Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg

6. Meddelande från talmannen

Parlamentets talman hade i enlighet med rekommendationen från den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande beslutat att ålägga Marcus Pretzell en påföljd, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen, på grund av att han brutit mot sin upplysningsplikt enligt uppförandekoden och dess tillämpningsföreskrifter. Påföljden bestod av en prickning.

Ledamoten i fråga hade underrättats om beslutet den 22 mars 2019.

Marcus Pretzell hade i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen två veckor på sig, från det att han underrättats om påföljden, att lämna in ett internt överklagande till presidiet.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy