Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 25. ožujka 2019. - Strasbourg

7. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor ENVI Proslijedio je sljedeće ispravke tekstova koje je usvojio Europski parlament:

—   Ispravak P8_TA(2017)0107(COR01) Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1-175) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 5. travnja 2017. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Ispravak P8_TA(2017)0108(COR01) Uredbe (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176.-332.) - (pstajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 5. travnja 2017. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Parlamenta.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zatraže glasovanje o ispravcima.

Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti