Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

5. Begäran om fastställelse av immunitet

Talmannen hade mottagit en begäran från Mario Borghezio om fastställelse av hans immunitet och privilegier inom ramen för ett rättsligt förfarande mot honom som inletts av åklagarmyndigheten vid domstolen i Imperia.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy