Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 25 martie 2019 - Strasbourg

6. Comunicarea Președintelui

În urma recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, Președintele Parlamentului a hotărât să impună o sancțiune împotriva lui Marcus Pretzell, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, pentru nerespectarea obligațiilor de raportare menționate în Codul de conduită și normele sale de aplicare. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Decizia i-a fost notificată persoanei interesate la 22 martie 2019.

În conformitate cu articolul 167 din Regulamentul de procedură, Marcus Pretzell dispune de un termen de două săptămâni de la data notificării sancțiunii pentru a introduce o cale de atac internă în fața Biroului împotriva deciziei.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate