Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d. - Strasbūras

7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

ENVI komitetas pateikė tokius Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 2017 5 5, p. 1–175) – (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0107(COR01);

—   2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 5 5, p. 176–332) (Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) klaidų ištaisymas P8_TA(2017)0108(COR01).

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jų balsuoti.

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika