Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 25. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

7. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

ENVI-valiokunta on välittänyt seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

—   Oikaisu P8_TA(2017)0107(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 1–175) - (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Oikaisu P8_TA(2017)0108(COR01) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/746, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta (EUVL L 117, 5.5.2017, s. 176–332) - (toisessa käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Oikaisut ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö