Kazalo 
Zapisnik
PDF 335kWORD 88k
Četrtek, 14. marec 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (vloženi predlogi resolucij)
 5.Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (vloženi predlogi resolucij)
 6.Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (razprava)
 7.Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
8.1.Stanje človekovih pravic v Kazahstanu
  
8.2.Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic
  
8.3.Stanje človekovih pravic v Gvatemali
 9.Nadaljevanje seje
 10.Dobrodošlica
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (glasovanje)
  
11.2.Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)
  
11.3.Stanje človekovih pravic v Gvatemali (glasovanje)
  
11.4.Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (glasovanje)
  
11.5.Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (glasovanje)
  
11.6.Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (glasovanje)
  
11.7.Varstvo konkurence v zračnem prevozu ***I (glasovanje)
  
11.8.Smernice za proračun 2020 – oddelek III (glasovanje)
  
11.9.Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (glasovanje)
  
11.10.Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole (glasovanje)
  
11.11.Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)
  
11.12.Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa (glasovanje)
  
11.13.Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (glasovanje)
  
11.14.Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (glasovanje)
  
11.15.Podnebne spremembe (glasovanje)
  
11.16.Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (glasovanje)
  
11.17.Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (glasovanje)
  
11.18.Razmere v Nikaragvi (glasovanje)
  
11.19.Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Nadaljevanje seje
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture (razprava)
 17.Temeljne pravice oseb afriškega porekla (razprava)
 18.Sklepi o določenih dokumentih
 19.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 20.Datum naslednjih sej
 21.Zaključek seje
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole
 Priloga 2 - Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke
 Priloga 3 - Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.01.


2. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št.1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2019)0125 - C8-0114/2019 - 2019/0070(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AFET, DEVE, BUDG, REGI

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - kandidat HR (07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

2) od poslancev Parlamenta

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o slajenju vina kot obliki izkrivljanja konkurence (B8-0081/2019)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI, IMCO

- Dominique Martin. Predlog resolucije o brezposelnosti v Evropski uniji in pomanjkanju razprave o tej temi na plenarnem zasedanju (B8-0091/2019)
posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o akademski svobodi in svobodi izražanja v Evropski uniji (B8-0092/2019)
posredovano pristojnemu odboru: CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o spodbujanju agroekologije in kmetijskega gozdarstva (B8-0093/2019)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o tehnologiji blokovnih verig (B8-0094/2019)
posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o svobodi medijev kot pogoju za demokratične volitve (B8-0095/2019)
posredovano pristojnemu odboru: CULT
mnenje: LIBE

- Innocenzo Leontini. Predlog resolucije o oblikovanju evropske strategije za spodbujanje skupne identitete in evropske kulture prek filmov in televizijskih nadaljevank (B8-0134/2019)
posredovano pristojnemu odboru: CULT

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o uvedbi programa izmenjave za otroke moldavijskih migrantov, ki so ostali v državi izvora (B8-0135/2019)
posredovano pristojnemu odboru: CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti italijanskih lešnikov in o nevarnosti lešnikov, uvoženih iz Turčije, ki so škodljivi za zdravje (B8-0136/2019)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o ukinitvi družinskih dodatkov v primeru povezav s terorizmom (B8-0137/2019)
posredovano pristojnemu odboru: LIBE


3. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

7. marca 2019

(*) (št. 1201/2018); (*) (št. 1202/2018); (*) (št. 1203/2018); (*) (št. 1204/2018); (*) (št. 1205/2018); (*) (št. 1206/2018); (*) (št. 1207/2018); József Kovács (št. 1208/2018); (*) (št. 1209/2018); (*) (št. 1210/2018); (*) (št. 1211/2018); (*) (št. 1212/2018); (*) (št. 1213/2018); (*) (št. 1214/2018); (*) (št. 1215/2018); Alberto Cirio (št. 0073/2019); Florin Dobrişan (št. 0074/2019); Bentejuí Santana Navarro (št. 0075/2019); Manuela Giacomini (št. 0076/2019); (*) (št. 0077/2019); (*) (št. 0078/2019); (*) (št. 0079/2019); (*) (št. 0080/2019); (*) (št. 0081/2019); Elena Mihaela Blejdea (št. 0082/2019); Jürgen Sachansky (št. 0083/2019); (*) (št. 0084/2019); Wolfgang Molinari (št. 0085/2019); (*) (št. 0086/2019); (*) (št. 0087/2019); (*) (št. 0088/2019); (*) (št. 0089/2019); (*) (št. 0090/2019); (*) (št. 0091/2019); (*) (št. 0092/2019); (*) (št. 0093/2019); (*) (št. 0094/2019); Jerónimo Hernández Cortés (št. 0095/2019); Arnau Domènech Romero (št. 0096/2019); Ian Stock (št. 0097/2019); (*) (št. 0098/2019); (*) (št. 0099/2019); Emanuel Delia (št. 0100/2019); (*) (št. 0101/2019); (*) (št. 0102/2019); (*) (št. 0103/2019); Panagiotis Karapanagiotis (št. 0104/2019); (*) (št. 0105/2019); (*) (št. 0106/2019); (*) (št. 0107/2019); (*) (št. 0108/2019); Giampiero Tola (št. 0109/2019); Markus Krammer (št. 0110/2019); Sotirios Giannakakis (št. 0111/2019); Florin Băncilă (št. 0112/2019); Martin Viedenz (št. 0113/2019); (*) (št. 0114/2019); (*) (št. 0115/2019); (*) (št. 0116/2019); (*) (št. 0117/2019); Markus Krammer (št. 0118/2019); Tobias Kopf (št. 0119/2019); Sylvia Mirek (št. 0120/2019); Augustin Hagiu (št. 0121/2019); Leif Lundgren (št. 0122/2019); (*) (št. 0123/2019); (*) (št. 0124/2019); Martin Moore (št. 0125/2019); Nicolás Mannarino Fernández (št. 0126/2019); (*) (št. 0127/2019); Boyko Nikiforov (št. 0128/2019); (*) (št. 0129/2019); (*) (št. 0130/2019); (*) (št. 0131/2019); (*) (št. 0132/2019); (*) (št. 0133/2019); (*) (št. 0134/2019); Matias Kiviniemi (št. 0135/2019); (*) (št. 0136/2019); (*) (št. 0137/2019); (*) (št. 0138/2019); France Beorchia (št. 0139/2019); (*) (št. 0140/2019); René Kaltschmidt (št. 0141/2019); (*) (št. 0142/2019); Alejandro Blasco Sánchez (št. 0143/2019); (*) (št. 0144/2019); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (št. 0145/2019); (*) (št. 0146/2019); (*) (št. 0147/2019).

(*) ime vlagatelja zaupno

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(15) Poslovnika 7. marca 2019 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


4. Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP))

Razprava je bila 12. marca 2019 (točka 6 zapisnika z dne 12.3.2019).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Markus Ferber in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE Kay Swinburne v imenu skupine ECR o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP)) (B8-0171/2019);

—   Pervenche Berès in Mercedes Bresso v imenu skupine S&D o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP)) (B8-0172/2019);

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld in Jean Arthuis v imenu skupine ALDE o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP)) (B8-0173/2019);

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Molly Scott Cato, Bas Eickhout, Thomas Waitz, Sven Giegold in Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP)) (B8-0174/2019);

—   Marisa Matias, Miguel Viegas, Matt Carthy, Anja Hazekamp, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes, João Ferreira in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (2019/2614(RSP)) (B8-0175/2019).

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 14.3.2019.


5. Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (2019/2580(RSP))

Razprava je bila 12. marca 2019 (točka 15 zapisnika z dne 12.3.2019).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Margrete Auken, Jordi Solé, Martin Häusling, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero in Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE o evropskem sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic (2019/2580(RSP)) (B8-0177/2019);

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina in Fernando Ruas v imenu skupine PPE o evropskem sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic (2019/2580(RSP)) (B8-0178/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR o evropskem sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic (2019/2580(RSP)) (B8-0179/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o evropskem sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic (2019/2580(RSP)) (B8-0180/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Ana Gomes in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o evropskem sistemu sankcij za kršitve človekovih pravic (2019/2580(RSP)) (B8-0181/2019).

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika z dne 14.3.2019.


6. Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (razprava)

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja [2018/2279(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Eleni Theocharous in Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Eleni Theocharous in Francesc Gambús sta predstavila poročilo.

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Alojz Peterle v imenu skupine PPE, Elly Schlein v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Bogusław Sonik, Miriam Dalli, Gerben-Jan Gerbrandy, Heidi Hautala, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Lola Sánchez Caldentey in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias in Nicola Caputo.

Govorili so Frans Timmermans, Eleni Theocharous in Francesc Gambús.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.19 zapisnika z dne 14.3.2019.


7. Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (razprava)

Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov (GSP) [2018/2107(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Christofer Fjellner je predstavil poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Brando Benifei (pripravljavec mnenja odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet v imenu skupine ENF, William (The Earl of) Dartmouth in Danilo Oscar Lancini.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Neven Mimica in Christofer Fjellner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 14.3.2019.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 3 zapisnika z dne 13.3.2019.)


8.1. Stanje človekovih pravic v Kazahstanu

predlogi resolucij B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 in B8-0209/2019 (2019/2610(RSP))

Heidi Hautala, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Wolf Klinz, Ana Gomes in Bogdan Andrzej Zdrojewski so predstavili predloge resolucij.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila sta Julie Ward v imenu skupine S&D, in Nathan Gill v imenu skupine EFDD.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Seán Kelly.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika z dne 14.3.2019.


8.2. Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic

predlogi resolucij B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 in B8-0194/2019 (2019/2611(RSP))

Bodil Valero, Cornelia Ernst, Marietje Schaake, Wajid Khan, Charles Tannock in Tunne Kelam so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Bas Belder v imenu skupine ECR, Jaromír Štětina in Anders Primdahl Vistisen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Julie Ward, José Inácio Faria, Jude Kirton-Darling in Stanislav Polčák.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 14.3.2019.


8.3. Stanje človekovih pravic v Gvatemali

predlogi resolucij B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 in B8-0197/2019 (2019/2618(RSP))

Molly Scott Cato, Ignazio Corrao, Xabier Benito Ziluaga, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramón Jáuregui Atondo in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Miranda in ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Xabier Benito Ziluaga, Francisco Assis v imenu skupine S&D, Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Krzysztof Hetman in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, José Inácio Faria in Stanislav Polčák.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 14.3.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.47 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


10. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji kanadskega parlamenta pod vodstvom Scotta Simmsa, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji ukrajinskih poslancev, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

°
° ° °

Govorili so Philippe Lamberts o izjavah, ki jih je predsednik Antonio Tajani podal na italijanskem radiu, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Eleonora Forenza, Ana Miranda, James Carver, Dobromir Sośnierz, France Jamet, Daniele Viotti, Laura Agea in Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE (predsedujoči je zadnji govor vzel na znanje).


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


11.1. Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 in B8-0209/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0204/2019

(ki nadomešča B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019 in B8-0209/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Elisabetta Gardini, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák in Adam Szejnfeld v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock in Monica Macovei v imenu skupine ECR;

—   Wolf Klinz, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

—   Helmut Scholz, Marie Christine Vergiat in Luke Ming Flanagan, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0203)


11.2. Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 in B8-0194/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0186/2019

(ki nadomešča B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019 in B8-0194/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein in Wajid Khan v imenu skupine S&D;

—   Raffaele Fitto, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Bodil Valero, Heidi Hautala in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE;

—   Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan in Marie Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0204)


11.3. Stanje človekovih pravic v Gvatemali (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 in B8-0197/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0182/2019

(ki nadomešča B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019 in B8-0197/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cristian Dan Preda, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Ivo Belet, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Inese Vaidere, Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans in Mirja Vehkaperä v imenu skupine ALDE;

—   Molly Scott Cato, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0205)


11.4. Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) [15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Prva razprava je bila dne 17. januarja 2018 (točka 19 priloge 1 zapisnika z dne 17.1.2018), sledilo ji je glasovanje dne 18. januarja 2018 (točka 6.5 zapisnika z dne 18.1.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK UREDBE SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0206)


11.5. Izvajanje uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov (GSP) [2018/2107(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0207)


11.6. Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Esther de Lange in Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Glasovanje o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo 13. decembra 2018 (točka 9.1 zapisnika z dne 13.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

Govorila sta Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahteval, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Roberto Gualtieri (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (149 za, 431 proti, 14 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0208)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.7. Varstvo konkurence v zračnem prevozu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Markus Pieper (A8-0125/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0209)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11.8. Smernice za proračun 2020 – oddelek III (glasovanje)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija [2019/2001(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0210)


11.9. Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019 in B8-0175/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0171/2019

(ki nadomešča B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019 in B8-0174/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Markus Ferber in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE;

—   Pervenche Berès in Mercedes Bresso v imenu skupine S&D;

—   Kay Swinburne v imenu skupine ECR;

—   Nils Torvalds, Sophia in ’t Veld in Jean Arthuis v imenu skupine ALDE;

—   Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bas, Eickhout, Thomas Waitz in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0211)

(Predlog resolucije B8-0175/2019 je brezpredmeten.)


11.10. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole (glasovanje)

Poročilo o predlogu Komisije za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje [N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 14.3.2019)

Govorila sta Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, ki je zahteval, da se glasovanje o poročilih A8-0148/2019 in A8-0144/2019 v skladu s členom 190 Poslovnika preloži, in Roberto Gualtieri (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (190 za, 338 proti, 30 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0212)


11.11. Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke [05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 14.3.2019)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0213)


11.12. Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa (glasovanje)

Poročilo o imenovanju predsednika Evropskega bančnega organa [N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)
Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 14.3.2019)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0214)


11.13. Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 in B8-0181/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0177/2019

(ki nadomešča B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019 in B8-0181/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Dubravka Šuica, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Jaromír Štětina in Fernando Ruas v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri in Ana Gomes, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Matthijs van Miltenburg in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2019)0215)


11.14. Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (glasovanje)

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Markus Ferber, Dariusz Rosati, Roberta Metsola in Emil Radev, v imenu skupine PPE, Pervenche Berès, Peter Simon, Birgit Sippel in Ana Gomes, v imenu skupine S&D, Petr Ježek in Nils Torvalds, v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini in Sven Giegold, v imenu skupine Verts/ALE, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Liadh Ní Riada, Martin Schirdewan in Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o nujnosti črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (2019/2612(RSP)) (B8-0176/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0216)


11.15. Podnebne spremembe (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0188/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019 in B8-0203/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0195/2019

(ki nadomešča B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0202/2019 in B8-0203/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Peter Liese in Christian Ehler v imenu skupine PPE;

—   Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland in Miriam Dalli v imenu skupine S&D;

—   Nils Torvalds in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE;

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE;

—   Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou in Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL;

—   Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0217)

(Predlogi resolucij B8-0184/2019, B8-0188/2019 in B8-0201/2019 so brezpredmetni.)


11.16. Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA (glasovanje)

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Bernd Lange, v imenu Komisije Odbor za mednarodno trgovino o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA (2019/2537(RSP)) (B8-0163/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govor

France Jamet, pred glasovanjem.


11.17. Ustanovitev Evropskega denarnega sklada (glasovanje)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada [2017/0333R(APP)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Pedro Silva Pereira in Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina EFDD)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki sta ga vložila odbora BUDG in ECON)

Sprejeto (P8_TA(2019)0218)


11.18. Razmere v Nikaragvi (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 in B8-0170/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0165/2019

(ki nadomešča B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019 in B8-0170/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria in Gabriel Mato v imenu skupine PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo in Francisco Assis v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Mireille D’Ornano v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2019)0219)


11.19. Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (glasovanje)

Letno strateško poročilo o izvajanju in uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja [2018/2279(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Soporočevalca: Eleni Theocharous in Francesc Gambús (A8-0160/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0220)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 13. marca 2019)

Poročilo: Julia Reda - A8-0084/2019
Dobromir Sośnierz

Poročilo: Kati Piri - A8-0091/2019
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Dobromir Sośnierz in Branislav Škripek

Poročilo: Marian Harkin - A8-0162/2019
Michaela Šojdrová.

(Čas glasovanja v četrtek, 14. marca 2019)

Poročilo: Christofer Fjellner - A8-0090/2019
Michaela Šojdrová in Julie Ward

Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU - RC-B8-0171/2019
Miapetra Kumpula-Natri in Mirosław Piotrowski

Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic - RC-B8-0177/2019
Mirosław Piotrowski

Podnebne spremembe - RC-B8-0195/2019
Ana Miranda, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Miapetra Kumpula-Natri, Mirosław Piotrowski, Dobromir Sośnierz, Julie Ward in José Inácio Faria

Priporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA - B8-0163/2019
Emmanuel Maurel

Razmere v Nikaragvi - RC-B8-0165/2019
Miguel Urbán Crespo

Poročilo: Eleni Theocharous in Francesc Gambús - A8-0160/2019
Alex Mayer in Julie Ward.


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Evropskega parlamenta (Europarl) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.44.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

14. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000001/2019), ki so ga postavili John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas in Dominique Bilde Komisiji: Pravila o dobrobiti živali na področju akvakulture (B8-0015/2019)

Eleonora Evi je predstavila vprašanje.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Andrejs Mamikins v imenu skupine S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, André Elissen v imenu skupine ENF, Ana Miranda in Anja Hazekamp.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Angel Dzhambazki.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


17. Temeljne pravice oseb afriškega porekla (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000022/2019), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Temeljne pravice oseb afriškega porekla (B8-0016/2019)

Cécile Kashetu Kyenge je predstavila vprašanje.

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so José Inácio Faria v imenu skupine PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jiří Pospíšil in Angel Dzhambazki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Julie Ward, Dobromir Sośnierz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Cécile Kashetu Kyenge, in Marie-Christine Vergiat, ki je zahtevala, da se preučijo govori Dobromira Sośnierza (predsednik je to vzel na znanje).

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


18. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor JURI

- Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO, TRAN, JURI (člen 39 Poslovnika)


19. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se zapisnik te seje predlloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


20. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 25. marca 2019 do 28. marca 2019.


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.59.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Nagtegaal, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zver

Opravičeni:

Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi


Priloga 1 - Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje Sebastiana Laviole

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Priloga 2 - Imenovanje člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:   
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:   
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:   
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:   
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Lösing, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:   
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:   
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:   
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:   
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Priloga 3 - Imenovanje predsednika Evropskega bančnega organa

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fotyga, Fox, Gosiewska, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Matthews, Maullu, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Payne, Pedicini, Philippot, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Collins, Colombier, Elissen, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Zanni, Zijlstra

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, López Bermejo, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Fountoulis, Karlsson, Kovács, Montel, Morvai, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Woolfe

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lewandowski, Liese, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Mandl, Mann, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Niebler, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sonik, Štětina, Stolojan, Šuica, Szájer, Szejnfeld, Tolić, Tomc, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Hedh, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jongerius, Kammerevert, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Staes, Tarand, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Zadnja posodobitev: 13. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov