Indekss 
Protokols
PDF 343kWORD 88k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (debates)
 7.Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  8.1.Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā
  8.2.Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta
  8.3.Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā
 9.Sēdes atsākšana
 10.Oficiāla sveikšana
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā (balsošana)
  11.2.Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta (balsošana)
  11.3.Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā (balsošana)
  11.4.Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (balsošana)
  11.5.Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (balsošana)
  11.6.Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (balsošana)
  11.7.Konkurences aizsardzība gaisa transportā ***I (balsošana)
  11.8.2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (balsošana)
  11.9.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (balsošana)
  11.10.Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli (balsošana)
  11.11.Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana * (balsošana)
  11.12.Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā (balsošana)
  11.13.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (balsošana)
  11.14.Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (balsošana)
  11.15.Klimata pārmaiņas (balsošana)
  11.16.Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (balsošana)
  11.17.Eiropas Monetārā fonda izveide (balsošana)
  11.18.Stāvoklis Nikaragvā (balsošana)
  11.19.Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā (debates)
 17.Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (debates)
 18.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 19.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sēdes slēgšana
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli
 2. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana
 3. pielikums. Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — HR kandidāts (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

2. Deputāti

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vīna saldināšanu kā konkurences izkropļojuma veidu (B8-0081/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bezdarbu Eiropas Savienībā un šim jautājumam veltītas dokumentācijas trūkumu plenārsēdēs (B8-0091/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par akadēmisko brīvību un vārda brīvību Eiropas Savienībā (B8-0092/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par agroekoloģijas un agromežsaimniecības veicināšanu (B8-0093/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par blokķēdes tehnoloģiju (B8-0094/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par plašsaziņas līdzekļu brīvību kā demokrātisku vēlēšanu priekšnoteikumu (B8-0095/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: LIBE

- Innocenzo Leontini. Rezolūcijas priekšlikums par Eiropas stratēģijas izveidi Eiropas kopīgās identitātes un kultūras veicināšanai ar kino un televīzijas seriālu palīdzību (B8-0134/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Stefano Maullu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par apmaiņas programmas ieviešanu Moldovas migrantu bērniem, kuri palikuši izcelsmes valstī (B8-0135/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Itālijā ražotu lazdu riekstu aizsardzību un par risku, kas saistīts ar veselībai kaitīgu lazdu riekstu importu no Turcijas (B8-0136/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ģimenes pabalstu atcelšanu gadījumos, kad pastāv saiknes ar terorismu (B8-0137/2019)
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE


3. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2019. gada 7. marts

(*) (Nr. 1201/2018); (*) (Nr. 1202/2018); (*) (Nr. 1203/2018); (*) (Nr. 1204/2018); (*) (Nr. 1205/2018); (*) (Nr. 1206/2018); (*) (Nr. 1207/2018); József Kovács (Nr. 1208/2018); (*) (Nr. 1209/2018); (*) (Nr. 1210/2018); (*) (Nr. 1211/2018); (*) (Nr. 1212/2018); (*) (Nr. 1213/2018); (*) (Nr. 1214/2018); (*) (Nr. 1215/2018); Alberto Cirio (Nr. 0073/2019); Florin Dobrişan (Nr. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (Nr. 0075/2019); Manuela Giacomini (Nr. 0076/2019); (*) (Nr. 0077/2019); (*) (Nr. 0078/2019); (*) (Nr. 0079/2019); (*) (Nr. 0080/2019); (*) (Nr. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (Nr. 0082/2019); Jürgen Sachansky (Nr. 0083/2019); (*) (Nr. 0084/2019); Wolfgang Molinari (Nr. 0085/2019); (*) (Nr. 0086/2019); (*) (Nr. 0087/2019); (*) (Nr. 0088/2019); (*) (Nr. 0089/2019); (*) (Nr. 0090/2019); (*) (Nr. 0091/2019); (*) (Nr. 0092/2019); (*) (Nr. 0093/2019); (*) (Nr. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (Nr. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (Nr. 0096/2019); Ian Stock (Nr. 0097/2019); (*) (Nr. 0098/2019); (*) (Nr. 0099/2019); Emanuel Delia (Nr. 0100/2019); (*) (Nr. 0101/2019); (*) (Nr. 0102/2019); (*) (Nr. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (Nr. 0104/2019); (*) (Nr. 0105/2019); (*) (Nr. 0106/2019); (*) (Nr. 0107/2019); (*) (Nr. 0108/2019); Giampiero Tola (Nr. 0109/2019); Markus Krammer (Nr. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (Nr. 0111/2019); Florin Băncilă (Nr. 0112/2019); Martin Viedenz (Nr. 0113/2019); (*) (Nr. 0114/2019); (*) (Nr. 0115/2019); (*) (Nr. 0116/2019); (*) (Nr. 0117/2019); Markus Krammer (Nr. 0118/2019); Tobias Kopf (Nr. 0119/2019); Sylvia Mirek (Nr. 0120/2019); Augustin Hagiu (Nr. 0121/2019); Leif Lundgren (Nr. 0122/2019); (*) (Nr. 0123/2019); (*) (Nr. 0124/2019); Martin Moore (Nr. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (Nr. 0126/2019); (*) (Nr. 0127/2019); Boyko Nikiforov (Nr. 0128/2019); (*) (Nr. 0129/2019); (*) (Nr. 0130/2019); (*) (Nr. 0131/2019); (*) (Nr. 0132/2019); (*) (Nr. 0133/2019); (*) (Nr. 0134/2019); Matias Kiviniemi (Nr. 0135/2019); (*) (Nr. 0136/2019); (*) (Nr. 0137/2019); (*) (Nr. 0138/2019); France Beorchia (Nr. 0139/2019); (*) (Nr. 0140/2019); René Kaltschmidt (Nr. 0141/2019); (*) (Nr. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (Nr. 0143/2019); (*) (Nr. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nr. 0145/2019); (*) (Nr. 0146/2019); (*) (Nr. 0147/2019).

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Priekšsēdētājs 2019. gada 7. martā saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


4. Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)).

Debates notika 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Markus Ferber un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld un Jean Arthuis ALDE grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.9. punkts.


5. Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (2019/2580(RSP)).

Debates notika 2019. gada 12. martā (12.3.2019. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero un Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamo Eiropas sankciju režīmu (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina un Fernando Ruas PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamo Eiropas sankciju režīmu (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamo Eiropas sankciju režīmu (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamu Eiropas sankciju režīmu (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojamo Eiropas sankciju režīmu (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.13. punkts.


6. Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (debates)

Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu [2018/2279(INI)] - Attīstības komiteja - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referenti: Eleni Theocharous un Francesc Gambús (A8-0160/2019).

Eleni Theocharous un Francesc Gambús iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Alojz Peterle PPE grupas vārdā, Elly Schlein S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias un Nicola Caputo.

Uzstājās Frans Timmermans, Eleni Theocharous un Francesc Gambús.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.19. punkts.


7. Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (debates)

Ziņojums par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu [2018/2107(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0090/2019).

Christofer Fjellner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Uzstājās Brando Benifei (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth un Danilo Oscar Lancini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Neven Mimica un Christofer Fjellner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.5. punkts.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 13.3.2019. protokola 3. punkts.)


8.1. Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 un B8-0209/2019 (2019/2610(RSP)).

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes un Bogdan Andrzej Zdrojewski iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Julie Ward S&D grupas vārdā un Nathan Gill EFDD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Seán Kelly.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis)

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.1. punkts.


8.2. Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 un B8-0194/2019 (2019/2611(RSP)).

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock un Tunne Kelam iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Jaromír Štětina un Anders Primdahl Vistisen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling un Stanislav Polčák.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.2. punkts.


8.3. Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 un B8-0197/2019 (2019/2618(RSP)).

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Miranda un kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis S&D grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Krzysztof Hetman un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria un Stanislav Polčák.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.3.2019. protokola 11.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.47 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.


10. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Kanādas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Scott Simms un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Ukrainas parlamenta deputātu delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Uzstājās Philippe Lamberts, komentējot Parlamenta priekšsēdētāja Antonio Tajani izteikumus Itālijas radio, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā (sēdes vadītājs ņēma vērā runātāja ierosinājumu).


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


11.1. Cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 un B8-0209/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0204/2019

(aizstāj B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 un B8-0209/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák un Adam Szejnfeld PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0203).


11.2. Irāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 un B8-0194/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0186/2019

(aizstāj B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 un B8-0194/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil un José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein un Wajid Khan S&D grupas vārdā;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga un Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan un Marie Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0204).


11.3. Cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 un B8-0197/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0182/2019

(aizstāj B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 un B8-0197/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0205).


11.4. Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija) * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019).

Pirmās debates notika 2018. gada 17. janvārī (17.1.2018. protokola 1. pielikuma 19. punkts). Tām sekoja balsojums 2018. gada 18. janvārī (18.1.2018. protokola 6.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0206).


11.5. Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par VPS regulas (ES) Nr. 978/2012 īstenošanu [2018/2107(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A8-0090/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0207).


11.6. Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Esther de Lange un Roberto Gualtieri (A8-0440/2018).

Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 13. decembrī. (13.12.2018. protokola 9.1. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Uzstājās Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pieprasot, lai pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiktu balsošana par grozījumiem, un Roberto Gualtieri (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (149 par, 431 pret, 14 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0208).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.7. Konkurences aizsardzība gaisa transportā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Markus Pieper (A8-0125/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0209).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


11.8. 2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (balsošana)

Ziņojums par 2020. gada budžeta pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija [2019/2001(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0210).


11.9. Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 un B8-0175/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0171/2019

(aizstāj B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 un B8-0174/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Markus Ferber un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā;

—   Pervenche Berès un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā;

—   Kay Swinburne ECR grupas vārdā;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld un Jean Arthuis ALDE grupas vārdā;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0211).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0175/2019 vairs nav spēkā.)


11.10. Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli (balsošana)

Ziņojums par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts).
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (14.3.2019. protokola 1. pielikums ).

Uzstājās Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, saskaņā ar Reglamenta 190. pantu pieprasot atlikt balsošanu par ziņojumiem A8-0148/2019 un A8-0144/2019, un Roberto Gualtieri (referents), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (190 par, 338 pret, 30 atturas).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0212).


11.11. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana * (balsošana)

Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts).

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (14.3.2019. protokola 2. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0213).


11.12. Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšanu amatā [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts).
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (14.3.2019. protokola 3. pielikums ).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0214).


11.13. Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 un B8-0181/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0177/2019

(aizstāj B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 un B8-0181/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina un Fernando Ruas PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0215).


11.14. Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola un Emil Radev PPE grupas vārdā, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel un Ana Gomes S&D grupas vārdā, Petr Ježek un Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par nepieciešamību steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0216).


11.15. Klimata pārmaiņas (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 un B8-0203/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0195/2019

(aizstāj B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 un B8-0203/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Peter Liese un Christian Ehler PPE grupas vārdā;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland un Miriam Dalli S&D grupas vārdā;

—   Nils Torvalds un Fredrick Federley ALDE grupas vārdā;

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0217).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0184/2019, B8-0188/2019 un B8-0201/2019 vairs nav spēkā.)


11.16. Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Bernd Lange INTA komitejas vārdā par ieteikumiem attiecībā uz ES un ASV tirdzniecības sarunu sākšanu ((2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās France Jamet.


11.17. Eiropas Monetārā fonda izveide (balsošana)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi [2017/0333R(APP)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Pedro Silva Pereira un Vladimír Maňka (A8-0087/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi EFDD grupa)

Noraidīts

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi BUDG un ECON komiteja)

Pieņemts (P8_TA(2019)0218).


11.18. Stāvoklis Nikaragvā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 un B8-0170/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0165/2019

(aizstāj B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 un B8-0170/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria un Gabriel Mato PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo un Francisco Assis S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao un Mireille D’Ornano EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0219).


11.19. Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu (balsošana)

Ziņojums par gada stratēģisko ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu [2018/2279(INI)] - Attīstības komiteja - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referenti: Eleni Theocharous un Francesc Gambús (A8-0160/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0220).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(attiecībā uz trešdienas, 2019. gada 13. marta, balsojumiem)

Julia Reda ziņojums - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Kati Piri ziņojums - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz un Branislav Škripek

Marian Harkin ziņojums - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová

(attiecībā uz ceturtdienas, 2019. gada 14. marta, balsojumiem)

Christofer Fjellner ziņojums - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová un Julie Ward

Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri un Mirosław Piotrowski

Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Klimata pārmaiņas - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward un José Inácio Faria

Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Stāvoklis Nikaragvā - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Eleni Theocharous un Francesc Gambús ziņojums - A8-0160/2019
Alex Mayer un Julie Ward


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.44.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000001/2019) un kuru uzdeva John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas un Dominique Bilde Komisijai: Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā (B8-0015/2019).

Eleonora Evi izvērsa jautājumu.

Neven Mimica (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, André Elissen ENF grupas vārdā, Ana Miranda un Anja Hazekamp.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Angel Dzhambazki.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.


17. Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000022/2019) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības (B8-0016/2019).

Cécile Kashetu Kyenge izvērsa jautājumu.

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jiří Pospíšil un Angel Dzhambazki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cécile Kashetu Kyenge, un Marie-Christine Vergiat, kas pieprasīja izvērtēt Dobromir Sośnierz izteikumus (sēdes vadītājs pieņēma to zināšanai).

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


18. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

JURI komiteja

- "Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (Reglamenta 39. pants)


19. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 25. marta līdz 2019. gada 28. martam.


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.59.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


1. pielikums. Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


3. pielikums. Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika