Indeks 
Zapisnik
PDF 339kWORD 88k
Četvrtak, 14. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Predstavke
 4.Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (rasprava)
 7.Provedba Uredbe o OSP-u (rasprava)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  8.1.Stanje ljudskih prava u Kazahstanu
  8.2.Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava
  8.3.Stanje ljudskih prava u Gvatemali
 9.Nastavak dnevne sjednice
 10.Dobrodošlica
 11.Glasovanje
  11.1.Stanje ljudskih prava u Kazahstanu (glasovanje)
  11.2.Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava (glasovanje)
  11.3.Stanje ljudskih prava u Gvatemali (glasovanje)
  11.4.Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (glasovanje)
  11.5.Provedba Uredbe o OSP-u (glasovanje)
  11.6.Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti ***I (glasovanje)
  11.7.Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu ***I (glasovanje)
  11.8.Smjernice za proračun za 2020. - dio III. (glasovanje)
  11.9.Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (glasovanje)
  11.10.Imenovanje Sebastiana Laviole za novog člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (glasovanje)
  11.11.Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke * (glasovanje)
  11.12.Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (glasovanje)
  11.13.Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (glasovanje)
  11.14.Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca (glasovanje)
  11.15.Klimatske promjene (glasovanje)
  11.16.Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (glasovanje)
  11.17.Osnivanje Europskog monetarnog fonda (glasovanje)
  11.18.Stanje u Nikaragvi (glasovanje)
  11.19.Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi (rasprava)
 17.Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (rasprava)
 18.Odluke o određenim dokumentima
 19.Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova
 20.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje Sebastiana Laviole za novog člana Jedinstvenog sanacijskog odbora
 Prilog 2 - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
 Prilog 3 - Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br.1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - mađarski kandidat (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

2) zastupnika

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o dodavanju šećera vinu kao obliku narušavanja tržišnog natjecanja (B8-0081/2019)
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o nezaposlenosti u Europskoj uniji i nedostatku rasprave o toj temi na plenarnoj sjednici (B8-0091/2019)
upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o akademskoj slobodi i slobodi izražavanja u Europskoj uniji (B8-0092/2019)
upućeno nadležnom odboru: CULT

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o promicanju agroekologije i agrošumarstva (B8-0093/2019)
upućeno nadležnom odboru: AGRI
mišljenje: ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o tehnologiji lanaca blokova (B8-0094/2019)
upućeno nadležnom odboru: INTA

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o slobodi medija kao uvjetu za demokratske izbore (B8-0095/2019)
upućeno nadležnom odboru: CULT
mišljenje: LIBE

- Innocenzo Leontini. Prijedlog rezolucije o provedbi europske strategije za promicanje zajedničkog identiteta i europske kulture preko kinematografije i televizijskih serija (B8-0134/2019)
upućeno nadležnom odboru: CULT

- Stefano Maullu. Prijedlog rezolucije o uspostavljanju programa razmjene za djecu moldavskih migranata koja ostaju u zemlji podrijetla (B8-0135/2019)
upućeno nadležnom odboru: CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti talijanskih lješnjaka i o zdravstvenim rizicima povezanima s uvozom lješnjaka iz Turske (B8-0136/2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o ukidanju obiteljskih naknada u slučaju povezanosti s terorizmom (B8-0137/2019)
upućeno nadležnom odboru: LIBE


3. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

7. ožujka 2019.

(*) (n° 1201/2018); (*) (n° 1202/2018); (*) (n° 1203/2018); (*) (n° 1204/2018); (*) (n° 1205/2018); (*) (n° 1206/2018); (*) (n° 1207/2018); József Kovács (n° 1208/2018); (*) (n° 1209/2018); (*) (n° 1210/2018); (*) (n° 1211/2018); (*) (n° 1212/2018); (*) (n° 1213/2018); (*) (n° 1214/2018); (*) (n° 1215/2018); Alberto Cirio (n° 0073/2019); Florin Dobrişan (n° 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (n° 0075/2019); Manuela Giacomini (n° 0076/2019); (*) (n° 0077/2019); (*) (n° 0078/2019); (*) (n° 0079/2019); (*) (n° 0080/2019); (*) (n° 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (n° 0082/2019); Jürgen Sachansky (n° 0083/2019); (*) (n° 0084/2019); Wolfgang Molinari (n° 0085/2019); (*) (n° 0086/2019); (*) (n° 0087/2019); (*) (n° 0088/2019); (*) (n° 0089/2019); (*) (n° 0090/2019); (*) (n° 0091/2019); (*) (n° 0092/2019); (*) (n° 0093/2019); (*) (n° 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (n° 0095/2019); Arnau Domènech Romero (n° 0096/2019); Ian Stock (n° 0097/2019); (*) (n° 0098/2019); (*) (n° 0099/2019); Emanuel Delia (n° 0100/2019); (*) (n° 0101/2019); (*) (n° 0102/2019); (*) (n° 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (n° 0104/2019); (*) (n° 0105/2019); (*) (n° 0106/2019); (*) (n° 0107/2019); (*) (n° 0108/2019); Giampiero Tola (n° 0109/2019); Markus Krammer (n° 0110/2019); Sotirios Giannakakis (n° 0111/2019); Florin Băncilă (n° 0112/2019); Martin Viedenz (n° 0113/2019); (*) (n° 0114/2019); (*) (n° 0115/2019); (*) (n° 0116/2019); (*) (n° 0117/2019); Markus Krammer (n° 0118/2019); Tobias Kopf (n° 0119/2019); Sylvia Mirek (n° 0120/2019); Augustin Hagiu (n° 0121/2019); Leif Lundgren (n° 0122/2019); (*) (n° 0123/2019); (*) (n° 0124/2019); Martin Moore (n° 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (n° 0126/2019); (*) (n° 0127/2019); Boyko Nikiforov (n° 0128/2019); (*) (n° 0129/2019); (*) (n° 0130/2019); (*) (n° 0131/2019); (*) (n° 0132/2019); (*) (n° 0133/2019); (*) (n° 0134/2019); Matias Kiviniemi (n° 0135/2019); (*) (n° 0136/2019); (*) (n° 0137/2019); (*) (n° 0138/2019); France Beorchia (n° 0139/2019); (*) (n° 0140/2019); René Kaltschmidt (n° 0141/2019); (*) (n° 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (n° 0143/2019); (*) (n° 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (n° 0145/2019); (*) (n° 0146/2019); (*) (n° 0147/2019).

(*) Povjerljivo ime

Predsjednik je objavio da je dana 7. ožujka 2019. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215 stavka 15 Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


4. Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Rodna ravnoteža u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP))

Rasprava je održana 12. ožujka 2019. (točka 6. zapisnika od 12.3.2019.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Markus Ferber i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kay Swinburne, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès i Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld i Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold i Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL, o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 14.3.2019.


5. Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (2019/2580(RSP))

Rasprava je održana 12. ožujka 2019. (točka 15. zapisnika od 12.3.2019.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero i Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o europskom režimu sankcija zbog kršenja ljudskih prava (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina i Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o europskom režimu sankcija za kršenje ljudskih prava (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o europskom režimu sankcija zbog kršenja ljudskih prava (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o europskom režimu sankcija za kršenje ljudskih prava (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o europskom režimu sankcija za kršenje ljudskih prava (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika od 14.3.2019..


6. Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (rasprava)

Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja [2018/2279(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Eleni Theocharous i Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous i Francesc Gambús predstavili su izvješće.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su Alojz Peterle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elly Schlein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorili su Frans Timmermans, Eleni Theocharous i Francesc Gambús.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.19 zapisnika od 14.3.2019.


7. Provedba Uredbe o OSP-u (rasprava)

Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u [2018/2107(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su Brando Benifei (izvjestitelj za mišljenje odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, William (The Earl of) Dartmouth i Danilo Oscar Lancini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su Neven Mimica i Christofer Fjellner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 14.3.2019..


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 3. zapisnika od 13.3.2019..)


8.1. Stanje ljudskih prava u Kazahstanu

Prijedlozi rezolucija B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes i Bogdan Andrzej Zdrojewski predstavili su prijedloge rezolucije.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su Julie Ward, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Nathan Gill, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Seán Kelly.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika od 14.3.2019..


8.2. Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava

Prijedlozi rezolucija B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock i Tunne Kelam predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jaromír Štětina i Anders Primdahl Vistisen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika od 14.3.2019..


8.3. Stanje ljudskih prava u Gvatemali

Prijedlozi rezolucija B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Miranda i koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ana Miranda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Krzysztof Hetman i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika od 14.3.2019..

(Sjednica je prekinuta u 11:47 radi glasovanja.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

9. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:00.


10. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio dobrodošlicu izaslanstvu Parlamenta Kanade pod vodstvom Scotta Simmsa, koje sjednicu prati s počasne galerije.

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio dobrodošlicu izaslanstvu ukrajinskih parlamentarnih zastupnika, koje sjednicu prati s počasne galerije.

°
° ° °

Govorili su Philippe Lamberts, o određenim izjavama koje je predsjednik Antonio Tajani dao talijanskom radiju, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea i Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a (Predsjednik je primio na znanje njegovu izjavu).


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


11.1. Stanje ljudskih prava u Kazahstanu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0204/2019

(koji zamjenjuje B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Adam Szejnfeld, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, posebice položaj boraca za ljudska prava (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0186/2019

(koji zamjenjuje B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein i Wajid Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan i Marie Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0204)


11.3. Stanje ljudskih prava u Gvatemali (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0182/2019

(koji zamjenjujeB8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0205)


11.4. Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Prva rasprava je održana 17. siječnja 2018. (točka 19 priloga 1. zapisnika od 17.1.2018.), a glasovanje je održano dana 18. siječnja 2018. (točka 6.5 zapisnika od 18.1.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG UREDBE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0206)


11.5. Provedba Uredbe o OSP-u (glasovanje)

Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u [2018/2107(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Glasovanje o odluci o stupanju u međuinstitucijske pregovore održano je 13. prosinca 2018. (točka 9.1 zapisnika od 13.12.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

Govorili su Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi zatražio da se u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, i Roberto Gualtieri (izvjestitelj), koji je bio protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (149 za, 431 protiv, 14 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0208)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.7. Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0209)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


11.8. Smjernice za proračun za 2020. - dio III. (glasovanje)

Izvješće o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2020., dio III. – Komisija [2019/2001(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0210)


11.9. Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 i B8-0175/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0171/2019

(koji zamjenjujeB8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 i B8-0174/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Markus Ferber i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pervenche Berès i Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Kay Swinburne, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld i Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0211)

(Prijedlog rezolucije B8-0175/2019 se ne razmatra.)


11.10. Imenovanje Sebastiana Laviole za novog člana Jedinstvenog sanacijskog odbora (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Komisije u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)
Tajno glasovanje (članka 180.a, stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisnika od 14.3.2019.)

Govorili su Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi zatražio da se u skladu s člankom 190. Poslovnika odgodi glasovanje o dvama izvješćima A8-0148/2019 i A8-0144/2019, i Roberto Gualtieri (izvjestitelj), koji je bio protiv tog zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (190 za, 338 protiv, 30 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0212)


11.11. Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke * (glasovanje)

Izvješće o Preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)
Tajno glasovanje (članak 182. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2. zapisnika od 14.3.2019.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0213)


11.12. Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu imenovanja predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)
Tajno glasovanje (članka 180.a, stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 3. zapisnika od 14.3.2019.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0214)


11.13. Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0177/2019

(koji zamjenjujeB8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina i Fernando Ruas, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0215)


11.14. Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola i Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel i Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petr Ježek i Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o hitnoj potrebi za EU-ovom crnom listom trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprečavanju pranja novca (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimatske promjene (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 i B8-0203/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0195/2019

(koji zamjenjujeB8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 i B8-0203/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Peter Liese i Christian Ehler, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland i Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Nils Torvalds i Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou i Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0217)

(Prijedlozi rezolucija B8-0184/2019, B8-0188/2019 i B8-0201/2019 se ne razmatraju.)


11.16. Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bernd Lange, u ime Odbor za međunarodnu trgovinu o preporukama za otvaranje trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorio je

France Jamet, prije glasovanja.


11.17. Osnivanje Europskog monetarnog fonda (glasovanje)

Privremeno izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda [2017/0333R(APP)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika EFDD-a)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnijeli odbori BUDG i ECON)

Usvojen (P8_TA(2019)0218)


11.18. Stanje u Nikaragvi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 i B8-0170/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0165/2019

(koji zamjenjuje B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 i B8-0170/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria i Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao i Mireille D’Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0219)


11.19. Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (glasovanje)

Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja [2018/2279(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Eleni Theocharous i Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0220)


12. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od srijede 13. ožujka 2019.)

Izvješće: Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Izvješće: Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz i Branislav Škripek

Izvješće: Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Glasovanje od četvrtka 14. ožujka 2019.)

Izvješće: Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová i Julie Ward

Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri i Mirosław Piotrowski

Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Klimatske promjene - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward i José Inácio Faria

Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Stanje u Nikaragvi - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Izvješće: Eleni Theocharous i Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer i Julie Ward.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:44)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000001/2019) koje su postavili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas i Dominique Bilde, Komisiji: Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi (B8-0015/2019)

Eleonora Evi obrazložila je pitanje.

Neven Mimica (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ana Miranda i Anja Hazekamp.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Angel Dzhambazki.

Govorio je Neven Mimica.

Rasprava je zaključena.


17. Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000022/2019) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Temeljna prava osoba afričkog podrijetla (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge obrazložio je pitanje.

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jiří Pospíšil i Angel Dzhambazki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Cécile Kashetu Kyenge, i Marie-Christine Vergiat, koja je zatražila da se preispita izjava Dobromira Sośnierza (Predsjednik je to primio na znanje).

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


18. Odluke o određenim dokumentima

Upućivanje na odbore

Odbor JURI

- Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (članak 39. Poslovnika)


19. Usvajanje zapisnika s današnje dnevne sjednice i prosljeđivanje usvojenih tekstova

U skladu s člankom 192 stavkom 3 Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice bit će podnesen Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz suglasnost Parlamenta, tekstovi usvojeni tijekom ove sjednice bez odlaganja će se proslijediti njihovim primaocima.


20. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 25. ožujka 2019. do 28. ožujka 2019.


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Sjednica je zatvorena u 15:59.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Ispričani:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Prilog 1 - Imenovanje Sebastiana Laviole za novog člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Prilog 2 - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Prilog 3 - Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti