Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 338kWORD 88k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (keskustelu)
 7.GSP-asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Kazakstanin ihmisoikeustilanne
  8.2.Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
  8.3.Guatemalan ihmisoikeustilanne
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Tervetulotoivotukset
 11.Äänestykset
  11.1.Kazakstanin ihmisoikeustilanne (äänestys)
  11.2.Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)
  11.3.Guatemalan ihmisoikeustilanne (äänestys)
  11.4.Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (äänestys)
  11.5.GSP-asetuksen täytäntöönpano (äänestys)
  11.6.Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)
  11.7.Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (äänestys)
  11.8.Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (äänestys)
  11.9.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (äänestys)
  11.10.Sebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (äänestys)
  11.11.Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen * (äänestys)
  11.12.Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (äänestys)
  11.13.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (äänestys)
  11.14.Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (äänestys)
  11.15.Ilmastonmuutos (äänestys)
  11.16.Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (äänestys)
  11.17.Euroopan valuuttarahaston perustaminen (äänestys)
  11.18.Nicaraguan tilanne (äänestys)
  11.19.Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä (keskustelu)
 17.Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (keskustelu)
 18.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 19.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istunnon päättäminen
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
 Liite 2 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 Liite 3 - Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - ehdokas HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

2) jäseniltä

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kilpailun vääristymiseen johtavasta viinin makeuttamisesta (B8-0081/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys työttömyydestä Euroopan unionissa ja asian vähäisestä käsittelystä täysistunnossa (B8-0091/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys akateemisesta vapaudesta ja sananvapaudesta Euroopan unionissa (B8-0092/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys agroekologian ja peltometsätalouden edistämisestä (B8-0093/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lohkoketjuteknologiasta (B8-0094/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys lehdistönvapaudesta demokraattisten vaalien ehtona (B8-0095/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: LIBE

- Innocenzo Leontini. Päätöslauselmaesitys yhteisen identiteetin ja eurooppalaisen kulttuurin edistämistä elokuvien ja televisiosarjojen kautta koskevan EU:n strategian laatimisesta (B8-0134/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Stefano Maullu. Päätöslauselmaesitys moldovalaisten siirtolaisten kotimaahan jääneiden lasten vaihto-ohjelman käynnistämisestä (B8-0135/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisten hasselpähkinöiden suojaamisesta ja Turkista tuotavien hasselpähkinöiden aiheuttamasta terveysriskistä (B8-0136/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys lapsilisien poistamisesta terrorismikytköstapauksissa (B8-0137/2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

7. maaliskuuta 2019

(*) (nro 1201/2018); (*) (nro 1202/2018); (*) (nro 1203/2018); (*) (nro 1204/2018); (*) (nro 1205/2018); (*) (nro 1206/2018); (*) (nro 1207/2018); József Kovács (nro 1208/2018); (*) (nro 1209/2018); (*) (nro 1210/2018); (*) (nro 1211/2018); (*) (nro 1212/2018); (*) (nro 1213/2018); (*) (nro 1214/2018); (*) (nro 1215/2018); Alberto Cirio (nro 0073/2019); Florin Dobrişan (nro 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nro 0075/2019); Manuela Giacomini (nro 0076/2019); (*) (nro 0077/2019); (*) (nro 0078/2019); (*) (nro 0079/2019); (*) (nro 0080/2019); (*) (nro 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nro 0082/2019); Jürgen Sachansky (nro 0083/2019); (*) (nro 0084/2019); Wolfgang Molinari (nro 0085/2019); (*) (nro 0086/2019); (*) (nro 0087/2019); (*) (nro 0088/2019); (*) (nro 0089/2019); (*) (nro 0090/2019); (*) (nro 0091/2019); (*) (nro 0092/2019); (*) (nro 0093/2019); (*) (nro 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nro 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nro 0096/2019); Ian Stock (nro 0097/2019); (*) (nro 0098/2019); (*) (nro 0099/2019); Emanuel Delia (nro 0100/2019); (*) (nro 0101/2019); (*) (nro 0102/2019); (*) (nro 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nro 0104/2019); (*) (nro 0105/2019); (*) (nro 0106/2019); (*) (nro 0107/2019); (*) (nro 0108/2019); Giampiero Tola (nro 0109/2019); Markus Krammer (nro 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nro 0111/2019); Florin Băncilă (nro 0112/2019); Martin Viedenz (nro 0113/2019); (*) (nro 0114/2019); (*) (nro 0115/2019); (*) (nro 0116/2019); (*) (nro 0117/2019); Markus Krammer (nro 0118/2019); Tobias Kopf (nro 0119/2019); Sylvia Mirek (nro 0120/2019); Augustin Hagiu (nro 0121/2019); Leif Lundgren (nro 0122/2019); (*) (nro 0123/2019); (*) (nro 0124/2019); Martin Moore (nro 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nro 0126/2019); (*) (nro 0127/2019); Boyko Nikiforov (nro 0128/2019); (*) (nro 0129/2019); (*) (nro 0130/2019); (*) (nro 0131/2019); (*) (nro 0132/2019); (*) (nro 0133/2019); (*) (nro 0134/2019); Matias Kiviniemi (nro 0135/2019); (*) (nro 0136/2019); (*) (nro 0137/2019); (*) (nro 0138/2019); France Beorchia (nro 0139/2019); (*) (nro 0140/2019); René Kaltschmidt (nro 0141/2019); (*) (nro 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nro 0143/2019); (*) (nro 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nro 0145/2019); (*) (nro 0146/2019); (*) (nro 0147/2019).

(*) käsitellään luottamuksellisena

Puhemies lähetti työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti 7. maaliskuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


4. Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP))

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 6).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Markus Ferber ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019)

—   Pervenche Berès ja Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019)

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ja Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019)

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019)

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.9.


5. Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (2019/2580(RSP))

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero ja Tilly Metz Verts/ALE -ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019)

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019)

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.13.


6. Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (keskustelu)

Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista [2018/2279(INI)] - Kehitysvaliokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Eleni Theocharous ja Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous ja Francesc Gambús esittelivät mietinnön.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alojz Peterle PPE-ryhmän puolesta, Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaOlaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Grapini, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Eleni Theocharous ja Francesc Gambús.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.19.


7. GSP-asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta [2018/2107(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner esitteli mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Brando Benifei (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth ja Danilo Oscar Lancini.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Christofer Fjellner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.5.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 3.)


8.1. Kazakstanin ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes ja Bogdan Andrzej Zdrojewski esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Julie Ward S&D-ryhmän puolesta ja Nathan Gill EFDD-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Seán Kelly.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.1.


8.2. Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock ja Tunne Kelam esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina ja Anders Primdahl Vistisen.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling ja Stanislav Polčák.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.2.


8.3. Guatemalan ihmisoikeustilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo ja Tomáš Zdechovský esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Miranda, ja joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Krzysztof Hetman ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.47 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


10. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Kanadan parlamentin valtuuskunnan, jota johti Scott Simms.

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Ukrainan parlamentin jäsenten valtuuskunnan.

°
° ° °

Puheenvuorot: Philippe Lamberts eräistä puhemies Antonio Tajanin Italian radiossa antamista lausunnoista, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta (puhemies merkitsi muistiin tämän huomautukset).


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


11.1. Kazakstanin ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0204/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ja B8-0209/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Adam Szejnfeld PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0186/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ja B8-0194/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ja Marie Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0204)


11.3. Guatemalan ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0182/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ja B8-0197/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0205)


11.4. Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 17. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 17.1.2018, kohta 19 liite 1) ja äänestys toimitettiin 18. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 18.1.2018, kohta 6.5).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0206)


11.5. GSP-asetuksen täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpanosta [2018/2107(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0207)


11.6. Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Esther de Lange ja Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.1).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Matt Carthy, joka pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta, ja Roberto Gualtieri (esittelijä), joka vastusti tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (149 puolesta, 431 vastaan, 14 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0208)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.7. Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa ja asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0209)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11.8. Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (äänestys)

Mietintö vuoden 2020 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2019/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0210)


11.9. Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 ja B8-0175/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0171/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 ja B8-0174/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Markus Ferber ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta

—   Pervenche Berès ja Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta

—   Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ja Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0211)

(Päätöslauselmaesitys B8-0175/2019 raukesi.)


11.10. Sebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (äänestys)

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2019 liite 1)

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Sven Giegold, joka pyysi työjärjestyksen 190 artiklan mukaisesti mietinnöistä A8-0148/2019 ja A8-0144/2019 toimitettavien äänestysten lykkäämistä, ja Roberto Gualtieri (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (190 puolesta, 338 vastaan, 30 tyhjää).

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0212)


11.11. Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen * (äänestys)

Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2019 liite 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0213)


11.12. Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen (äänestys)

Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittämisestä [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)
Salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 14.3.2019 liite 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0214)


11.13. Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0177/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ja B8-0181/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ja Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0215)


11.14. Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (äänestys)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola ja Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Petr Ježek ja Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettavasta EU:n mustasta listasta kolmansista maista (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0216)


11.15. Ilmastonmuutos (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0195/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ja B8-0203/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Peter Liese ja Christian Ehler PPE-ryhmän puolesta

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ja Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta

—   Nils Torvalds ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0217)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0184/2019, B8-0188/2019 ja B8-0201/2019 raukesivat.)


11.16. Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (äänestys)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Bernd Lange kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta suosituksista kauppaneuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuoro:

ennen äänestystä France Jamet.


11.17. Euroopan valuuttarahaston perustaminen (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta [2017/0333R(APP)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFDD-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (BUDG- ja ECON-valiokuntien käsiteltäväksi jättämä)

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0218)


11.18. Nicaraguan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ja B8-0170/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0165/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ja B8-0170/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria ja Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao ja Mireille D’Ornano EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0219)


11.19. Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (äänestys)

Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista [2018/2279(INI)] - Kehitysvaliokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Eleni Theocharous ja Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0220)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 13. maaliskuuta 2019)

Mietintö Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Mietintö Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz ja Branislav Škripek

Mietintö Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Äänestykset torstaina 14. maaliskuuta 2019)

Mietintö Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová ja Julie Ward

Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri ja Mirosław Piotrowski

Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Ilmastonmuutos - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward ja José Inácio Faria

Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Nicaraguan tilanne - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Mietintö Eleni Theocharous ja Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer ja Julie Ward.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.44.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000001/2019) – John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas ja Dominique Bilde komissiolle: Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä (B8-0015/2019)

Eleonora Evi esitteli kysymyksen.

Neven Mimica (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, Ana Miranda ja Anja Hazekamp.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly ja Angel Dzhambazki.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000022/2019) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge esitteli kysymyksen.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil ja Angel Dzhambazki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cécile Kashetu Kyenge, ja Marie-Christine Vergiat, joka pyysi, että Dobromir Sośnierzin kommentteja tutkittaisiin lähemmin (puhemies merkitsi asian muistiin).

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


18. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

JURI-valiokunta

- Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)


19. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192artiklan 3kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 25. maaliskuuta 2019 - 28. maaliskuuta 2019.


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.59.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Estyneet:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Liite 1 - Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Liite 2 - Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Liite 3 - Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö