Indiċi 
Minuti
PDF 350kWORD 89k
Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Petizzjonijiet
 4.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (dibattitu)
 7.Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (dibattitu)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  8.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan
  8.2.L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem
  8.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Merħba
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (votazzjoni)
  11.2.L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  11.3.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (votazzjoni)
  11.4.Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (votazzjoni)
  11.5.Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (votazzjoni)
  11.6.Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi ***I (votazzjoni)
  11.7.Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)
  11.8.Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III (votazzjoni)
  11.9.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (votazzjoni)
  11.10.Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (votazzjoni)
  11.11.Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)
  11.12.Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea (votazzjoni)
  11.13.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  11.14.Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (votazzjoni)
  11.15.It-tibdil fil-klima (votazzjoni)
  11.16.Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (votazzjoni)
  11.17.L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (votazzjoni)
  11.18.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (votazzjoni)
  11.19.Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (votazzjoni)
 12.Spjegazzjonijiet tal-vot
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Tkomplija tas-seduta
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali fl-akkwakultura (dibattitu)
 17.Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana fl-Ewropa (dibattitu)
 18.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 19.Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
 Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
 Anness 3 - Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Tiġdid parzjali ta' membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

irriferut

responsabbli :

EMPL

2) mill-Membri

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ix-xaptalizzazzjoni tal-inbid bħala forma ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni (B8-0081/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qgħad fl-Unjoni Ewropea u n-nuqqas ta' fajls dwar dan is-suġġett fis-seduti plenarji (B8-0091/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-libertà akkademika u l-libertà ta' espressjoni fl-Unjoni Ewropea (B8-0092/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-agroekoloġija u tal-agroforestrija (B8-0093/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI
opinjoni: ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-teknoloġija blockchain (B8-0094/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-libertà tal-media bħala kundizzjoni għal elezzjonijiet demokratiċi (B8-0095/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT
opinjoni: LIBE

- Innocenzo Leontini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twettiq ta' strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-identità komuni u tal-kultura Ewropea permezz taċ-ċinema u tas-sensiliet televiżivi (B8-0134/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT

- Stefano Maullu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-introduzzjoni ta' programm ta' skambju Ewropew għal ulied il-migranti Moldovani li jibqgħu fil-pajjiż ta' oriġini (B8-0135/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħarsien tal-ġellewż "Made in Italy" u r-riskju ta' importazzjonijiet mit-Turkija ta' ġellewż li jagħmel ħsara lis-saħħa (B8-0136/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abolizzjoni tal-benefiċċji tal-familja f'każ ta' rabtiet mat-terroriżmu (B8-0137/2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE


3. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 7 ta' Marzu 2019

(*) (Nru 1201/2018); (*) (Nru 1202/2018); (*) (Nru 1203/2018); (*) (Nru 1204/2018); (*) (Nru 1205/2018); (*) (Nru 1206/2018); (*) (Nru 1207/2018); József Kovács (Nru 1208/2018); (*) (Nru 1209/2018); (*) (Nru 1210/2018); (*) (Nru 1211/2018); (*) (Nru 1212/2018); (*) (Nru 1213/2018); (*) (Nru 1214/2018); (*) (Nru 1215/2018); Alberto Cirio (Nru 0073/2019); Florin Dobrisan (Nru 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (Nru 0075/2019); Manuela Giacomini (Nru 0076/2019); (*) (Nru 0077/2019); (*) (Nru 0078/2019); (*) (Nru 0079/2019); (*) (Nru 0080/2019); (*) (Nru 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (Nru 0082/2019); Jürgen Sachansky (Nru 0083/2019); (*) (Nru 0084/2019); Wolfgang Molinari (Nru 0085/2019); (*) (Nru 0086/2019); (*) (Nru 0087/2019); (*) (Nru 0088/2019); (*) (Nru 0089/2019); (*) (Nru 0090/2019); (*) (Nru 0091/2019); (*) (Nru 0092/2019); (*) (Nru 0093/2019); (*) (Nru 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (Nru 0095/2019); Arnau Domènech Romero (Nru 0096/2019); Ian Stock (Nru 0097/2019); (*) (Nru 0098/2019); (*) (Nru 0099/2019); Emanuel Delia (Nru 0100/2019); (*) (Nru 0101/2019); (*) (Nru 0102/2019); (*) (Nru 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (Nru 0104/2019); (*) (Nru 0105/2019); (*) (Nru 0106/2019); (*) (Nru 0107/2019); (*) (Nru 0108/2019); Giampiero Tola (Nru 0109/2019); Markus Krammer (Nru 0110/2019); Sotirios Giannakakis (Nru 0111/2019); Florin Bancila (Nru 0112/2019); Martin Viedenz (Nru 0113/2019); (*) (Nru 0114/2019); (*) (Nru 0115/2019); (*) (Nru 0116/2019); (*) (Nru 0117/2019); Markus Krammer (Nru 0118/2019); Tobias Kopf (Nru 0119/2019); Sylvia Mirek (Nru 0120/2019); Augustin Hagiu (Nru 0121/2019); Leif Lundgren (Nru 0122/2019); (*) (Nru 0123/2019); (*) (Nru 0124/2019); Martin Moore (Nru 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernandez (Nru 0126/2019); (*) (Nru 0127/2019); Boyko Nikiforov (Nru 0128/2019); (*) (Nru 0129/2019); (*) (Nru 0130/2019); (*) (Nru 0131/2019); (*) (Nru 0132/2019); (*) (Nru 0133/2019); (*) (Nru 0134/2019); Matias Kiviniemi (Nru 0135/2019); (*) (Nru 0136/2019); (*) (Nru 0137/2019); (*) (Nru 0138/2019); France Beorchia (Nru 0139/2019); (*) (Nru 0140/2019); René Kaltschmidt (Nru 0141/2019); (*) (Nru 0142/2019); Alejandro Blasco Sanchez (Nru 0143/2019); (*) (Nru 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nru 0145/2019); (*) (Nru 0146/2019); (*) (Nru 0147/2019).

(*) Isem kunfidenzjali

Il-President ħabbar li fid-data ts-7 ta' Marzu 2019, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, irrefera lill-kumitat responsabbli l-petizzjonijiet mibgħuta minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li la jkunu ċittadini tal-Unjoni Ewropea u lanqas ikunu residenti fi Stat Membru, u lanqas ma jkollhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru.


4. Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data tat-12 ta' Marzu 2019 (punt 6 tal-Minuti ta' 12.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Markus Ferber et Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, f'isem il-Grupp PPE, Kay Swinburne, f'isem il-Grupp ECR, dwar bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès u Mercedes Bresso, f'isem il-Grupp S&D, dwar bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld u Jean Arthuis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold u Monika Vana, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira u Patrick Le Hyaric, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Votazzjoni: punt 11.9 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


5. Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data tat-12 ta' Marzu 2019 (punt 15 tal-Minuti ta' 12.3.2019).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero u Tilly Metz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina u Fernando Ruas, f'isem il-Grupp PPE, dwar reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, dwar reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Grupp S&D, dwar reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Votazzjoni: punt 11.13 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


6. Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (dibattitu)

Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) [2018/2279(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteurs: Eleni Theocharous u Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous u Francesc Gambús ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Alojz Peterle f'isem il-Grupp PPE, Elly Schlein f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Mirja Vehkaperä f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Olaf Stuger f'isem il-Grupp ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Notis Marias u Nicola Caputo.

Interventi ta' Frans Timmermans, Eleni Theocharous u Francesc Gambús.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.19 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


7. Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar is-SĠP [2018/2107(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Brando Benifei (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Santiago Fisas Ayxelà f'isem il-Grupp PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, William (The Earl of) Dartmouth u Danilo Oscar Lancini.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta' Neven Mimica u Christofer Fjellner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.5 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 13.3.2019.)


8.1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 u B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes u Bogdan Andrzej Zdrojewski ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta' Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, u Nathan Gill f'isem il-Grupp EFDD.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo u Seán Kelly.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.1 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


8.2. L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 u B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock u Tunne Kelam ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta' Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Jaromír Štětina u Anders Primdahl Vistisen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.2 tal-Minuti ta' 14.3.2019.


8.3. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 u B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo u Tomáš Zdechovský ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta' José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ana Miranda u li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Krzysztof Hetman u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11.3 tal-Minuti ta' 14.3.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.47.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.


10. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzjoni tal-Parlament tal-Kanada, immexxija minn Scott Simms, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni ta' membri parlamentari Ukreni li ħadet postha fil-gallarija uffiċjali.

°
° ° °

Interventi ta' Philippe Lamberts dwar ċerti dikjarazzjonijiet li saru mill-President Antonio Tajani fuq ir-radju Taljan, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea u Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE (il-President ħa nota tal-affermazzjonijiet tiegħu).


11. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


11.1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Każakistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 u B8-0209/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0204/2019

(flok B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 u B8-0209/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u Adam Szejnfeld, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0203)


11.2. L-Iran, b'mod partikolari l-każ tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 u B8-0194/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0186/2019

(flok B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 u B8-0194/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein u Wajid Khan, f'isem il-Grupp S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga u Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala u Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan u Marie Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0204)


11.3. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Gwatemala (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 u B8-0197/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0182/2019

(flok B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 u B8-0197/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Ramón Jáuregui Atondo, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans u Mirja Vehkaperä, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Molly Scott Cato, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0205)


11.4. Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

L-ewwel dibattitu sar fis-17 ta' Jannar 2018 (punt 19 tal-Anness 1 tal-Minuti ta' 17.1.2018) u wara saret votazzjoni dwaru fit-18 ta' Jannar 2018 (punt 6.5 tal-Minuti ta' 18.1.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' REGOLAMENT TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0206)


11.5. Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar is-SĠP [2018/2107(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0207)


11.6. Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tal-kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Esther de Lange u Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali saret fit-13 ta' Diċembru 2018 (punt 9.1 tal-Minuti ta' 13.12.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

Interventi ta' Matt Carthy, f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex jitlob li l-emendi jitressqu għal votazzjoni qabel il-ftehim proviżorju, skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura, u Roberto Gualtieri (rapporteur) kontra din it-talba.

B'VSI (149 vot favur, 431 kontra, 14 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0208)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.7. Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0209)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11.8. Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III (votazzjoni)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2020, Taqsima III – Kummissjoni [2019/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0210)


11.9. Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 u B8-0175/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0171/2019

(flok B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 u B8-0174/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Markus Ferber u Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, f'isem il-Grupp PPE;

—   Pervenche Berès u Mercedes Bresso, f'isem il-Grupp S&D;

—   Kay Swinburne, f'isem il-Grupp ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld u Jean Arthuis, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0211)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0175/2019 iddekadiet.)


11.10. Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għall-ħatra ta' membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)
Votazzjoni permezz ta' vot sigriet (Artikolu 180a, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 14.3.2019)

Interventi ta' Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex jitlob, skont l-Artikolu 190 tar-Regoli ta' Proċedura, għar-rapport tal-votazzjoni dwar iż-żewġ rapporti A8-0148/2019 u A8-0144/2019, u Roberto Gualtieri (rapporteur), kontra din it-talba.

B'VSI (190 vot favur, 338 kontra, 30 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0212)


11.11. Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)
Votazzjoni permezz ta' vot sigriet (Artikolu 180a, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti ta' 14.3.2019)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0213)


11.12. Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)
Votazzjoni permezz ta' vot sigriet (Artikolu 180a, paragrafu 1, tar-Regoli ta' Proċedura)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 3 tal-Minuti ta' 14.3.2019)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0214)


11.13. Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 u B8-0181/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0177/2019

(flok B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 u B8-0181/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina u Fernando Ruas, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0215)


11.14. Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola u Emil Radev, f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel u Ana Gomes, f'isem il-Grupp S&D, Petr Ježek u Nils Torvalds, f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini u Sven Giegold, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan u Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0216)


11.15. It-tibdil fil-klima (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 u B8-0203/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0195/2019

(flok B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 u B8-0203/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Peter Liese u Christian Ehler, f'isem il-Grupp PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland u Miriam Dalli, f'isem il-Grupp S&D;

—   Nils Torvalds u Fredrick Federley, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Bas Eickhout, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou u Cornelia Ernst, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato u Piernicola Pedicini, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0217)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0184/2019, B8-0188/2019 u B8-0201/2019 iddekadew.)


11.16. Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Bernd Lange, f'isem il- Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali dwar ir-rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut

Intervent

France Jamet, qabel il-votazzjoni.


11.17. L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew (votazzjoni)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew [2017/0333R(APP)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Pedro Silva Pereira u Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp EFDD)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitati BUDG u ECON)

Adozzjoni (P8_TA(2019)0218)


11.18. Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 u B8-0170/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0165/2019

(flok B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 u B8-0170/2019):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria u Gabriel Mato, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo u Francisco Assis, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Molly Scott Cato, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao u Mireille D’Ornano, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2019)0219)


11.19. Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (votazzjoni)

Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) [2018/2279(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteurs: Eleni Theocharous u Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0220)


12. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019)

Rapport Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Rapport Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz u Branislav Škripek

Rapport Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019)

Rapport Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová u Julie Ward

Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri u Mirosław Piotrowski

Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

It-tibdil fil-klima - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward u José Inácio Faria

Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Rapport Eleni Theocharous u Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer u Julie Ward.


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.44.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

14. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali fl-akkwakultura (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000001/2019) mressqa minn John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas u Dominique Bilde, lill-Kummissjoni: Ir-regoli dwar il-benessri tal-annimali fl-akkwakultura (B8-0015/2019)

Eleonora Evi daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta' Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, Ana Miranda u Anja Hazekamp.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Angel Dzhambazki.

Intervent ta': Neven Mimica.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana fl-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000022/2019) mressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta' José Inácio Faria f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jiří Pospíšil u Angel Dzhambazki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Cécile Kashetu Kyenge, u Marie-Christine Vergiat biex titlob li jiġu eżaminati l-proposti ta' Dobromir Sośnierz (il-President ħa nota ta' dan).

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


18. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Riferiment lil kumitati

Kumitat JURI

- Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)


19. Approvazzjoni tal-minuti tas-seduta li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Skont l-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti tas-seduta li għaddejja se jkunu sottoposti għall-approvazjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data tal-25 ta' Marzu 2019 sad-data tat-28 ta' Marzu 2019.


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.59.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Skużati:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Anness 1 - Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Anness 3 - Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza