Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. március 25., Hétfő - Strasbourg

7. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az ENVI bizottság az alábbi helyesbítéseket továbbította az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

—   Helyesbítés (P8_TA(2017)0107(COR01)) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 1–175. o.) – (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont, P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Helyesbítés (P8_TA(2017)0108(COR01)) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 117., 2017.5.5., 176–332. o.) – (az Európai Parlament által 2017. április 5-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont, P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

A helyesbítések a Parlament internetes oldalán érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat