieri (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 149, proti: 431, zdrželo se: 14).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0208)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.7. Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0209)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11.8. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III (hlasování)

Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2020, oddíl III – Komise [2019/2001(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0210)


11.9. Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 a B8-0175/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0171/2019

(nahrazující B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 a B8-0174/2019):

předložen těmito poslanci:

—   Markus Ferber a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz za skupinu PPE;

—   Pervenche Berès a Mercedes Bresso za skupinu S&D;

—   Kay Swinburne za skupinu ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld a Jean Arthuis za skupinu ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0211)

(Návrh usnesení B8-0175/2019 se nebere v potaz.)


11.10. Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (hlasování)

Zpráva o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)
Tajné hlasování (čl. 180a odst.1 jednacího řádu)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 14.3.2019)

Vystoupili: Sven Giegold za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby bylo hlasování o zprávách A8-0148/2019 a A8-0144/2019 odloženo v souladu s článkem 190 jednacího řádu, a Roberto Gualtieri (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 190, proti: 338, zdrželo se: 30).

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0212)


11.11. Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky * (hlasování)

Zpráva k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)
Tajné hlasování (čl. 180a odst.1 jednacího řádu)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 14.3.2019)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0213)


11.12. Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (hlasování)

Zpráva o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)
Tajné hlasování (čl. 180a odst.1 jednacího řádu)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 3 zápisu ze dne 14.3.2019)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2019)0214)


11.13. Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 a B8-0181/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0177/2019

(nahrazující B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 a B8-0181/2019)

předložen těmito poslanci:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina a Fernando Ruas za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2019)0215)


11.14. Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola a Emil Radev za skupinu PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel a Ana Gomes za skupinu S&D, Petr Ježek a Nils Torvalds za skupinu ALDE, Judith Sargentini a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o naléhavé potřebě zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0216)


11.15. Změna klimatu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 a B8-0203/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0195/2019

(nahrazující B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 a B8-0203/2019)

předložen těmito poslanci:

—   Peter Liese a Christian Ehler za skupinu PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland a Miriam Dalli za skupinu S&D;

—   Nils Torvalds a Fredrick Federley za skupinu ALDE;

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0217)

(Návrhy usnesení B8-0184/2019, B8-0188/2019 a B8-0201/2019 se neberou v potaz.)


11.16. Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bernd Lange za Výbor pro mezinárodní obchod o doporučeních k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

France Jamet před hlasováním.


11.17. Zřízení Evropského měnového fondu (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu [2017/0333R(APP)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou EFDD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (předložený výbory BUDG a ECON)

přijat (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situace v Nikaragui (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 a B8-0170/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0165/2019

(nahrazující B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 a B8-0170/2019)

předložen těmito poslanci:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria a Gabriel Mato za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis za skupinu S&D;

—   Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Mireille D’Ornano za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2019)0219)


11.19. Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (hlasování)

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje [2018/2279(INI)] - Výbor pro rozvoj - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajové: Eleni Theocharous a Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0220)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 13. března 2019)

zpráva Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

zpráva Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz a Branislav Škripek

zpráva Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Hlasování: čtvrtek 14. března 2019)

zpráva Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová a Julie Ward

Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri a Mirosław Piotrowski

Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Změna klimatu - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward a José Inácio Faria

Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Situace v Nikaragui - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

zpráva Eleni Theocharous a Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer a Julie Ward.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:44.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

14. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000001/2019), kterou pokládají John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas a Dominique Bilde Komisi: Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře (B8-0015/2019)

Eleonora Evi rozvinula otázku.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, André Elissen za skupinu ENF, Ana Miranda a Anja Hazekamp.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Angel Dzhambazki.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.


17. Základní práva osob afrického původu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000022/2019), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Základní práva osob afrického původu (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge rozvinula otázku.

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jiří Pospíšil a Angel Dzhambazki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cécile Kashetu Kyenge, a Marie-Christine Vergiat s žádostí, aby byly projednány výroky, které pronesl Dobromir Sośnierz (předsedající vzal žádost na vědomí).

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


18. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor JURI

- Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (článek 39 jednacího řádu)


19. Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a předání přijatých textů

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


20. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 25. do 28. března 2019.


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:59.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Omluven/a:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Příloha 1 – Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Příloha 2 – Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Příloha 3 – Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Poslední aktualizace: 13. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí