Indeks 
Protokół
PDF 348kWORD 89k
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (złożone projekty rezolucji)
 5.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 6.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (debata)
 7.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
  
8.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  
8.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Oficjalne powitanie
 11.Głosowanie
  
11.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (głosowanie)
  
11.2.Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  
11.3.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (głosowanie)
  
11.4.Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)
  
11.5.Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (głosowanie)
  
11.6.Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)
  
11.7.Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (głosowanie)
  
11.8.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (głosowanie)
  
11.9.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (głosowanie)
  
11.10.Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (głosowanie)
  
11.11.Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego * (głosowanie)
  
11.12.Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (głosowanie)
  
11.13.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (głosowanie)
  
11.14.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (głosowanie)
  
11.15.Zmiana klimatu (głosowanie)
  
11.16.Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (głosowanie)
  
11.17.Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (głosowanie)
  
11.18.Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)
  
11.19.Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 13.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (debata)
 17.Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (debata)
 18.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 19.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 Załącznik 2 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
 Załącznik 3 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego iRady nr1313/2013/UE wsprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

2) przez posłów

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szaptalizacji wina jako formy zakłócania konkurencji (B8-0081/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie bezrobocia w Unii Europejskiej i braku dokumentów na ten temat na posiedzeniu plenarnym (B8-0091/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie wolności nauki i wolności wypowiedzi w Unii Europejskiej (B8-0092/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie wspierania agroekologii i agroleśnictwa (B8-0093/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie technologii blockchain (B8-0094/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wolności mediów jako warunku demokratycznych wyborów (B8-0095/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: LIBE

- Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie opracowania europejskiej strategii promowania wspólnej tożsamości i kultury europejskiej za pośrednictwem kina i seriali telewizyjnych (B8-0134/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Stefano Maullu. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia programu wymiany dla dzieci mołdawskich migrantów, które pozostały w kraju pochodzenia (B8-0135/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony włoskich orzechów laskowych i w sprawie ryzyka przywozu z Turcji szkodliwych dla zdrowia orzechów laskowych (B8-0136/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie cofnięcia zasiłku rodzinnego w przypadku związków z terroryzmem (B8-0137/2019)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE


3. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

7 marca 2019 r.

(*) (nr 1201/2018); (*) (nr 1202/2018); (*) (nr 1203/2018); (*) (nr 1204/2018); (*) (nr 1205/2018); (*) (nr 1206/2018); (*) (nr 1207/2018); József Kovács (nr 1208/2018); (*) (nr 1209/2018); (*) (nr 1210/2018); (*) (nr 1211/2018); (*) (nr 1212/2018); (*) (nr 1213/2018); (*) (nr 1214/2018); (*) (nr 1215/2018); Alberto Cirio (nr 0073/2019); Florin Dobrişan (nr 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (nr 0075/2019); Manuela Giacomini (nr 0076/2019); (*) (nr 0077/2019); (*) (nr 0078/2019); (*) (nr 0079/2019); (*) (nr 0080/2019); (*) (nr 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (nr 0082/2019); Jürgen Sachansky (nr 0083/2019); (*) (nr 0084/2019); Wolfgang Molinari (nr 0085/2019); (*) (nr 0086/2019); (*) (nr 0087/2019); (*) (nr 0088/2019); (*) (nr 0089/2019); (*) (nr 0090/2019); (*) (nr 0091/2019); (*) (nr 0092/2019); (*) (nr 0093/2019); (*) (nr 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (nr 0095/2019); Arnau Domènech Romero (nr 0096/2019); Ian Stock (nr 0097/2019); (*) (nr 0098/2019); (*) (nr 0099/2019); Emanuel Delia (nr 0100/2019); (*) (nr 0101/2019); (*) (nr 0102/2019); (*) (nr 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (nr 0104/2019); (*) (nr 0105/2019); (*) (nr 0106/2019); (*) (nr 0107/2019); (*) (nr 0108/2019); Giampiero Tola (nr 0109/2019); Markus Krammer (nr 0110/2019); Sotirios Giannakakis (nr 0111/2019); Florin Băncilă (nr 0112/2019); Martin Viedenz (nr 0113/2019); (*) (nr 0114/2019); (*) (nr 0115/2019); (*) (nr 0116/2019); (*) (nr 0117/2019); Markus Krammer (nr 0118/2019); Tobias Kopf (nr 0119/2019); Sylvia Mirek (nr 0120/2019); Augustin Hagiu (nr 0121/2019); Leif Lundgren (nr 0122/2019); (*) (nr 0123/2019); (*) (nr 0124/2019); Martin Moore (nr 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (nr 0126/2019); (*) (nr 0127/2019); Boyko Nikiforov (nr 0128/2019); (*) (nr 0129/2019); (*) (nr 0130/2019); (*) (nr 0131/2019); (*) (nr 0132/2019); (*) (nr 0133/2019); (*) (nr 0134/2019); Matias Kiviniemi (nr 0135/2019); (*) (nr 0136/2019); (*) (nr 0137/2019); (*) (nr 0138/2019); France Beorchia (nr 0139/2019); (*) (nr 0140/2019); René Kaltschmidt (nr 0141/2019); (*) (nr 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (nr 0143/2019); (*) (nr 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0145/2019); (*) (nr 0146/2019); (*) (nr 0147/2019).

(*) Nazwisko poufne

Przewodniczący poinformował, że w dniu 7 marca 2019 r. przekazał do komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


4. Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2019 r. (pkt 6 protokołu z dnia 12.3.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Markus Ferber i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy PPE, Kay Swinburne, w imieniu grupy ECR, w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès i Mercedes Bresso, w imieniu grupy S&D, w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld i Jean Arthuis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold i Monika Vana, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 14.3.2019.


5. Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 marca 2019 r. (pkt 15 protokołu z dnia 12.3.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero i Tilly Metz, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie europejskiego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina i Fernando Ruas, w imieniu grupy PPE, w sprawie europejskiego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, w sprawie europejskiego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie europejskiego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie Europejskiego systemu sankcji za naruszenia praw człowieka (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Głosowanie: punkt 11.13 protokołu z dnia 14.3.2019.


6. Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (debata)

Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju [2018/2279(INI)] - Komisja Rozwoju - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Eleni Theocharous i Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous i Francesc Gambús przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Alojz Peterle w imieniu grupy PPE, Elly Schlein w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Lola Sánchez Caldentey i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali Frans Timmermans, Eleni Theocharous i Francesc Gambús.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.19 protokołu z dnia 14.3.2019.


7. Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) [2018/2107(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Głos zabrali Brando Benifei (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, William (The Earl of) Dartmouth i Danilo Oscar Lancini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Neven Mimica i Christofer Fjellner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 14.3.2019.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 13.3.2019)


8.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie

Projekty rezolucji B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes i Bogdan Andrzej Zdrojewski przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Julie Ward w imieniu grupy S&D i Nathan Gill w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Seán Kelly.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 14.3.2019.


8.2. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka

Projekty rezolucji B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock i Tunne Kelam przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Jaromír Štětina i Anders Primdahl Vistisen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 14.3.2019.


8.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali

Projekty rezolucji B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo i Tomáš Zdechovský przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Mirandę i który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Xabiera Benita Ziluagę, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Krzysztof Hetman i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 14.3.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.47 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.00.


10. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację z parlamentu Kanady, pod przewodnictwem Scotta Simmsa. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację ukraińskich parlamentarzystów, którzy zajęli miejsce na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrali Philippe Lamberts na temat pewnych wypowiedzi przewodniczącego Antonia Tajaniego we włoskim radio, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE (Przewodniczący odnotował uwagi G. Verhofstadta).


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


11.1. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0204/2019

(zastępujący B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 i B8-0209/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Adam Szejnfeld, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0186/2019

(zastępujący B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 i B8-0194/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein i Wajid Khan, w imieniu grupy S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan i Marie Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0204)


11.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0182/2019

(zastępujący B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 i B8-0197/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE;

—   Molly Scott Cato, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0205)


11.4. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Pierwsza debata odbyła się dnia 17 stycznia 2018 r. (pkt 19 załącznika 1 protokołu z dnia 17.1.2018), a po niej przeprowadzono głosowanie dnia 18 stycznia 2018 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 18.1.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0206)


11.5. Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP) [2018/2107(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Esther de Lange i Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Głosowanie nad decyzją o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyła się 13 grudnia 2018 r. (pkt 9.1 protokołu z dnia 13.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

Głos zabrali Matt Carthy, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem, aby poprawki zostały poddane pod głosowanie przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Roberto Gualtieri (sprawozdawca) w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GI (przy 149 głosach za, 431 głosach przeciwko, 14 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0208)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.7. Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0209)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


11.8. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja [2019/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0210)


11.9. Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 i B8-0175/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0171/2019

(zastępujący B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 i B8-0174/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Markus Ferber i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, w imieniu grupy PPE;

—   Pervenche Berès i Mercedes Bresso, w imieniu grupy S&D;

—   Kay Swinburne, w imieniu grupy ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld i Jean Arthuis, w imieniu grupy ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0211)

(Projekt rezolucji B8-0175/2019 stał się bezprzedmiotowy.)


11.10. Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)
Głosowanie tajne (art. 180a ust.1 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 14.3.2019)

Głos zabrali Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, pour demander, conformément à l'article 190 du règlement, le report du vote sur les deux rapports A8-0148/2019 i A8-0144/2019, et Roberto Gualtieri (sprawozdawca), contre la demande.

W GI (przy 190 głosach za, 338 głosach przeciwko, 30 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0212)


11.11. Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)
Głosowanie tajne (art. 180a ust.1 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 14.3.2019)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0213)


11.12. Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)
Głosowanie tajne (art. 180a ust.1 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 protokołu z dnia 14.3.2019)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0214)


11.13. Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0177/2019

(zastępujący B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 i B8-0181/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina i Fernando Ruas, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2019)0215)


11.14. Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola i Emil Radev, w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, Petr Ježek i Nils Torvalds, w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, w sprawie pilnej potrzeby stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich zgodnie z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0216)


11.15. Zmiana klimatu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 i B8-0203/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0195/2019

(zastępujący B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 i B8-0203/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Peter Liese i Christian Ehler, w imieniu grupy PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland i Miriam Dalli, w imieniu grupy S&D;

—   Nils Torvalds i Fredrick Federley, w imieniu grupy ALDE;

—   Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou i Cornelia Ernst, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0217)

(Projekty rezolucji B8-0184/2019, B8-0188/2019 i B8-0201/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


11.16. Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bernd Lange, w imieniu Komisja Handlu Międzynarodowego w sprawie zaleceń dotyczących rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

Wystąpienie

France Jamet, avant le vote.


11.17. Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego [2017/0333R(APP)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Pedro Silva Pereira i Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (déposée par le groupe EFDD)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI (déposée par les commissions BUDG et ECON)

Przyjęto (P8_TA(2019)0218)


11.18. Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 i B8-0170/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0165/2019

(zastępujący B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 i B8-0170/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria i Gabriel Mato, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Molly Scott Cato, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Mireille D’Ornano, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0219)


11.19. Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju (głosowanie)

Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju [2018/2279(INI)] - Komisja Rozwoju - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Eleni Theocharous i Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0220)


12. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie w środę 13 marca 2019 r.)

Sprawozdanie Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz i Branislav Škripek

Sprawozdanie Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Głosowanie w czwartek 14 marca 2019 r.)

Sprawozdanie Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová i Julie Ward

Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri i Mirosław Piotrowski

Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Zmiana klimatu - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward i José Inácio Faria

Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Sytuacja w Nikaragui - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Sprawozdanie Eleni Theocharous i Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer i Julie Ward.


13. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.44.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

14. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000001/2019), które skierowali John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas i Dominique Bilde, do Komisji: Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze (B8-0015/2019)

Eleonora Evi rozwinęła pytanie.

Neven Mimica (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, Ana Miranda i Anja Hazekamp.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly i Angel Dzhambazki.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.


17. Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000022/2019), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge rozwinęła pytanie.

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jiří Pospíšil i Angel Dzhambazki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cécile Kashetu Kyenge, i Marie-Christine Vergiat z wnioskiem o przeanalizowanie wypowiedzi Dobromira Sośnierza (Przewodniczący odnotował wniosek).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


18. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom

komisja JURI

- Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (art. 39 Regulaminu)


19. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 25 do 28 marca 2019 r.


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zamknięto o godz. 15.59.


22. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Załącznik 1 - Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Załącznik 2 - Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Załącznik 3 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności