Zoznam 
Zápisnica
PDF 344kWORD 89k
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (predložené návrhy uznesení)
 5.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (predložené návrhy uznesení)
 6.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)
 7.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane
  8.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv
  8.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Oficiálne privítanie
 11.Hlasovanie
  11.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)
  11.2.Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  11.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale (hlasovanie)
  11.4.Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (hlasovanie)
  11.5.Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (hlasovanie)
  11.6.Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)
  11.7.Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (hlasovanie)
  11.8.Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III (hlasovanie)
  11.9.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (hlasovanie)
  11.10.Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (hlasovanie)
  11.11.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky * (hlasovanie)
  11.12.Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (hlasovanie)
  11.13.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (hlasovanie)
  11.14.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (hlasovanie)
  11.15.Zmena klímy (hlasovanie)
  11.16.Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (hlasovanie)
  11.17.Zriadenie Európskeho menového fondu (hlasovanie)
  11.18.Situácia v Nicarague (hlasovanie)
  11.19.Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (rozprava)
 17.Základné práva osôb afrického pôvodu (rozprava)
 18.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
 Príloha 3 – Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AFET, DEVE, BUDG, REGI

– Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – chorvátsky kandidát (07034/2019 – C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

– Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

2) poslancov

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o sladení vína ako forme narúšania hospodárskej súťaže (B8-0081/2019)
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o nezamestnanosti v Európskej únii a o chýbajúcich spisoch na túto tému na plenárnom zasadnutí (B8-0091/2019)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o akademickej slobode a slobode prejavu v Európskej únii (B8-0092/2019)
predložené gestorskému výboru: CULT

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o podpore agroekológie a agrolesníckeho systému (B8-0093/2019)
predložené gestorskému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o technológii blockchainu (B8-0094/2019)
predložené gestorskému výboru: INTA

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o slobode médií ako podmienke demokratických volieb (B8-0095/2019)
predložené gestorskému výboru: CULT
stanovisko: LIBE

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o vykonávaní európskej stratégie na podporu spoločnej európskej identity a kultúry prostredníctvom kinematografie a televíznych seriálov (B8-0134/2019)
predložené gestorskému výboru: CULT

- Stefano Maullu. Návrh uznesenia o zavedení výmenného programu pre deti moldavských migrantov, ktoré ostali v krajine pôvodu (B8-0135/2019)
predložené gestorskému výboru: CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane lieskových orechov značky Made in Italy a o riziku dovozu zdraviu škodlivých lieskových orechov z Turecka (B8-0136/2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o zrušení rodinných prídavkov v prípade spojenia s terorizmom (B8-0137/2019)
predložené gestorskému výboru: LIBE


3. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 7. marca 2019

(*) (č. 1201/2018); (*) (č. 1202/2018); (*) (č. 1203/2018); (*) (č. 1204/2018); (*) (č. 1205/2018); (*) (č. 1206/2018); (*) (č. 1207/2018); József Kovács (č. 1208/2018); (*) (č. 1209/2018); (*) (č. 1210/2018); (*) (č. 1211/2018); (*) (č. 1212/2018); (*) (č. 1213/2018); (*) (č. 1214/2018); (*) (č. 1215/2018); Alberto Cirio (č. 0073/2019); Florin Dobrişan (č. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (č. 0075/2019); Manuela Giacomini (č. 0076/2019); (*) (č. 0077/2019); (*) (č. 0078/2019); (*) (č. 0079/2019); (*) (č. 0080/2019); (*) (č. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (č. 0082/2019); Jürgen Sachansky (č. 0083/2019); (*) (č. 0084/2019); Wolfgang Molinari (č. 0085/2019); (*) (č. 0086/2019); (*) (č. 0087/2019); (*) (č. 0088/2019); (*) (č. 0089/2019); (*) (č. 0090/2019); (*) (č. 0091/2019); (*) (č. 0092/2019); (*) (č. 0093/2019); (*) (č. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (č. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (č. 0096/2019); Ian Stock (č. 0097/2019); (*) (č. 0098/2019); (*) (č. 0099/2019); Emanuel Delia (č. 0100/2019); (*) (č. 0101/2019); (*) (č. 0102/2019); (*) (č. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (č. 0104/2019); (*) (č. 0105/2019); (*) (č. 0106/2019); (*) (č. 0107/2019); (*) (č. 0108/2019); Giampiero Tola (č. 0109/2019); Markus Krammer (č. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (č. 0111/2019); Florin Băncilă (č. 0112/2019); Martin Viedenz (č. 0113/2019); (*) (č. 0114/2019); (*) (č. 0115/2019); (*) (č. 0116/2019); (*) (č. 0117/2019); Markus Krammer (č. 0118/2019); Tobias Kopf (č. 0119/2019); Sylvia Mirek (č. 0120/2019); Augustin Hagiu (č. 0121/2019); Leif Lundgren (č. 0122/2019); (*) (č. 0123/2019); (*) (č. 0124/2019); Martin Moore (č. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (č. 0126/2019); (*) (č. 0127/2019); Boyko Nikiforov (č. 0128/2019); (*) (č. 0129/2019); (*) (č. 0130/2019); (*) (č. 0131/2019); (*) (č. 0132/2019); (*) (č. 0133/2019); (*) (č. 0134/2019); Matias Kiviniemi (č. 0135/2019); (*) (č. 0136/2019); (*) (č. 0137/2019); (*) (č. 0138/2019); France Beorchia (č. 0139/2019); (*) (č. 0140/2019); René Kaltschmidt (č. 0141/2019); (*) (č. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (č. 0143/2019); (*) (č. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (č. 0145/2019); (*) (č. 0146/2019); (*) (č. 0147/2019).

(*) Meno je utajené

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 15 rokovacieho poriadku 7. marca 2019 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


4. Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 12. marca 2019 (bod 6 zápisnice zo dňa 12.3.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Markus Ferber a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene skupiny PPE, Kay Swinburne, v mene skupiny ECR, o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès a Mercedes Bresso, v mene skupiny S&D, o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld a Jean Arthuis, v mene skupiny ALDE, o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold a Monika Vana, v mene skupiny Verts/ALE, o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


5. Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 12. marca 2019 (bod 15 zápisnice zo dňa 12.3.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrae Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero a Tilly Maz, v mene skupiny Verts/ALE, o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniae, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina a Fernando Ruas, v mene skupiny PPE, o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, a Anna Elżbiaa Fotyga, v mene skupiny ECR, o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Mariaje Schaake, Paras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paa, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punsa, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Hlasovanie: bod 11.13 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


6. Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)

Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja [2018/2279(INI)] - Výbor pre rozvoj - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Eleni Theocharous a Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous a Francesc Gambús predstavili správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle v mene skupiny PPE, Elly Schlein v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili Frans Timmermans, Eleni Theocharous a Francesc Gambús.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.19 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


7. Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (rozprava)

Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP [2018/2107(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brando Benifei (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, William (The Earl of) Dartmouth a Danilo Oscar Lancini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili Neven Mimica a Christofer Fjellner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 13.3.2019 .)


8.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane

Návrhy uznesenia B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes a Bogdan Andrzej Zdrojewski uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Julie Ward v mene skupiny S&D a Nathan Gill v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


8.2. Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Bas Belder v mene skupiny ECR, Jaromír Štětina a Anders Primdahl Vistisen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.2 zápisnice zo dňa 14.3.2019.


8.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale

Návrhy uznesenia B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Miranda, a ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Krzysztof Hetman a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.3 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.47 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00 h.


10. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie z kanadského parlamentu na čele so Scottom Simmsom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu ukrajinských poslancov, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts k určitým vyhláseniam, ktoré urobil Antonio Tajani v talianskom rozhlasovom vysielaní, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE (predseda vzal jeho vyjadrenie na vedomie).


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


11.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Kazachstane (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0204/2019

(nahrádzajúci B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 a B8-0209/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Adam Szejnfeld, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock a Monica Macovei, v mene skupiny ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat a Luke Ming Flanagan, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0203)


11.2. Irán, najmä prípad obhajcov ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0186/2019

(nahrádzajúci B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 a B8-0194/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Wajid Khan, v mene skupiny S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan a Marie Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0204)


11.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0182/2019

(nahrádzajúci B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 a B8-0197/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská, v mene skupiny ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans a Mirja Vehkaperä, v mene skupiny ALDE;

—   Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0205)


11.4. Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Prvá rozprava sa konala 17. januára 2018 (bod 19 prílohy 1 zápisnice zo dňa 17.1.2018) a následne sa 18. januára 2018 uskutočnilo hlasovanie (bod 6.5 zápisnice zo dňa 18.1.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH NARIADENIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0206)


11.5. Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012 o VSP [2018/2107(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Esther de Lange a Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 13. decembra 2018 (bod 9.1 zápisnice zo dňa 13.12.2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

Vystúpili títo poslanci: Matt Carthy, v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred predbežnou dohodou v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku, a Roberto Gualtieri (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 149, proti: 431, zdržali sa hlasovania: 14).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0208)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.7. Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0209)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


11.8. Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III (hlasovanie)

Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2020, oddiel III – Komisia [2019/2001(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0210)


11.9. Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 a B8-0175/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0171/2019

(nahrádzajúci B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 a B8-0174/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Markus Ferber a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, v mene skupiny PPE;

—   Pervenche Berès a Mercedes Bresso, v mene skupiny S&D;

—   Kay Swinburne, v mene skupiny ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld a Jean Arthuis, v mene skupiny ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0211)

(Návrh uznesenia B8-0175/2019 sa stal bezpredmetným.)


11.10. Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (hlasovanie)

Správa o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)
Tajné hlasovanie (článok 180 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 14.3.2019)

Vystúpili títo poslanci: Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, ktorý v súlade s článkom 190 rokovacieho poriadku požiadal o odloženie hlasovania o správach A8-0148/2019 a A8-0144/2019, a Roberto Gualtieri (spravodajca), proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 190, proti: 338, zdržali sa hlasovania: 30).

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0212)


11.11. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky * (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)
Tajné hlasovanie (článok 180 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 14.3.2019)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0213)


11.12. Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (hlasovanie)

Správa o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)
Tajné hlasovanie (článok 180 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 14.3.2019)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0214)


11.13. Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 a B8-0181/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0177/2019

(nahrádzajúci B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 a B8-0181/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina a Fernando Ruas, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0215)


11.14. Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola a Emil Radev, v mene skupiny PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, Petr Ježek a Nils Torvalds, v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan a Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD, o naliehavosti zaradenia tretích krajín na čiernu listinu EÚ v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0216)


11.15. Zmena klímy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 a B8-0203/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0195/2019

(nahrádzajúci B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 a B8-0203/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Peter Liese a Christian Ehler, v mene skupiny PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland a Miriam Dalli, v mene skupiny S&D;

—   Nils Torvalds a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE;

—   Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou a Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0217)

(Návrhy uznesenia B8-0184/2019, B8-0188/2019 a B8-0201/2019 sa stali bezpredmetnými.)


11.16. Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod o odporúčaniach na začatie obchodných rokovaní medzi EÚ a USA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenie

France Jamet, pred hlasovaním.


11.17. Zriadenie Európskeho menového fondu (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu [2017/0333R(APP)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Pedro Silva Pereira a Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFDD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výbormi BUDG a ECON)

Prijatý (P8_TA(2019)0218)


11.18. Situácia v Nicarague (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 a B8-0170/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RCB8-0165/2019

(nahrádzajúci B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 a B8-0170/2019):

podaný týmito poslancami:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria a Gabriel Mato, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE;

—   Molly Scott Cato, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Mireille D’Ornano, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0219)


11.19. Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja (hlasovanie)

Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja [2018/2279(INI)] - Výbor pre rozvoj - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Eleni Theocharous a Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0220)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 13. marca 2019)

Správa: Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Správa: Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz a Branislav Škripek

Správa: Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Hlasovanie: štvrtok 14. marca 2019)

Správa: Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová a Julie Ward

Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚRC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri a Mirosław Piotrowski

Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských právRC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Zmena klímy - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward a José Inácio Faria

Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USAB8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Situácia v Nicarague - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Správa: Eleni Theocharous a Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer a Julie Ward.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Europarl „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.44 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

14. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


15. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


16. Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000001/2019), ktorú položili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas a Dominique Bilde, pre Komisiu: Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre (B8-0015/2019)

Eleonora Evi rozvinula otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, Ana Miranda a Anja Hazekamp.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Angel Dzhambazki.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


17. Základné práva osôb afrického pôvodu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000022/2019), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Základné práva ľudí afrického pôvodu (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge rozvinula otázku.

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jiří Pospíšil a Angel Dzhambazki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cécile Kashetu Kyenge, a Marie-Christine Vergiat, ktorá požiadala o preskúmanie vystúpenia Dobromira Sośnierza (predseda to vzal na vedomie).

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


18. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

výbor JURI

- Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)


19. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 25. marca 2019. do 28. marca 2019.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.59 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Ospravedlnení:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Príloha 1 – Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Príloha 2 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Príloha 3 – Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posledná úprava: 13. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia