Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

6. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Κατόπιν συστάσεως της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του Marcus Pretzell, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Κανονισμού, επειδή δεν τήρησε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και τα εκτελεστικά του μέτρα. Η κύρωση συνίσταται σε επίπληξη.

Αυτή η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 22 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κανονισμού, ο Marcus Pretzell μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Προεδρείου εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση της κύρωσης

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου