Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

6. Puhemiehen ilmoitus

Jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean suosituksesta parlamentin puhemies on päättänyt määrätä Marcus Pretzellille työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti seuraamuksen menettelysäännöissä ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteissä määrättyjen ilmoitusvelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Seuraamus koostuu huomautuksesta.

Päätöksestä on ilmoitettu asianosaiselle 22. maaliskuuta 2019.

Työjärjestyksen 167 artiklan mukaisesti Marcus Pretzell voi kahden viikon kuluessa seuraamuksen tiedoksisaannista hakea päätökseen muutosta puhemiehistöltä.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö