Rodyklė 
Protokolas
PDF 342kWORD 89k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (diskusijos)
 7.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (diskusijos)
 8.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  8.1.Žmogaus teisių padėtis Kazachstane
  8.2.Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis
  8.3.Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Oficialus pasveikinimas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Žmogaus teisių padėtis Kazachstane (balsavimas)
  11.2.Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis (balsavimas)
  11.3.Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje (balsavimas)
  11.4.Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (balsavimas)
  11.5.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (balsavimas)
  11.6.Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (balsavimas)
  11.7.Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje ***I (balsavimas)
  11.8.2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (balsavimas)
  11.9.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (balsavimas)
  11.10.Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu (balsavimas)
  11.11.Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas * (balsavimas)
  11.12.Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas (balsavimas)
  11.13.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (balsavimas)
  11.14.Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (balsavimas)
  11.15.Klimato kaita (balsavimas)
  11.16.Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (balsavimas)
  11.17.Europos valiutos fondo įsteigimas (balsavimas)
  11.18.Padėtis Nikaragvoje (balsavimas)
  11.19.Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Posėdžio atnaujinimas
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje (diskusijos)
 17.Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės (diskusijos)
 18.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 19.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 20.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 21.Posėdžio pabaiga
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. – Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas
 2 priedas. – Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
 3 priedas. – Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr.1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Kroatijos (HR) kandidatas (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

2) Parlamento narių:

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyno saldinimo kaip konkurencijos iškraipymo formos (B8-0081/2019)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nedarbo Europos Sąjungoje ir dokumentų, susijusių su šiuo klausimu, trūkumas plenariniuose posėdžiuose (B8-0091/2019)
Perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl akademinės laisvės ir saviraiškos laisvės Europos Sąjungoje (B8-0092/2019)
Perduota atsakingam komitetui: CULT

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl agroekologijos ir agrarinės miškininkystės skatinimo (B8-0093/2019)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl blokų grandinės technologijos (B8-0094/2019)
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žiniasklaidos laisvės kaip demokratinių rinkimų sąlygos (B8-0095/2019)
Perduota atsakingam komitetui: CULT
Nuomonė: LIBE

- Innocenzo Leontini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos strategijos, kuria siekiama per kiną ir televizijos serialus skatinti bendrą tapatybę ir Europos kultūrą, įgyvendinimo (B8-0134/2019)
Perduota atsakingam komitetui: CULT

- Stefano Maullu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mainų programos, skirtos Moldovos migrantų vaikams, likusiems savo kilmės šalyje, parengimo (B8-0135/2019)
Perduota atsakingam komitetui: CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itališkų lazdyno riešutų ir sveikatai žalingų lazdyno riešutų importo iš Turkijos rizikos (B8-0136/2019)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išmokų šeimai mokėjimo nutraukimo ryšių su terorizmu atveju (B8-0137/2019)
Perduota atsakingam komitetui: LIBE


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2019 m. kovo 7 d.

(*) (Nr. 1201/2018); (*) (Nr. 1202/2018); (*) (Nr. 1203/2018); (*) (Nr. 1204/2018); (*) (Nr. 1205/2018); (*) (Nr. 1206/2018); (*) (Nr. 1207/2018); József Kovács (Nr. 1208/2018); (*) (Nr. 1209/2018); (*) (Nr. 1210/2018); (*) (Nr. 1211/2018); (*) (Nr. 1212/2018); (*) (Nr. 1213/2018); (*) (Nr. 1214/2018); (*) (Nr. 1215/2018); Alberto Cirio (Nr. 0073/2019); Florin Dobrişan (Nr. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (Nr. 0075/2019); Manuela Giacomini (Nr. 0076/2019); (*) (Nr. 0077/2019); (*) (Nr. 0078/2019); (*) (Nr. 0079/2019); (*) (Nr. 0080/2019); (*) (Nr. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (Nr. 0082/2019); Jürgen Sachansky (Nr. 0083/2019); (*) (Nr. 0084/2019); Wolfgang Molinari (Nr. 0085/2019); (*) (Nr. 0086/2019); (*) (Nr. 0087/2019); (*) (Nr. 0088/2019); (*) (Nr. 0089/2019); (*) (Nr. 0090/2019); (*) (Nr. 0091/2019); (*) (Nr. 0092/2019); (*) (Nr. 0093/2019); (*) (Nr. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (Nr. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (Nr. 0096/2019); Ian Stock (Nr. 0097/2019); (*) (Nr. 0098/2019); (*) (Nr. 0099/2019); Emanuel Delia (Nr. 0100/2019); (*) (Nr. 0101/2019); (*) (Nr. 0102/2019); (*) (Nr. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (Nr. 0104/2019); (*) (Nr. 0105/2019); (*) (Nr. 0106/2019); (*) (Nr. 0107/2019); (*) (Nr. 0108/2019); Giampiero Tola (Nr. 0109/2019); Markus Krammer (Nr. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (Nr. 0111/2019); Florin Băncilă (Nr. 0112/2019); Martin Viedenz (Nr. 0113/2019); (*) (Nr. 0114/2019); (*) (Nr. 0115/2019); (*) (Nr. 0116/2019); (*) (Nr. 0117/2019); Markus Krammer (Nr. 0118/2019); Tobias Kopf (Nr. 0119/2019); Sylvia Mirek (Nr. 0120/2019); Augustin Hagiu (Nr. 0121/2019); Leif Lundgren (Nr. 0122/2019); (*) (Nr. 0123/2019); (*) (Nr. 0124/2019); Martin Moore (Nr. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (Nr. 0126/2019); (*) (Nr. 0127/2019); Boyko Nikiforov (Nr. 0128/2019); (*) (Nr. 0129/2019); (*) (Nr. 0130/2019); (*) (Nr. 0131/2019); (*) (Nr. 0132/2019); (*) (Nr. 0133/2019); (*) (Nr. 0134/2019); Matias Kiviniemi (Nr. 0135/2019); (*) (Nr. 0136/2019); (*) (Nr. 0137/2019); (*) (Nr. 0138/2019); France Beorchia (Nr. 0139/2019); (*) (Nr. 0140/2019); René Kaltschmidt (Nr. 0141/2019); (*) (Nr. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (Nr. 0143/2019); (*) (Nr. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 0145/2019); (*) (Nr. 0146/2019); (*) (Nr. 0147/2019).

(*) Autorius neskelbiamas

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2019 m. kovo 7 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


4. Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 12 d. (2019 03 12 protokolo 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Markus Ferber ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ir Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold ir Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.9 punktas


5. Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (2019/2580(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 12 d. (2019 03 12 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero ir Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu dėl Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistemos (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.13 punktas


6. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (diskusijos)

Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita [2018/2279(INI)] - Vystymosi komitetas - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjai: Eleni Theocharous ir Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous ir Francesc Gambús pristatė pranešimą.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Alojz Peterle PPE frakcijos vardu, Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger), Lola Sánchez Caldentey ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Frans Timmermans, Eleni Theocharous ir Francesc Gambús.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.19 punktas


7. Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo [2018/2107(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Kalbėjo Brando Benifei (AFET komiteto nuomonės referentas), Santiago Fisas Ayxelà PPE frakcijos vardu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth ir Danilo Oscar Lancini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica ir Christofer Fjellner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.5 punktas


8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 03 13 protokolo 3 punktas)


8.1. Žmogaus teisių padėtis Kazachstane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ir B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes ir Bogdan Andrzej Zdrojewski pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Julie Ward S&D frakcijos vardu ir Nathan Gill EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Seán Kelly.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.1 punktas


8.2. Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ir B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock ir Tunne Kelam pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Jaromír Štětina ir Anders Primdahl Vistisen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.2 punktas


8.3. Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ir B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Miranda, ir nesutiko, kad Xabier Benito Ziluaga pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) , Francisco Assis S&D frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Krzysztof Hetman ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 14 protokolo 11.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.47 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

9. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.00 val.


10. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčius Scott'o Simms'o vadovaujamos Kanados Parlamento delegacijos narius.

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčią Ukrainos parlamento narių delegaciją.

°
° ° °

Kalbėjo Philippe Lamberts dėl kai kurių Italijos radijuje Pirmininko Antonio Tajani padarytų deklaracijų, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (pirmininkas atkreipė dėmesį į pastarąją kalbą).


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


11.1. Žmogaus teisių padėtis Kazachstane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ir B8-0209/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0204/2019

(keičia B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 ir B8-0209/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ir Adam Szejnfeld PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Monica Macovei, ECR frakcijos vardu;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iranas, ypač žmogaus teisių gynėjų atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ir B8-0194/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0186/2019

(keičia B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 ir B8-0194/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan ir Marie Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0204)


11.3. Žmogaus teisių padėtis Gvatemaloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ir B8-0197/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0182/2019

(keičia B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 ir B8-0197/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu;

—   Molly Scott Cato, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0205)


11.4. Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija) * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Pirmosios diskusijos vyko 2018 m. sausio 17 d. (2018 01 17 protokolo 1 priedo 19 punktas), balsavimas vyko 2018 m. sausio 18 d. (2018 01 18 protokolo 6.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0206)


11.5. Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (BLS) reglamento įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo [2018/2107(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0207)


11.6. Neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Esther de Lange ir Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. gruodžio 13 d. (2018 12 13 protokolo 9.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

Kalbėjo Matt Carthy, GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį paprašė, kad pagal balsavimas dėl paketimų vyktų prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo, ir Roberto Gualtieri (pranešėjas) jis šiam prašymui prieštaravo.

Po vardinio balsavimo (149 už, 431 prieš, 14 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0208)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.7. Konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0209)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


11.8. 2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis (balsavimas)

Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija [2019/2001(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0210)


11.9. Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 ir B8-0175/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0171/2019

(keičia B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 ir B8-0174/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Markus Ferber ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE frakcijos vardu;

—   Pervenche Berès ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu;

—   Kay Swinburne ECR frakcijos vardu;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld ir Jean Arthuis ALDE frakcijos vardu;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0211)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0175/2019 anuliuotas.)


11.10. Sebastiano Laviolos skyrimas naujuoju Bendros pertvarkymo valdybos nariu (balsavimas)

Pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 03 14 protokolo 1 priedas)

Kalbėjo Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnį paprašė atidėti balsavimą dėl dviejų pranešimų: A8-0148/2019 ir A8-0144/2019, ir Roberto Gualtieri (pranešėjas), jis prašymui prieštaravo.

Po vardinio balsavimo (190 už, 338 prieš, 30 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0212)


11.11. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 03 14 protokolo 2 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0213)


11.12. Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 03 14 protokolo 3 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0214)


11.13. Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ir B8-0181/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0177/2019

(keičia B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 ir B8-0181/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina ir Fernando Ruas PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0215)


11.14. Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola ir Emil Radev PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Petr Ježek ir Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl būtinybės skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimato kaita (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 ir B8-0203/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0195/2019

(keičia B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 ir B8-0203/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Peter Liese ir Christian Ehler PPE frakcijos vardu;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland ir Miriam Dalli S&D frakcijos vardu;

—   Nils Torvalds ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu;

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0217)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0184/2019, B8-0188/2019 ir B8-0201/2019 anuliuoti.)


11.16. Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Bernd Lange, vardu Tarptautinės prekybos komitetas dėl rekomendacijų pradėti ES ir JAV derybas dėl prekybos (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

France Jamet, avant le vote.


11.17. Europos valiutos fondo įsteigimas (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo [2017/0333R(APP)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Pedro Silva Pereira ir Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė BUDG ir ECON komitetai)

Priimta (P8_TA(2019)0218)


11.18. Padėtis Nikaragvoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ir B8-0170/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0165/2019

(keičia B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 ir B8-0170/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria ir Gabriel Mato PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Mireille D’Ornano EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2019)0219)


11.19. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita (balsavimas)

Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo ir vykdymo metinė strateginė ataskaita [2018/2279(INI)] - Vystymosi komitetas - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjai: Eleni Theocharous ir Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0220)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2019 m. kovo 13 d., trečiadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz ir Branislav Škripek

Pranešimas: Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienio, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová ir Julie Ward

Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri ir Mirosław Piotrowski

Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Klimato kaita - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward ir José Inácio Faria

Rekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Padėtis Nikaragvoje - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Pranešimas: Eleni Theocharous ir Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer ir Julie Ward.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.44 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

14. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Gyvūnų gerovės taisyklės akvakultūros sektoriuje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000001/2019), kurį pateikė John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas ir Dominique Bilde Komisijai: Gyvūnų gerovė akvakultūros sektoriuje (B8-0015/2019)

Eleonora Evi pateikė klausimą.

Neven Mimica (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, Ana Miranda ir Anja Hazekamp.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Angel Dzhambazki.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.


17. Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000022/2019) kurį pateikė Claude Moraes, LIBE komiteto vardu, Komisijai: Pagrindinės Afrikos kilmės asmenų teisės (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge pateikė klausimą.

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jiří Pospíšil ir Angel Dzhambazki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cécile Kashetu Kyenge ir Marie-Christine Vergiat, ji paprašė, kad būtų išnagrinėti žodžiai, kuriuos pasakė Dobromir Sośnierz (pirmininkas į tai atkreipė dėmesį).

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


18. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

JURI komitetas

- Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)


19. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3, dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


20. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. kovo 25 d.2019 m. kovo 28 d..


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.59 val.


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Leista nedalyvauti:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


1 priedas. – Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2 priedas. – Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


3 priedas. – Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Atnaujinta: 2019 m. birželio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika