Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 25 maart 2019 - Straatsburg

6. Mededeling van de Voorzitter

Ingevolge de aanbeveling van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden heeft de Voorzitter van het Parlement besloten Marcus Pretzell een sanctie op te leggen overeenkomstig artikel 166 van het Reglement wegens niet-naleving van de openbaarmakingverplichtingen die zijn neergelegd in de gedragscode en de uitvoeringsbepalingen daarvan. De sanctie bestaat uit een berisping.

Het betrokken lid is op 22 maart 2019 in kennis gesteld van het besluit.

Overeenkomstig artikel 167 van het Reglement kan Marcus Pretzell binnen twee weken na kennisgeving van de sanctie bij het Bureau intern beroep instellen tegen dit besluit.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid