Index 
Jegyzőkönyv
PDF 348kWORD 88k
2019. március 14., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Petíciók
 4.A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről (vita)
 7.Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet (GSP-rendelet) végrehajtása (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  8.1.A kazahsztáni emberi jogi helyzet
  8.2.Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye
  8.3.Az emberi jogok helyzete Guatemalában
 9.Az ülés folytatása
 10.Köszöntés
 11.Szavazások órája
  11.1.A kazahsztáni emberi jogi helyzet (szavazás)
  11.2.Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye (szavazás)
  11.3.Az emberi jogok helyzete Guatemalában (szavazás)
  11.4.A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (szavazás)
  11.5.Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet (GSP-rendelet) végrehajtása (szavazás)
  11.6.A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I (szavazás)
  11.7.A légi közlekedés területén zajló verseny védelme ***I (szavazás)
  11.8.A 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (szavazás)
  11.9.A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (szavazás)
  11.10.Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezése (szavazás)
  11.11.Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése * (szavazás)
  11.12.Az Európai Bankhatóság elnökének kinevezése (szavazás)
  11.13.Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (szavazás)
  11.14.Harmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban (szavazás)
  11.15.Éghajlatváltozás (szavazás)
  11.16.Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (szavazás)
  11.17.Az Európai Valutaalap létrehozása (szavazás)
  11.18.A nicaraguai helyzet (szavazás)
  11.19.Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről (szavazás)
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Az ülés folytatása
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Állatjóléti szabályok az akvakultúrában (vita)
 17.Az afrikai származású emberek alapvető jogai (vita)
 18.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 19.Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 20.A következő ülésnapok időpontja
 21.Az ülés berekesztése
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezése
 2. melléklet – Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése
 3. melléklet – Az Európai Bankhatóság elnökének kinevezése


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szólól európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása - a HR-jelölt (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanács határozatra (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

utalva

illetékes :

EMPL

2) a képviselők

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a bor édesítéséről mint a versenytorzítás egy formájáról (B8-0081/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az európai unióbeli munkanélküliségről és a témával kapcsolatos dokumentumok hiányáról a plenáris ülésen (B8-0091/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a tudományos élet és a véleménynyilvánítás szabadságáról az Európai Unióban (B8-0092/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az agroökológia és az agrárerdészet előmozdításáról (B8-0093/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI
vélemény: ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a blokklánc-technológiáról (B8-0094/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a tömegtájékoztatás szabadságáról mint a demokratikus választások feltételéről (B8-0095/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT
vélemény: LIBE

- Innocenzo Leontini. Állásfoglalási indítvány a közös identitás és az európai kultúra filmművészet és televíziós sorozatok révén történő előmozdítására irányuló európai stratégia megvalósításáról (B8-0134/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT

- Stefano Maullu. Állásfoglalási indítvány a moldovai migránsok származási országukban maradt gyermekeikkel kapcsolatos csereprogram bevezetéséről (B8-0135/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a „Made in Italy” mogyorók védelméről és a Törökországból érkező, egészségre káros behozatal veszélyeiről (B8-0136/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a gyermekek után járó ellátás megszüntetéséről a terrorizmussal való kapcsolat esetén (B8-0137/2019)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE


3. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2019. március 7.

(*) (1201/2018); (*) (1202/2018); (*) (1203/2018); (*) (1204/2018); (*) (1205/2018); (*) (1206/2018); (*) (1207/2018); Kovács József (1208/2018); (*) (1209/2018); (*) (1210/2018); (*) (1211/2018); (*) (1212/2018); (*) (1213/2018); (*) (1214/2018); (*) (1215/2018); Alberto Cirio (0073/2019); Florin Dobrişan (0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (0075/2019); Manuela Giacomini (0076/2019); (*) (0077/2019); (*) (0078/2019); (*) (0079/2019); (*) (0080/2019); (*) (0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (0082/2019); Jürgen Sachansky (0083/2019); (*) (0084/2019); Wolfgang Molinari (0085/2019); (*) (0086/2019); (*) (0087/2019); (*) (0088/2019); (*) (0089/2019); (*) (0090/2019); (*) (0091/2019); (*) (0092/2019); (*) (0093/2019); (*) (0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (0095/2019); Arnau Domènech Romero (0096/2019); Ian Stock (0097/2019); (*) (0098/2019); (*) (0099/2019); Emanuel Delia (0100/2019); (*) (0101/2019); (*) (0102/2019); (*) (0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (0104/2019); (*) (0105/2019); (*) (0106/2019); (*) (0107/2019); (*) (0108/2019); Giampiero Tola (0109/2019); Markus Krammer (0110/2019); Sotirios Giannakakis (0111/2019); Florin Băncilă (0112/2019); Martin Viedenz (0113/2019); (*) (0114/2019); (*) (0115/2019); (*) (0116/2019); (*) (0117/2019); Markus Krammer (0118/2019); Tobias Kopf (0119/2019); Sylvia Mirek (0120/2019); Augustin Hagiu (0121/2019); Leif Lundgren (0122/2019); (*) (0123/2019); (*) (0124/2019); Martin Moore (0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (0126/2019); (*) (0127/2019); Boyko Nikiforov (0128/2019); (*) (0129/2019); (*) (0130/2019); (*) (0131/2019); (*) (0132/2019); (*) (0133/2019); (*) (0134/2019); Matias Kiviniemi (0135/2019); (*) (0136/2019); (*) (0137/2019); (*) (0138/2019); France Beorchia (0139/2019); (*) (0140/2019); René Kaltschmidt (0141/2019); (*) (0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (0143/2019); (*) (0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (0145/2019); (*) (0146/2019); (*) (0147/2019).

(*) titkos név

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2019. március 7-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


4. A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (2019/2614(RSP))

A vita időpontja: 2019. március 12. (2019.3.12-i jegyzőkönyv, 6. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Markus Ferber és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a PPE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, az ECR képviselőcsoport nevében, az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès és Mercedes Bresso, az S&D képviselőcsoport nevében, az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld és Jean Arthuis, az ALDE képviselőcsoport nevében, az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold és Monika Vana, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


5. Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (2019/2580(RSP))

A vita időpontja: 2019. március 12. (2019.3.12-i jegyzőkönyv, 15. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszeréről (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina és Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszeréről (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszeréről (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszeréről (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszeréről (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.13. pont .


6. Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről (vita)

Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről [2018/2279(INI)] - Fejlesztési Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Eleni Theocharous és Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous és Francesc Gambús előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal Alojz Peterle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elly Schlein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mirja Vehkaperä, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias és Nicola Caputo.

Felszólal Frans Timmermans, Eleni Theocharous és Francesc Gambús.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.19. pont .


7. Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet (GSP-rendelet) végrehajtása (vita)

Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet (GSP-rendelet) végrehajtásáról [2018/2107(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal Brando Benifei (az AFET bizottság véleményének előadója), Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth és Danilo Oscar Lancini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Neven Mimica és Christofer Fjellner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.5. pont .


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


8.1. A kazahsztáni emberi jogi helyzet

Állásfoglalási indítványok: B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 és B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes és Bogdan Andrzej Zdrojewski előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Seán Kelly.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.1. pont .


8.2. Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye

Állásfoglalási indítványok: B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 és B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock és Tunne Kelam előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaromír Štětina és Anders Primdahl Vistisen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling és Stanislav Polčák.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.2. pont .


8.3. Az emberi jogok helyzete Guatemalában

Állásfoglalási indítványok B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 és B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Miranda, és aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Krzysztof Hetman és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Morvai Krisztina, José Inácio Faria és Stanislav Polčák.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.3. pont .

(Az ülést 11.47-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.00-kor folytatódik.


10. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Scott Simms által vezetett kanadai parlamenti küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló, ukrán parlamenti képviselőkből álló küldöttséget.

°
° ° °

Felszólal Philippe Lamberts az Antonio Tajani elnök által az olasz rádióban tett kijelentésekről, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea és Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében (az elnök tudomásul veszi mondanivalóját).


11. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


11.1. A kazahsztáni emberi jogi helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 és B8-0209/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0204/2019

(amely a B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 és B8-0209/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Sógor Csaba, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák és Adam Szejnfeld, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0203)


11.2. Irán, nevezetesen az emberijog-védők ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 és B8-0194/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0186/2019

(amely a B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 és B8-0194/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein és Wajid Khan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan és Marie Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0204)


11.3. Az emberi jogok helyzete Guatemalában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 és B8-0197/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0182/2019

(amely a B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 és B8-0197/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Sógor Csaba, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Tőkés László, Inese Vaidere, Stanislav Polčák és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans és Mirja Vehkaperä, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0205)


11.4. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (szavazás)

Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Az első vita időpontja: 2018. január 17. (2018.1.17-i jegyzőkönyv, 1. melléklet 19. pont ), melyet 2018. január 18-án szavazás követett (2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.5. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI RENDELET TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0206)


11.5. Az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet (GSP-rendelet) végrehajtása (szavazás)

Jelentés az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló 978/2012/EU rendelet (GSP-rendelet) végrehajtásáról [2018/2107(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0207)


11.6. A nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet ***I (szavazás)

Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Esther de Lange és Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Az intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatról 2018. december 13-án volt szavazás. (2018.12.13-i jegyzőkönyv, 9.1. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6)

Felszólal Matt Carthy, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése szerint a módosításokról az ideiglenes megállapodás előtt szavazzanak, és Roberto Gualtieri (előadó), aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (149 mellette, 431 ellene, 14 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0208)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.7. A légi közlekedés területén zajló verseny védelme ***I (szavazás)

Jelentés a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0209)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


11.8. A 2020. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (szavazás)

Jelentés a 2020. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2019/2001(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0210)


11.9. A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 és B8-0175/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0171/2019

(amely a B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 és B8-0174/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Markus Ferber és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pervenche Berès és Mercedes Bresso, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Kay Swinburne, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld és Jean Arthuis, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0211)

(A B8-0175/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11.10. Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezése (szavazás)

Jelentés az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezéséről szóló bizottsági javaslatról [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)
Ttitkos szavazás (2019.3.14-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található.

Felszólal Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikkével összhangban kéri, hogy az A8-0148/2019 és A8-0144/2019 jelentésekről tartandó szavazást halasszák el, és Roberto Gualtieri (előadó), aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (190 mellette, 338 ellene, 30 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0212)


11.11. Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése * (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)
Titkos szavazás (2019.3.14-i jegyzőkönyv, 2. melléklet )

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található.

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0213)


11.12. Az Európai Bankhatóság elnökének kinevezése (szavazás)

Jelentés az Európai Bankhatóság elnökének kinevezéséről [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)
Ttitkos szavazás (2019.3.14-i jegyzőkönyv, 3. melléklet )

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található.

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0214)


11.13. Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 és B8-0181/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0177/2019

(amely a B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 és B8-0181/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina és Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0215)


11.14. Harmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban (szavazás)

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola és Emil Radev, a PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, Petr Ježek és Nils Torvalds, az ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében, a harmadik országok pénzmosási irányelvvel összhangban elkészítendő uniós feketelistája elfogadásának sürgősségéről (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0216)


11.15. Éghajlatváltozás (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 és B8-0203/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0195/2019

(amely a B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 és B8-0203/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Peter Liese és Christian Ehler, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland és Miriam Dalli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Nils Torvalds és Fredrick Federley, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Bas Eickhout, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou és Cornelia Ernst, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato és Piernicola Pedicini, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0217)

(A B8-0184/2019, B8-0188/2019 és B8-0201/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


11.16. Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (szavazás)

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Bernd Lange, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében,az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások megindítására vonatkozó ajánlásokról (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva.

Felszólalás

France Jamet, a szavazás előtt.


11.17. Az Európai Valutaalap létrehozása (szavazás)

Időközi jelentés az Európai Valutaalap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2017/0333R(APP)] - Költségvetési Bizottság - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Pedro Silva Pereira és Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az EFDD képviselőcsoport)

Elutasítva.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a BUDG és ECON bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2019)0218)


11.18. A nicaraguai helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 és B8-0170/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0165/2019

(amely a B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 és B8-0170/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria és Gabriel Mato, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo és Francisco Assis, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Mireille D’Ornano, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0219)


11.19. Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről (szavazás)

Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről [2018/2279(INI)] - Fejlesztési Bizottság - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadók: Eleni Theocharous és Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0220)


12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2019. március 13., szerda)

Julia Reda-jelentés - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Kati Piri-jelentés - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz és Branislav Škripek

Marian Harkin-jelentés - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Szavazások órája: 2019. március 14., csütörtök)

Christofer Fjellner-jelentés - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová és Julie Ward

A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri és Mirosław Piotrowski

Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Éghajlatváltozás - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward és José Inácio Faria

Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

A nicaraguai helyzet - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Eleni Theocharous és Francesc Gambús-jelentés - A8-0160/2019
Alex Mayer és Julie Ward.


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán (Europarl) találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl internetes oldalon található elektronikus változat rendszeresen frissül a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.44-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

14. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. Állatjóléti szabályok az akvakultúrában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000001/2019) felteszi: John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas és Dominique Bilde, a Bizottsághoz: Állatjóléti szabályok az akvakultúrában (B8-0015/2019)

Eleonora Evi kifejti a kérdést.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ana Miranda és Anja Hazekamp.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Angel Dzhambazki.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.


17. Az afrikai származású emberek alapvető jogai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000022/2019) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az afrikai származású emberek alapvető jogai (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge kifejti a kérdést.

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil és Angel Dzhambazki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cécile Kashetu Kyenge, és Marie-Christine Vergiat, aki kéri, hogy Dobromir Sośnierz kijelentéseit tegyék vizsgálat tárgyává (az elnök tudomásul veszi).

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


18. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Bizottságok felkérése

JURI bizottság

- A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)


19. Az aktuális ülésnap jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően az aktuális ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap elején a Parlament elé terjesztik elfogadás céljából.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


20. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. március 25–28.


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.59-kor berekesztik.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Igazoltan távol lévők:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


1. melléklet – Sebastiano Laviolának az Egységes Szanálási Testület tagjává történő kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. melléklet – Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


3. melléklet – Az Európai Bankhatóság elnökének kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Utolsó frissítés: 2019. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat