Index 
Notulen
PDF 343kWORD 88k
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)
 7.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
8.1.Mensenrechtensituatie in Kazachstan
  
8.2.Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten
  
8.3.Mensenrechtensituatie in Guatemala
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Welkomstwoord
 11.Stemmingen
  
11.1.Mensenrechtensituatie in Kazachstan (stemming)
  
11.2.Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (stemming)
  
11.3.Mensenrechtensituatie in Guatemala (stemming)
  
11.4.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (stemming)
  
11.5.Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (stemming)
  
11.6.Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)
  
11.7.Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (stemming)
  
11.8.Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (stemming)
  
11.9.Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (stemming)
  
11.10.Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  
11.11.Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank * (stemming)
  
11.12.Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (stemming)
  
11.13.Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (stemming)
  
11.14.Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (stemming)
  
11.15.Klimaatverandering (stemming)
  
11.16.Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (stemming)
  
11.17.Instelling van het Europees Monetair Fonds (stemming)
  
11.18.Situatie in Nicaragua (stemming)
  
11.19.Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur (debat)
 17.Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (debat)
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten
 19.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
 Bijlage 3 - Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Gedeeltelijke herbenoeming van leden van de Rekenkamer - kandidaat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

CONT

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

2) van de leden

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het chaptaliseren van wijn als een vorm van concurrentieverstoring (B8-0081/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de werkloosheid in de Europese Unie en het gebrek aan dossiers daarover tijdens de plenaire vergadering (B8-0091/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting in de Europese Unie (B8-0092/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over de bevordering van agro-ecologie en boslandbouw (B8-0093/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over blockchaintechnologie (B8-0094/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over mediavrijheid als voorwaarde voor democratische verkiezingen (B8-0095/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT
advies: LIBE

- Innocenzo Leontini. Ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van een Europese strategie ter bevordering van de gemeenschappelijke identiteit en de Europese cultuur door middel van film en tv-series (B8-0134/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT

- Stefano Maullu. Ontwerpresolutie over de invoering van een uitwisselingsprogramma voor de in Moldavië gebleven kinderen van Moldavische migranten (B8-0135/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van hazelnoten "Made in Italy" en over de risico's van de invoer van Turkse hazelnoten die een gevaar vormen voor de gezondheid (B8-0136/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de intrekking van gezinstoelagen in het geval van terroristische banden (B8-0137/2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE


3. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 7 maart 2019

(*) (nr. 1201/2018); (*) (nr. 1202/2018); (*) (nr. 1203/2018); (*) (nr. 1204/2018); (*) (nr. 1205/2018); (*) (nr. 1206/2018); (*) (nr. 1207/2018); József Kovács (nr. 1208/2018); (*) (nr. 1209/2018); (*) (nr. 1210/2018); (*) (nr. 1211/2018); (*) (nr. 1212/2018); (*) (nr. 1213/2018); (*) (nr. 1214/2018); (*) (nr. 1215/2018); Alberto Cirio (nr. 0073/2019); Florin Dobrişan (nr. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nr. 0075/2019); Manuela Giacomini (nr. 0076/2019); (*) (nr. 0077/2019); (*) (nr. 0078/2019); (*) (nr. 0079/2019); (*) (nr. 0080/2019); (*) (nr. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nr. 0082/2019); Jürgen Sachansky (nr. 0083/2019); (*) (nr. 0084/2019); Wolfgang Molinari (nr. 0085/2019); (*) (nr. 0086/2019); (*) (nr. 0087/2019); (*) (nr. 0088/2019); (*) (nr. 0089/2019); (*) (nr. 0090/2019); (*) (nr. 0091/2019); (*) (nr. 0092/2019); (*) (nr. 0093/2019); (*) (nr. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nr. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nr. 0096/2019); Ian Stock (nr. 0097/2019); (*) (nr. 0098/2019); (*) (nr. 0099/2019); Emanuel Delia (nr. 0100/2019); (*) (nr. 0101/2019); (*) (nr. 0102/2019); (*) (nr. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nr. 0104/2019); (*) (nr. 0105/2019); (*) (nr. 0106/2019); (*) (nr. 0107/2019); (*) (nr. 0108/2019); Giampiero Tola (nr. 0109/2019); Markus Krammer (nr. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nr. 0111/2019); Florin Băncilă (nr. 0112/2019); Martin Viedenz (nr. 0113/2019); (*) (nr. 0114/2019); (*) (nr. 0115/2019); (*) (nr. 0116/2019); (*) (nr. 0117/2019); Markus Krammer (nr. 0118/2019); Tobias Kopf (nr. 0119/2019); Sylvia Mirek (nr. 0120/2019); Augustin Hagiu (nr. 0121/2019); Leif Lundgren (nr. 0122/2019); (*) (nr. 0123/2019); (*) (nr. 0124/2019); Martin Moore (nr. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nr. 0126/2019); (*) (nr. 0127/2019); Boyko Nikiforov (nr. 0128/2019); (*) (nr. 0129/2019); (*) (nr. 0130/2019); (*) (nr. 0131/2019); (*) (nr. 0132/2019); (*) (nr. 0133/2019); (*) (nr. 0134/2019); Matias Kiviniemi (nr. 0135/2019); (*) (nr. 0136/2019); (*) (nr. 0137/2019); (*) (nr. 0138/2019); France Beorchia (nr. 0139/2019); (*) (nr. 0140/2019); René Kaltschmidt (nr. 0141/2019); (*) (nr. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nr. 0143/2019); (*) (nr. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0145/2019); (*) (nr. 0146/2019); (*) (nr. 0147/2019).

(*) Vertrouwelijk

De Voorzitter heeft op 7 maart 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


4. Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2019 (punt 6 van de notulen van 12.3.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Markus Ferber et Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld en Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 14.3.2019.


5. Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op12 maart 2019 (punt 15 van de notulen van 12.3.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero en Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, over een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina en Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie, over een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, over een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fratie, over een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Stemming: punt 11.13 van de notulen van 14.3.2019.


6. Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (debat)

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen [2018/2279(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Eleni Theocharous en Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous en Francesc Gambús geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, namens de PPE-Fractie, Elly Schlein, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, Eleni Theocharous en Francesc Gambús.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.19 van de notulen van 14.3.2019.


7. Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brando Benifei (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth en Danilo Oscar Lancini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Christofer Fjellner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.5 van de notulen van 14.3.2019.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 13.3.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Mensenrechtensituatie in Kazachstan

Ontwerpresoluties B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 en B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes en Bogdan Andrzej Zdrojewski lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward, namens de S&D-Fractie, en Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 14.3.2019.


8.2. Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten

Ontwerpresoluties B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 en B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock en Tunne Kelam lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Jaromír Štětina en Anders Primdahl Vistisen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.2 van de notulen van 14.3.2019.


8.3. Mensenrechtensituatie in Guatemala

Ontwerpresoluties B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 en B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo en Tomáš Zdechovský lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Miranda en die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Krzysztof Hetman en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.3 van de notulen van 14.3.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.47 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

9. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.00 uur hervat.


10. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Scott Simms geleide delegatie van het Canadese parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van leden van het Oekraïense parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts betreffende bepaalde verklaringen die Voorzitter Antonio Tajani heeft afgelegd op de Italiaanse radio, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie (de Voorzitter neemt nota van zijn opmerkingen).


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


11.1. Mensenrechtensituatie in Kazachstan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 en B8-0209/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0204/2019

(ter vervanging van B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 en B8-0209/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Adam Szejnfeld, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 en B8-0194/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0186/2019

(ter vervanging van B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 en B8-0194/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein en Wajid Khan, namens de S&D-Fractie;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan en Marie Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0204)


11.3. Mensenrechtensituatie in Guatemala (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 en B8-0197/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0182/2019

(ter vervanging van B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 en B8-0197/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie;

—   Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0205)


11.4. Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 17 januari 2018 (punt 19 van de bijlage 1 van de notulen van 17.1.2018), gevold door een stemming op 18 januari 2018 (punt 6.5 van de notulen van 18.1.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0206)


11.5. Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening) (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012 [2018/2107(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Esther de Lange en Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen heeft plaatsgevonden op 13 december 2018 (punt 9.1 van de notulen van 13.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

Het woord wordt gevoerd door Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, die erom vraagt dat de amendementen in stemming worden gebracht voorafgaand aan het voorlopig akkoord , overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Roberto Gualtieri (rapporteur), die zich tegen dit verzoek kant.

Bij HS (149 voor, 431 tegen, 14 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0208)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.7. Bescherming van de mededinging in de luchtvaart ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0209)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


11.8. Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III (stemming)

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie [2019/2001(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0210)


11.9. Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 en B8-0175/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0171/2019

(ter vervanging van B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 en B8-0174/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Markus Ferber en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de PPE-Fractie;

—   Pervenche Berès en Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie;

—   Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld en Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0211)

(Ontwerpresolutie B8-0175/2019 komt te vervallen.)


11.10. Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)

Verslag over het voorstel van de Commissie voor de benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)
Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 14.3.2019)

Het woord wordt gevoerd door Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, die erom verzoekt dat, overeenkomstig artikel 190 van het Reglement, de stemming over de twee verslagen wordt uitgesteld A8-0148/2019 en A8-0144/2019, en Roberto Gualtieri (rapporteur), die zich tegen dit verzoek uit.

Bij HS (190 voor, 338 tegen, 30 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0212)


11.11. Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank * (stemming)

Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)
Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 14.3.2019)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0213)


11.12. Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (stemming)

Verslag over de benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)
Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 14.3.2019)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0214)


11.13. Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 en B8-0181/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0177/2019

(ter vervanging van B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 en B8-0181/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina en Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0215)


11.14. Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola en Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Petr Ježek en Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de dringende noodzaak om een zwarte lijst van derde landen op te stellen in het kader van de antiwitwasrichtlijn (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0216)


11.15. Klimaatverandering (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 en B8-0203/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0195/2019

(ter vervanging van B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 en B8-0203/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Peter Liese en Christian Ehler, namens de PPE-Fractie;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland en Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie;

—   Nils Torvalds en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0217)

(Ontwerpresoluties B8-0184/2019, B8-0188/2019 en B8-0201/2019 komen te vervallen.)


11.16. Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange, namens de Commissie internationale handel over de aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

France Jamet, voorafgaand aan de stemming.


11.17. Instelling van het Europees Monetair Fonds (stemming)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds [2017/0333R(APP)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Pedro Silva Pereira en Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de EFDD-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Commissies BUDG en ECON)

Aangenomen (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situatie in Nicaragua (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 en B8-0170/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0165/2019

(ter vervanging van B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 en B8-0170/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria en Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Mireille D’Ornano, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0219)


11.19. Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (stemming)

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen [2018/2279(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Eleni Theocharous en Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0220)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 13 maart 2019)

Verslag Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Verslag Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz en Branislav Škripek

Verslag Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Stemmingen van donderdag 14 maart 2019)

Verslag Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová en Julie Ward

Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri en Mirosław Piotrowski

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Klimaatverandering - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward en José Inácio Faria

Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Situatie in Nicaragua - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Verslag Eleni Theocharous en Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer en Julie Ward.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.44 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000001/2019) van John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas en Dominique Bilde, aan de Commissie: Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur (B8-0015/2019)

Eleonora Evi licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Ana Miranda en Anja Hazekamp.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Angel Dzhambazki.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


17. Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000022/2019) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge licht de vraag toe.

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jiří Pospíšil en Angel Dzhambazki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cécile Kashetu Kyenge, en Marie-Christine Vergiat die erom verzoekt dat de uitlatingen van Dobromir Sośnierz worden onderzocht (de Voorzitter neemt hier nota van).

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


18. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie JURI

- Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (artikel 39 van het Reglement)


19. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


20. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 25 maart 2019 t/m 28 maart 2019.


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.59 uur gesloten.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Verontschuldigd:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Bijlage 1 - Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bijlage 3 - Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid