Indeks 
Protokol
PDF 342kWORD 88k
Torsdag den 14. marts 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (indgivne beslutningsforslag)
 5.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag)
 6.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)
 7.Gennemførelse af GSP-forordningen (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan
  8.2.Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere
  8.3.Menneskerettighedssituationen i Guatemala
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Velkomstord
 11.Afstemningstid
  11.1.Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)
  11.2.Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  11.3.Menneskerettighedssituationen i Guatemala (afstemning)
  11.4.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (afstemning)
  11.5.Gennemførelse af GSP-forordningen (afstemning)
  11.6.Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)
  11.7.Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (afstemning)
  11.8.Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (afstemning)
  11.9.Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (afstemning)
  11.10.Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)
  11.11.Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)
  11.12.Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)
  11.13.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)
  11.14.Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)
  11.15.Klimaændringer (afstemning)
  11.16.Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (afstemning)
  11.17.Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (afstemning)
  11.18.Situationen i Nicaragua (afstemning)
  11.19.Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (forhandling)
 17.Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa (forhandling)
 18.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 19.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
 Bilag 3 - Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – HR-kandidat (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

2) fra medlemmerne

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om sødning af vin som en form for konkurrencefordrejning (B8-0081/2019)
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om arbejdsløsheden i Den Europæiske Union og fraværet af sager herom på plenarmødet (B8-0091/2019)
henvist til kor. udv. EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om akademisk frihed og ytringsfrihed i Den Europæiske Union (B8-0092/2019)
henvist til kor. udv. CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om fremme af agroøkologi og skovlandbrug (B8-0093/2019)
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om blockchainteknologi (B8-0094/2019)
henvist til kor. udv. INTA

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om mediefrihed som en forudsætning for demokratiske valg (B8-0095/2019)
henvist til kor. udv. CULT
rådg.udv.: LIBE

- Innocenzo Leontini. Forslag til beslutning om gennemførelse af en europæisk strategi til fremme af den fælles identitet og den europæiske kultur gennem film og tv-serier (B8-0134/2019)
henvist til kor. udv. CULT

- Stefano Maullu. Forslag til beslutning om indførelse af et udvekslingsprogram for børn af moldoviske migranter, der er efterladt i hjemlandet (B8-0135/2019)
henvist til kor. udv. CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af italiensk-dyrkede hasselnødder og om risiko ved import af hasselnødder fra Tyrkiet, som er sundhedsskadelige (B8-0136/2019)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om ophævelse af familieydelse i tilfælde af forbindelser til terrorisme (B8-0137/2019)
henvist til kor. udv. LIBE


3. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 7. marts 2019

(*) (nr. 1201/2018); (*) (nr. 1202/2018); (*) (nr. 1203/2018); (*) (nr. 1204/2018); (*) (nr. 1205/2018); (*) (nr. 1206/2018); (*) (nr. 1207/2018); József Kovács (nr. 1208/2018); (*) (nr. 1209/2018); (*) (nr. 1210/2018); (*) (nr. 1211/2018); (*) (nr. 1212/2018); (*) (nr. 1213/2018); (*) (nr. 1214/2018); (*) (nr. 1215/2018); Alberto Cirio (nr. 0073/2019); Florin Dobrişan (nr. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nr. 0075/2019); Manuela Giacomini (nr. 0076/2019); (*) (nr. 0077/2019); (*) (nr. 0078/2019); (*) (nr. 0079/2019); (*) (nr. 0080/2019); (*) (nr. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nr. 0082/2019); Jürgen Sachansky (nr. 0083/2019); (*) (nr. 0084/2019); Wolfgang Molinari (nr. 0085/2019); (*) (nr. 0086/2019); (*) (nr. 0087/2019); (*) (nr. 0088/2019); (*) (nr. 0089/2019); (*) (nr. 0090/2019); (*) (nr. 0091/2019); (*) (nr. 0092/2019); (*) (nr. 0093/2019); (*) (nr. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nr. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nr. 0096/2019); Ian Stock (nr. 0097/2019); (*) (nr. 0098/2019); (*) (nr. 0099/2019); Emanuel Delia (nr. 0100/2019); (*) (nr. 0101/2019); (*) (nr. 0102/2019); (*) (nr. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nr. 0104/2019); (*) (nr. 0105/2019); (*) (nr. 0106/2019); (*) (nr. 0107/2019); (*) (nr. 0108/2019); Giampiero Tola (nr. 0109/2019); Markus Krammer (nr. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nr. 0111/2019); Florin Băncilă (nr. 0112/2019); Martin Viedenz (nr. 0113/2019); (*) (nr. 0114/2019); (*) (nr. 0115/2019); (*) (nr. 0116/2019); (*) (nr. 0117/2019); Markus Krammer (nr. 0118/2019); Tobias Kopf (nr. 0119/2019); Sylvia Mirek (nr. 0120/2019); Augustin Hagiu (nr. 0121/2019); Leif Lundgren (nr. 0122/2019); (*) (nr. 0123/2019); (*) (nr. 0124/2019); Martin Moore (nr. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nr. 0126/2019); (*) (nr. 0127/2019); Boyko Nikiforov (nr. 0128/2019); (*) (nr. 0129/2019); (*) (nr. 0130/2019); (*) (nr. 0131/2019); (*) (nr. 0132/2019); (*) (nr. 0133/2019); (*) (nr. 0134/2019); Matias Kiviniemi (nr. 0135/2019); (*) (nr. 0136/2019); (*) (nr. 0137/2019); (*) (nr. 0138/2019); France Beorchia (nr. 0139/2019); (*) (nr. 0140/2019); René Kaltschmidt (nr. 0141/2019); (*) (nr. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nr. 0143/2019); (*) (nr. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0145/2019); (*) (nr. 0146/2019); (*) (nr. 0147/2019).

(*) Navn fortroligt

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 7. marts 2019 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


4. Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2019 (punkt 6 i protokollen af 12.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Markus Ferber og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for PPE-Gruppen, Kay Swinburne, au nom du groupe ECR, om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès og Mercedes Bresso, for S&D-Gruppen, om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld og Jean Arthuis, for ALDE-Gruppen, om kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold og Monika Vana, for Verts/ALE-Gruppen, om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira og Patrick Le Hyaric, for GUE/NGL-Gruppen, om kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 14.3.2019.


5. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2019 (punkt 15 i protokollen af 12.3.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero og Tilly Metz, for Verts/ALE-Gruppen, om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen, om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen, om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen, om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen, om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Afstemning: punkt 11.13 i protokollen af 14.3.2019.


6. Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)

Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål [2018/2279(INI)] - Udviklingsudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Eleni Theocharous og Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous og Francesc Gambús forelagde betænkningen.

Taler: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen).

Talere: Alojz Peterle for PPE-Gruppen, Elly Schlein for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias og Nicola Caputo.

Talere: Frans Timmermans, Eleni Theocharous og Francesc Gambús.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.19 i protokollen af 14.3.2019.


7. Gennemførelse af GSP-forordningen (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner forelagde betænkningen.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere Brando Benifei (ordfører for udtalelse fra AFET), Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth og Danilo Oscar Lancini.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere Neven Mimica og Christofer Fjellner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 14.3.2019.


8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 13.3.2019).


8.1. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan

Forslag til beslutning B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 og B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes og Bogdan Andrzej Zdrojewski forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere Julie Ward for S&D-Gruppen, og Nathan Gill for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Seán Kelly.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 14.3.2019.


8.2. Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 og B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslagene.

Talere Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Jaromír Štětina og Anders Primdahl Vistisen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling og Stanislav Polčák.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 14.3.2019.


8.3. Menneskerettighedssituationen i Guatemala

Forslag til beslutning B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 og B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Miranda og der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis for S&D-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Krzysztof Hetman og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria og Stanislav Polčák.

Taler: Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 14.3.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.47 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


10. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Canadas parlament, under ledelse af Scott Simms, som havde taget plads i den officielle loge.

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation af ukrainske parlamentsmedlemmer, som havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Talere: Philippe Lamberts om visse erklæringer fra formanden Antonio Tajani i den italienske radio, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen (formanden tog hans ord til efterretning).


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


11.1. Menneskerettighedssituationen i Kasakhstan (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 og B8-0209/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0204/2019

(erstatter B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 og B8-0209/2019):

stillet af:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák og Adam Szejnfeld, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat og Luke Ming Flanagan, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, særligt vedrørende menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 og B8-0194/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0186/2019

(erstatter B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 og B8-0194/2019):

stillet af:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein og Wajid Khan, for S&D-Gruppen;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga og Charles Tannock, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala og Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan og Marie Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0204)


11.3. Menneskerettighedssituationen i Guatemala (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 og B8-0197/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0182/2019

(erstatter B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 og B8-0197/2019):

stillet af:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić og Jana Žitňanská, for ECR-Gruppen;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Molly Scott Cato, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0205)


11.4. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

En første forhandling havde fundet sted den 17. januar 2018 (punkt 19 i bilag 1 i protokollen af 17.1.2018) efterfulgt af en afstemning den 18. januar 2018 (punkt 6.5 i protokollen af 18.1.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0206)


11.5. Gennemførelse af GSP-forordningen (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af GSP-forordningen (EU) nr. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Esther de Lange og Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. december 2018 (punkt 9.1 i protokollen af 13.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Talere: Matt Carthy, for GUE/NGL-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under astemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 3, og Roberto Gualtieri (ordfører) imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (149 for, 431 imod, 14 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0208)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.7. Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0209)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11.8. Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III (afstemning)

Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III - Kommissionen [2019/2001(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0210)


11.9. Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 og B8-0175/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0171/2019

(erstatter B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 og B8-0174/2019):

stillet af:

—   Markus Ferber og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for PPE-Gruppen;

—   Pervenche Berès og Mercedes Bresso, for S&D-Gruppen;

—   Kay Swinburne, for ECR-Gruppen;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld og Jean Arthuis, for ALDE-Gruppen;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0211)

(Forslag til beslutning B8-0175/2019 bortfaldt).


11.10. Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (afstemning)

Betænkning om Kommissionens forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 14.3.2019)

Talere: Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, for i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 at anmode om udsættelse af de to betænkninger A8-0148/2019 og A8-0144/2019, og Roberto Gualtieri (ordfører), imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (190 for, 338 imod, 30 hverken/eller).

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0212)


11.11. Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (afstemning)

Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 14.3.2019)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0213)


11.12. Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (afstemning)

Betænkning om udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 14.3.2019)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0214)


11.13. En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 og B8-0181/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0177/2019

(erstatter B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 og B8-0181/2019):

stillet af:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina og Fernando Ruas, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri og Ana Gomes, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0215)


11.14. Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (afstemning)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola og Emil Radev, for PPE-Gruppen, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, Petr Ježek og Nils Torvalds, for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen, om det presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimaændringer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 og B8-0203/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0195/2019

(erstatter B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 og B8-0203/2019):

stillet af:

—   Peter Liese og Christian Ehler, for PPE-Gruppen;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland og Miriam Dalli, for S&D-Gruppen;

—   Nils Torvalds og Fredrick Federley, for ALDE-Gruppen;

—   Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou og Cornelia Ernst, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0217)

(Forslag til beslutning B8-0184/2019, B8-0188/2019 og B8-0201/2019 bortfaldt).


11.16. Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (afstemning)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Bernd Lange, for Udvalget om International Handel om anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

France Jamet, inden afstemningen.


11.17. Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond [2017/0333R(APP)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Pedro Silva Pereira og Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af EFDD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (stillet af BUDG og ECON)

Vedtaget (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situationen i Nicaragua (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 og B8-0170/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0165/2019

(erstatter B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 og B8-0170/2019):

stillet af:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria og Gabriel Mato, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, for ECR-Gruppen;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen;

—   Molly Scott Cato, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Mireille D’Ornano, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0219)


11.19. Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål (afstemning)

Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål [2018/2279(INI)] - Udviklingsudvalget - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordførere: Eleni Theocharous og Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0220)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 13. marts 2019)

Betænkning: Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Betænkning: Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz og Branislav Škripek

Betænkning: Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Afstemningstid: torsdag den 14. marts 2019)

Betænkning: Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová og Julie Ward

Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri og Mirosław Piotrowski

En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Klimaændringer - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward og José Inácio Faria

Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Situationen i Nicaragua - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Betænkning: Eleni Theocharous og Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer og Julie Ward.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside (Europarl), ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.44.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000001/2019) af John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas og Dominique Bilde, til Kommissionen: Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur (B8-0015/2019)

Eleonora Evi begrundede spørgsmålet.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, Ana Miranda og Anja Hazekamp.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Angel Dzhambazki.

Taler: Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000022/2019) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge begrundede spørgsmålet.

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Marek Jurek for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jiří Pospíšil og Angel Dzhambazki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cécile Kashetu Kyenge, og Marie-Christine Vergiat for at anmode om en undersøgelse af udtalelsen fra Dobromir Sośnierz (formanden tog dette til efterretning).

Taler: Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


18. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Udvalgshenvisninger

JURI

- Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 39)


19. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel A240038]__, stk. __[A240039]__, ville protokollen fra dette blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 25. marts 2019 - 28. marts 2019.


21. Hævelse af mødet

Mødet hævet kl. 15.59.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Fritaget:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilag 3 - Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Seneste opdatering: 13. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik